Charta77 - Obsah 1977

Obsah

Prohlášení Charty 77

Dokument č. 2

Dokument č. 3

Dokument č. 4

Vládě Československé socialistické republiky v Praze

Dokument č. 5

Federálnímu shromáždění Československé Socialistické republiky

Dokument č. 6

Federálnímu shromáždění ČSSR

Dokument č. 7

Co můžeme očekávat od charty 77 ?

Dokument č. 8

Jan Patočka

Dokument č. 9

Dokument č. 10

Prohlášení

Sdělení Charty 77

Federálnímu shromáždění ČSSR

Dokument č. 11

Dokument č. 12

Sdělení Charty 77

Milí přátelé,

Sdělení Charty 77

Životopisy mluvčích Charty 77

Federálnímu shromáždění ČSSR

Prohlášení k procesu s O. Ornestem a spol.

Sdělení Charty 77

Otevřený dopis konferenci v Oldenburgu

Dr. Ján Peješ

Výbor veřejné sebeobrany KOR, Varšava

Dokument č. 13

Sdělení Charty 77

Dodatek k dokumentu č. 4

dr. Gustáv Husák

Dokument č. 14