297 ČS. OBČANŮM: TREST SMRTI JE JEDNA Z NEJTEMNĚJŠÍCH SKVRN NA TVÁŘI NAŠEHO VĚKU

 

Kancelář Federálního shromáždění ČSSR

         Za zrušení trestu smrti se už po léta zasazuje v různých zemích světa mnoho vynikajících mužů a žen, četní humanisté moderní doby věnovali tomuto boji hodně sil. Na téma trestu smrti bylo už napsáno bezpočet filozofických, sociologických a právnických esejí a analýz, prokazujících přesvědčivě jeho morální neoprávněnost, nehumánnost a neúčinnost.

         I my se domníváme, že trest smrti je projevem neúcty k lidskému životu a smutným pozůstatkem barbarské morálky, založené na principu " oko za oko", jsme přesvědčeni , že tento "trest" se bude jevit budoucím generacím jako jedna z nejtemnějších skvrn na tváři našeho věku.

         Podle našeho pevného přesvědčení člověk nemá právo vztáhnout ruku na život druhého člověka, a to ani tehdy, kdy tak činí jménem společnosti a její domnělé ochrany proti individuálnímu násilí.

         Trest smrti není ve skutečnosti ochranou společnosti proti vraždě a násilí, ale spíš naopak jejich potvrzením: nejen že násilí vykonávané jménem společnosti psychologicky ospravedlňuje i násilí jedince, ale společnost, přisvojujíc si jako legitimní způsob výkonu spravedlnosti právo zničit lidský život, vybavuje nepřímo tímto právem i ty osoby nebo skupiny osob, které se domnívají, že spravedlnost a pravda jsou na jejich straně a nikoliv na straně oficiální moci. Mizí-li dnes stále zřetelněji rozdíl mezi vraždou a takovýmto svévolným "výkonem spravedlnosti", znamená to, že trest smrti vlastně nepřímo podporuje i tento druh násilí. Zároveň tím ale zpětně vyvolává otázku, jaký je rozdíl nebo kde je hranice mezi trestem smrti jako domněle oprávněným výkonem spravedlnosti a klasickou vraždou.

 

str. 3

         Víme, že část veřejnosti trest smrti schvaluje. Domníváme se však, že tito lidé si většinou neuvědomují, že trest smrti je svou podstatou aktem msty a že tedy apeluje na jiné a horší vlastnosti člověk než je smysl pro spravedlnost. Je nedůstojné kulturního státu, aby dosahoval identifikace veřejnosti se svou justiční praxí takovýmto apelem. Snad těžší , ale rozhodně správnější by bylo , kdyby se snažil v této věci působit výchovně a přesvědčovat lidi o skutečné podstatě tohoto trestu. Jak moderní penologie prokázala, jde o trest nesmírně bolestivý a tedy vlastně o hrozné fyzické násilí.

         Trest smrti zbavuje společnost lidí, kteří ji ohrožují. Příčiny jejich jednání však neodstraňuje. Jsme přesvědčeni, že skutečnou trvalou ochranu společnosti je třeba zajistit tím, že stát nebude litovat žádných prostředků, investovaných do řešení těch sociálních problémů, které kriminalitu vyvolávají, do prevence, výchovy, léčení a v neposlední řadě do lidsky důstojné izolace postižených nevyléčitelnou společensky nebezpečnou deviací.

         Zkušenosti většiny států, které trest smrti zrušily, vyvracejí argument, že jeho zrušení vede k růstu kriminality. Není to pravda. Růst nebo klesání kriminality způsobují úplně jiné faktory.

         Trest smrti, pokud ho lze chápat vůbec jako trest, je trestem neodvolatelným. Domníváme se, že naše země, v níž byly před lety odsouzeny k smrti desítky nevinných osob, mezi nimi dokonce i jedna žena, by měla z této skutečnosti vyvodit přirozený a důstojný závěr: vypustit tento trest ze svého právního řádu.

         Hnutí trestu smrti se v naší zemi naposled rozvinulo před desíti lety. Odborná expertiza, kterou si tehdy Federální shromáždění k této věci vyžádalo, vyzněla ve prospěch zrušení trestu smrti.

         Na mezinárodním foru se nedávno znovu objevila výzva všem státům, aby tento trest zrušily. Apelujeme tímto na Federální shromáždění ČSSR, aby zařadilo otázku zrušení trestu smrti opět do programu svých jednání.

         Josef Adámek, studující, Evžen Adámek, dělník, Stanislav Adámek, studující, Jaroslav Bašta, dělník, ing. Rudolf Battěk, sociolog, Jan Bednář , studující, Jiří Bednář, fotograf, Otta Bednářová , novinářka, Marie Benetková v domácnosti, Zbyněk Benýšek, výtvarník, Jarmila Bělíková, psycholožka, Ivan Bierhanzl, dělník, ing. Tomáš Bísek, duchovní, Daniela Bísková , v domácnosti, Pavel Blattný, malíř, Otto Bokroš , voják, Zdeněk Bonavaentura Bouše, duchovní, Jan Brabec, dělník, Pavel Brichta , skladník, Dobromila Brichtová, historička, Eugen Brikcius, svobodné povolání, Pavel Brom, výtvarník, Josef Brukner, spisovatel, Pavel Brunnhoffer, dělník, Jeroným Březina, řidič, Alena Břízová, v domácnosti, Zdeněk Buček, dělník, Blanka Bukovanská, dělnice, Václav Burian, dělník, Naděžda Cachová, Petr Cajzl, studující, Petr Cibulka , figurant, Anna Čiháková, důchodkyně, prof. dr. Václav Černý, literární historik, Anna Černá , učitelka, Luděk Česenek, historik, Jiří Daníček, dělník, Jiří Dienstbier, novinář, Zuzana Dienstbierová, psycholožka,

 

 

                                                     str. 4

Jana Dlabalová, studující, Luboš Dobrovský, novinář, Bohumil Doležal, literární kritik, Ota Doubek, dělník, doc. dr Ivan Dubský, filozof, Pavel Dvořáček, dělník, Jaroslav Fic, technik, Miloš Fládr, sociolog, M. Floríková, důchodkyně, Karel Freund, dělník , Helena Fürstová, správcová, M. Geussová, novinářka, Richard Goldman, spisovatel, Štefan Gürtler, dělník, Jan Hais, dělník, Marie Haisová, úřednice, prof. dr. Jiří Hájek, politik, Miloš Hájek, historik, Miroslav Hájek, výtvarník, Václav Havel, spisovatel, Karel Havlíček, výtvarník, Zbyněk Hejda, spisovatel, dr. Ladislav Hejdánek, filozof, Heda Hejdánková, úřednice, Jana Hejdánková, domácí pracovnice , Petra Hejdánková, konstruktérka, Štěpánka Hejdánková, úřednice, dr. Ludvík Hlaváček, historik umění, Dagmar Hlavsová, studující, Vítězslav Holata, dělník, Ladislav Holub, dělník, dr. Miroslava Holubová, Stanislav Homola, zahradník, Zdenek Horáček, studující, Jan Hrabina, poštovní doručovatel, Marcela Husáková, studující, Jaroslav Hutka písničkář, Jiří Chalupa, studující, Libor Chloupek, dělník, Vlasta Chramostová, herečka, Jiří G. Janeček, dělník, Pavel Janský, spisovatel, dr. Jiří Jirásek, právník, Juliana Jirousová, výtvarnice, Věra Jirousová, historička umění, Jarmila Johnová, v domácnosti, Vlado Juráček, řidič, Zbyněk Jonák, výtvarník, Petr Kabeš, spisovatel, dr. Erika Kadlecová, socioložka, Josef Kalota, montér, Eva Kantůrková , novinářka, Svatopluk Karásek, duchovní, Jan Keller, duchovní, Jan Kindl, dělník, Ivan Klíma, spisovatel, Helena Klímová, socioložka, Eva Kmentová, sochařka , Milan Knížák, svobodné povolání, Marie Knížáková, úřednice, Michal Kobal, dělník, Alfréd Kocáb, duchovní, Zina Kočová-Freundová, správcová, Pavel Kohout, spisovatel, Tereza Kohoutová, dr. Václav Komeda, Historik, Petr Kopta, překladatel, Alexandr Komaško, technik, dr. Božena Komárková, profesorka, František Korbela, duchovní, Jan Korbelík, sanitář, Vavřinec Korčiš, tunelář, Miroslav Koryčan , dělník, Jaroslav Kořán, překladatel, Anna Koutná, dělnice, Bronislava Koutná, prodavačka, Marcela Koutná, knihovnice, Ivana Koutná, v domácnosti, Karel Kraus, překladatel, Adriena Krausová, odborná pracovnice, Sabina Krausová, knihovnice, Andrej Krob, dělník, Marta Kubišová, zpěvačka, Libuše Kubělková, studující, Jaroslav Kukal, dělník, Milada Kulhánková, důchodkyně, Daniel Kumerman, skladník, Karel Kyncl novinář, Pavel Landovský herec, Vilém Lašan , dělník, Tomáš Liška, technik, ing. Jan Litomiský, agronom, Jaroslav Libánský, dělník, Drahoslava Libánská, Jíří Liška, dělník, Jan Lopatka, literární historik, St. Lunga, dělník, prof. dr. Milan Machovec, filozof, Ivan Maňásek , studující, Pavel Manoušek , knihkupec, Květa Marková, úřednice, prof. Jan Mašek, důchodce, Jelena Mašínová, spisovatelka, Vladimír Matoušek, studující, Věra Matulová, duchovní, Michal Matzenauer, dělník, Marie Matzenauerová, duchovní, František Maxera, výtvarník, Otakar Michl, programátor, Jaroslav Mišák, studující, František Mocko, studující, Jan Moravec , režisér, Jiří Mrázek,dělník, ing. Oldřich Musil, odborný pracovník, ing. Jana Musilová, v domácnosti , Jiří Müller, čistič výloh, ing. Jarmila Najbertová, knihovnice, Růžena Nechvátalová, prodavačka, Jiří němec, psycholog, Dana Němcová, psycholožka, Markéta Němcová, Pavla Němcová, studující, Petr Novotný dělník, Pavel Opočenský, Rostislava Paarová, studující, Hana Palcová socioložka, Viktor Parkán, dělník, Libuše Pátková studující, dr. František Pavlíček, spisovatel , Karel Pecka spisovatel, Jiří Pechar, překladatel, Josef Petráš, překladatel, Tomáš Petřivý, studující, Tomáš Pěkný, spisovatel, Jaroslav Pfann, duchovní, Olga Piknová, studující, Jana Pilátová, novinářka, Zdeněk Pinc , filozof, Bohdan Pivoňka , duchovní, Martin Podborský, studující ing. Zdeněk Pokorný, dělník, Petr Pospíchal , tiskař, Emil Pospíšil , inv. důchodce. J. Povejšil, vědecký pracovník, František Povolný, Jan Princ, dělník, ing. Květoslava Princová, Karel Přikryl, prodavač, Miloš Rejchrt, duchovní, Jitka Rejchrtová, v domácnosti, Miroslava Rektorisová, novinářka, Zuzana Richterová, studující, ing. Pavel Roubal, projektant, Věra Roubalová, v domácnosti, Jakub Ruml, kalkulant, Jan Ruml, dělník, Alžběta Růžičková, důchodkyně, Václav Procházka, vývojový pracovník, Věra Průšková, tranzistérka, dr. Pavel Rychetský, právník, Jan Ságl fotograf, Pavel Ságl, dělník, Ján Sedal, studující, Vojtěch Sedláček, technolog, Jaroslava Sedláčková, dělnice, Jaroslav Seifert, spisovatel, dr. Gertruda Sekaninová,- Čakrtová, právnička, Jan Schneidr, figurant, Karel Sidon, spisovatel, Jiří Skácelík, dělník, Miroslav Skalický, dělník, Bohumír Slavík , prodavač, Josefa Slánská, ing. Rudolf Slánský, technik, Jan Sokol, technik, Karel Soukup, dělník, Andrej Stankovič, spisovatel, František Stárek, technik, Jiří Středa, dělník, Eva Stuchlíková, psycholožka, Jaroslav Suk, dělník, Jiří Středa , dělník, Eva Stuchlíková, psycholožka, Jaroslav Suk, dělník, Xenie Svobodová, úřednice, dr. Jaroslav Šabata , politolog, Václav Šabata , dělník, Anna Šabatová, v domácnosti, Barbara Šabatová, profesorka, Lenka Šabatová, laborantka, Jan Šafrata, měřič, Jiřina Šalamounová, důchodkyně, Ladislav Šenkyřík, studující, Jiří Ševčík, vědecký pracovník, Jana Ševčíková, historička umění , Libuše Šilhanová, socioložka, Vladimír Škutina, novinář, Dušan Šišulák, řidič Jan Šimsa, duchovní, Martin Šimasa, dělník, ing. Karel Sling, dělník, Pavel Šrut, spisovatel, Petruška Šustrová, uklízečka, Jan Tesař, historik, Jiří Tichý, dokumentátor, Ladislav Tkáč, technik, Julius Tomin, filozof, Tomáš Tichák, studující, Josef Topol, spisovatel, Jan Trefulka, spisovatel, Marcela Třebická, Vlastimil Třešnák, písničkář, Jana Tůmová , prodavačka, Milan Uhde, spisovatel, Petr Uhl, technik, ing Jana Ulrychová, výzkumná pracovnice, Jaroslav Unger , Zdeněk Urbánek, spisovatel, Ludvík Vaculík, spisovatel, Marie Valachová-Hájková, Květuše Valentová, poštovní doručovatelka, Jan Vaník, elektrikář, Pavel Vašíček, úředník, dr. Zdeněk Vašíček, historik, Antonie Vašíčková, Petr Večeřa studující, Vladimír Veit, písničkář, Aleš Vejvoda, dělník, Jan Vít , novinář, Jan Vladislav, spisovatel, Josef Vohryzek, překladatel, Vladimír Voják, studující, Ludmila Vojířová, sochařka, Zdeněk Vokatý , dělník, Vladimír Vondra, spisovatel, Radko Vondráš, fotograf, Dagmar Voňková, písničkářka, Prokop Voskovec, správce depozitáře, Věra Vránová, poštovní zaměstnankyně, Pavel Vraný, dělník, Tomáš Vrba, psycholog, Václav Vrba , psycholog, Lubomír Vydra, dělník, prof Josef Vydráš, důchodce, ing. Alois Vyroubal, dělník, Josef Wágner, dělník, Lubomír Weigert, posunovač, Jiří Weis, technik, Jaromír Wíše, malíř, Pavel Zajíček, dělník, Vladimír Zavadil, dělník, Jiří Zelenka, dělník, Jitka Zelenková, technička, dr. Jiřina Zelenková, Lékařka, ing. Pavel Zelinka, konstruktér, Pavel Zhoř, fotograf, Alois Ziegler, důchodce, Jan Zítko, dělník, dr. Josef Zvěřina duchovní.

V Praze dne 21. března 1978

 

Odesílá a za autenticitu podpisů odpovídá dr. Gertruda Sekaninová- Čakrtová, Šářecká 67, Praha 6.