Krátké zprávy

-------------

 

     Augustin Navrátil, bytem Lutopecny 14, Zlobice, napsal dne 23.2.1985 otevřený dopis č. 2, který opět adresoval nejvyšším ústavním orgánům a činitelům státu a ústředním výborům politických stran. Podává v něm obsáhlý rozbor - 10 stran strojopisu - případu ing. Přemysla Coufala, CSc., který zemřel dne 23..2.1981. Jeho smrt byla oficiálně označena jako sebevražda. A. Navrátil velmi podrobně zdůvodňuje, proč je přesvědčen, že ing. Coufal sebevraždu nespáchal. K tomuto tvrzení shromáždil mnoho dokladů a důkazů. Uvádí také, že Přemysl Coufal, nar. 1932 v Prostějově, žijící a pracující od r. 1955 v Bratislavě, byl činný v neoficiální církvi a byl řádovým knězem. A. Navrátil v tom spatřuje motiv pro vraždu. V závěru zdůvodňuje svůj postup výroky encykliky papeže Jana XXIII. Pacem i Terris, zásadami vyjádřenými v mezinárodních paktech o lidských právech a citátem z prohlášení Charty 77. Považuje za svoji povinnost křesťana usilovat o to, aby všechny pochybnosti byly odstraněny.

 

     Vladimír Hajný ze Šumperka se obrátil dne 28.12.1984 na ONV Šumperk s písemnou žádostí, aby byl z města Šumperka odstraněn podmník J.V.Stalina. Vedoucí odboru kultury Milan Novák ho pozval na ONV, kde mu vysvětlil, že jeho požadavek je ojedinělý. Stalinovy pomníky josu prý i jinde, například hned v sousedním městě Zábřeh na Moravě.

 

     Jedenatřícátým číslem, vydaným v letošním lednu, zanikl francouzský časopis L Alternative, který od roku 1979 pravidelně informoval o porušování lidských práv ve východoevropských zemích. Publikoval hlavně texty, vzniklé v těchto zemích. Zánik se vysvětluje tím, že v Západní Evropě poklesl zájem o východoevropské problémy.

 

     K 8. březnu t.r. bylo vydáno společné prohlášení žen z Velké Británie, Itálie, NSR a NDR a Českoslvoenska, protestující proti rozmístění amerických a sovětských raket na území těchto států a vyslovující se pro mírovou spolupráci. Původní text byl z iniciativy některých signatářek změněn a Informace o Chartě 77 budou o tomto prohlášení podrobně informovat, jakmile budou mít nový text k dispozici.