Sdělení č. 123

 

(Doplnění a opravy souhrnných sdělení č. 63 a 80)

         Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných vydal dne 4.1.1979 souhrnné sdělení č. 63, jež bylo později doplněno sdělením č. 80. Zaznamenáváme nyní další změny, k nimž došlo od vydání sdělení č. 63.

 

1. Osoby propuštěné z vězení po odpykání trestu nebo na podmínku (ponecháváme pořadí dle sdělení č. 63):

 

Vladimír Laštůvka (byl vězněn dva a půl roku od 1.1.1977), Jaroslav Dvořák (18 měsíců, propuštěn podmíněně, od 12.1.1979), Bedřich Raška (18 měsíců, od ledna 1978), František Vais (18 měsíců, propuštěn podmíněně, od ledna 1978), Václav Novotný (18 měs., propuštěn podmíněně, od 12.1.1978), Viktor Groh (20 měs.,), Milan Turek (18 měs.), Jiří Kříž (l8 měs.) - všichni vězněni od 14.8.1977, Petr Pospíchal (11 měs., od 4.5.1978), Pavel Novák a Josef Brychta (l8 měs., od 25.10.77), Petr Pohl (10 měs. od podzimu 77), Jan Šimsa (8 měs., od 30.5.78), Jan Pavlíček (8 měs., od 6.2. 79, propuštěn viz. bod d).

         Trest odnětí svobody 4 měsíce vykonal Jiří Slovák (viz. sdělení č. 77), který nyní čeká na nástup protialkoholního léčení, o němž rozhodl soud.

         VONS dále nemá přesné zprávy o jednání soudů, rozhodujících o podmíněném propuštění Roberta Merganze (trest 2 roky, vězněn od 12.1.1978) a Jiřího Veselého (trest 2 roky, vězněn od 23.3.78). Žádá tedy ty občany, kteří vědí o dalších osudech těchto dvou osob, aby podali zprávu některému pracovníkovi VONS (pokud možno osobně).

         Janu Šimsovi se po propuštění z vězení zhoršil zdravotní stav a žádá o invalidní důchod.

 

2. Osoby vzaté do vazby

 

         1. Pavel Büchler (ve vazbě od 29.12.1978, viz . sdělení č. 111)

         2. Albert Černý, nar. 4.2.1937, bývalý inspicient a herec, signatář Charty 77 a člen VONS, tr. bydliště v Brně, bývalá manželka v Brně, dvě dcery 7 a 18 let (ve vazbě od 26.3.1979, viz. sdělení č. 97)

         3. Otta Bednářová, nar. 18.6.1927, bývalá novinářka, signatářka Charty 77 a členka VONS, bytem Praha 4, Novodvorská 416, dospělý syn Jan Bednář, bytem tamtéž a Jiří Bednář, Vyšší 3, Praha 4.

         4. Jarmila Bělíková, nar. 27.4.1948 , byv. sociální kurátorka, signatářka Charty 77 a členka VONS, bytem Novovysočanská 12 , Praha 9, matka Jarmila Bělíková, bytem v Brně.

         5. Václav Benda, nar. 10.8.1946, filosof a matematik, signatář Charty 77 a její mluvčí, člen VONS, bytem Karlovo nám. 18, Praha 2, manželka Kamila Bendová, bytem tamtéž, pět dětí ve věku 2 a 11 let.

         6. Jiří Dienstbier, nar. 20.4.1937, bývalý novinář, signatář Charty 77 a její mluvčí, člen VONS, bytem Podskalská 8, Praha 2, bývalá manželka Zuzana Dienstbierová, bytem tamtéž, čtyři děti ve věku dva a půl až 16 let.

         7. Václav Havel, nar. 15.10.1936, dramatik, signatář Charty 77 a člen VONS, bytem U dejvického rybníčku 4, Praha 6, manželka Olga Havlová, bytem tamtéž.

         8. Ladislav Lis, nar. 24.4.1926, bývalí politik a nyní dělník, signatář Charty 77 a člen VONS, bytem Sosnová 84, okres Česká Lípa, družka Anna Karousová, bytem na uvedené adrese a dále Šiškova 1228 blok A 28, Praha 8, dvě děti 3 a 9 let.

         9. Václav Malý, nar. 21.9.1950, do konce ledna 1979 kaplan u sv. Bartoloměje v Plzni, signatář Charty 77 a člen VONS, bytem Nad pomníkem 2, Praha 5, rodiče bydlí na stejné adrese.

         10. Dana Němcová, 14.1.1924, psycholožka, signatářka Charty 77 a členka VONS, bytem Ječná 7, Praha 2, dospělé děti Markéta N., Leninova 66O, Praha 6, Jana, Pavla, Ondřej, David, Ječná 7 , Praha 2, nedospělé děti Veronika a Jakub.

         11. Jiří Němec, 18.10.1932, psycholog, signatář Charty 77, člen VONS, bytem Ječná 7, Praha 2, příbuzní viz. Dana Němcová.

         12. Petr Uhl, nar. 8.10.1941, strojní inženýr, signatář Charty 77 a člen VONS , bytem Anglická 8, Praha 2, žena Anna Šabatová, bytem tamtéž, dvě děti ve věku 2 a 4 roky.

         Po nástupu vojenské služby byl pravděpodobně uvězněn Tomáš Petřivý, byl trestně stíhán na svobodě (viz. sdělení č. 51 a 84).

 

3. Nepodmíněné tresty odnětí svobody byly vyneseny v těchto případech:

         Jaroslav Šabata, 9 měsíců a další nepodmíněný trest v trvání 18 měsíců byl změněn na nepodmíněný. Odsouzený je v NVÚ Litoměřice , očekává se jeho převedení do 1. nápravně-výchovné skupiny (viz. sdělení č. 102), rozsudek je pravomocný.

         Josef Hegr, Jiří Klier, Ivana Holotová, Petr Ouda (signatář Ch 77) - tresty ve výši Hegr 18 měsíců, Klier dva roky, Holotová l4 měsíců, Ouda dva roky (všichni ve vazbě od 20.10.78). Rozsudek je pravomocný.

         Jan Zmatlík, signatář Charty 77 - trest ve výši tří a půl roku dosud není pravomocný, viz. sdělení č. 122.

         Jiří Volf (viz. sdělení č. 80) byl umístěn v NVÚ Minkovice (II. nápravně výchovná skupina).

 

         4. Trest odnětí svobody nastoupili (jedná se o nástupy trestu z volné nohy):

         Jan Pavlíček (6.2.1979 . 8 měsíců) - propuštěn , viz . bod l a sdělení č. 73 - J. Pavlíček podal před nástupem trestu podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Generální prokurátor podnětu vyhověl a Nejvyšší soud za předsednictví JUDr. M. Dojčarové zrušil 21.6.1978 rozsudek okr. soudu v Kroměříži, na jehož podkladě byl J. Pavlíček původně odsouzen k osmi měsícům odnětí svobody. Tentýž den, po čtyřměsíčním pobytu ve vězení, byl J. Pavlíček propuštěn.

         Jiří Slovák, signatář Charty 77 (4 měsíce) - již propuštěn, viz. bod l a sdělení č. 77.

         Vladislav Krupička , signatář Charty 77 (l7.4.79 , dva roky) - viz. sdělení č. 89.

         VONS disponuje údaji, podle nichž mají ještě trest odnětí svobody nastoupit:

         Tomáš Procházka , signatář Charty 77 (1 rok) - viz. sdělení č. 98

         Ladislav Holáň (7 měsíců), Petr Kaňa (6 měsíců) - oba viz. sděl. č. 62, Ladislav Cerman, signatář Charty 77 (4 měsíce) - viz. sděl. č. 88

Žádáme občany, kteří se o osudech těchto lidí dozvědí, aby laskavě informovali VONS.

 

         5. Tresty odnětí svobody s podmíněným odkladem byly vyneseny u těchto osob:

         Vojtěch Srna, Miloslav Sváček (u něj není rozsudek dosud pravomocný), Václav Kimák, Miloslava Parčová, Věra Cibulková a Josef Danisz.

         6.Nová trestní stíhání na svobodě:

         Vlasta Vašková, nar. 28.1.1944, bytem Pardubice, Havlíčkova 64, matka dvou dětí, v domácnosti, rozvedena, je od 29.6.1978 trestně stíhána podle § 106 tr. z. (hanobení republiky a jejího představitele ) , když na ni její bývalý manžel podal trestní oznámení, že (citujeme doslova) " v přesně nezjištěné době, ale počátkem roku 1976 v přítomnosti manželů Mládkových, bytem Pardubice, Polabiny, Lidická 369, v jejich bytě, kde byla na návštěvě , urážela prezidenta republiky a předsedu vlády ČSSR tím, že vyprávěla vtipy, snížila vážnost prezidenta republiky a jiného čelného představitele ČSSR. Svědci výpověď potvrzují a citují doslovně výroky."

Zbyněk Benýšek (viz. sdělení č. 107)

Vlastimil Třešňák, signatář Charty 77 je veden jako "podezřelý" (viz. sdělení č. 120).

 

         7. Internování v psychiatrických sanatoriích:

Michal Kobal, signatář Charty 77 (Kosmonosy, od propuštění , viz. sdělení č. 80)

August Navrátil (Kroměříž od 28.3.1978 , později propuštěn).

Jaroslav Tomek (Havlíčkův Brod, od 19.2.1979).

 

         8. Jiné údaje:

         Trestní stíhání Věry Vránové, signatářky Charty 77 a Michala Kobala, signatáře Charty 77, za incident před dveřmi manželů Uhlových- Šabatových bylo zastaveno 9.4. 79 vyšetřovatelem prokuratury Pavlovským.

Trestní stíhání Václava Havla a Jaroslava Kukala pro údajné výtržnictví před budovou UKDŽ v Lednu 1978 bylo zastaveno.

         Senát Krajského soudu v Plzni na základě odvolání Pavla Skály a jeho otce zrušil dne 23.4.1979 rozsudek okresního soudu Plzeň - město, jímž byl Pavel Skála odsouzen k 10 měsícům trestu odnětí svobody ve II. nápravně-výchovné skupině na základě § 198 (hanobení rasy, národa a politického přesvědčení ) a vrátil věc k novému projednání soudu I. instance. V odůvodnění, pro okresní soud závazném, se nařizuje odstranění rozporů ve výpovědích svědků a vyjasnění okolnosti, zda je P. Skála vinen zažalovaným tr. činem (což byl § 261 tr. z. - podpora a propagace fašismu a podobného hnutí) nebo tr. činem, kterým P. Skálu uznal vinným soud. O této cause byla vydána sdělení VONS č. 86 a 94. Pavel Skála je trestně stíhán na svobodě.

Uvědomujeme si, že zaznamenáváme pouze část změn a pouze u nejznámnějších případů. Nepoměrně větší množství případů zůstává Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných skryto, jak tomu nasvědčuje i následující sdělení 124.

10. srpna 1979 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných