Sdělení č. 564 (Trestní stíhání Vlastimila Marka)

 

     Jak již bylo několikrát oznámeno (viz rovněž naše sdělení č. 555 a 559), byl dne 5. 8. 1986 zadržen člen Jazzové sekce Vlastimil Marek. Byl obviněn z trestného činu poškozování zájmů republiky v cizině podle ş 112 trestního zákona a prokurátor na něj uvalil vazbu. Dne 5. 8. byla v jeho bytě také provedena domovní prohlídka, kterou nařídil vyšetřovatel npor. dr. M. Kozák a k níž dala předchozí souhlas prokurátorka městské prokuratury v Praze Fuchsová. Prohlídka trvala od devíti do jednadvaceti hodin, provádělo ji asi osm příslušníků SNB a bylo při ní zabaveno cca 250 položek, zejména písemnosti V. Marka, výstřižky z novin, korespondence, fotografie, kazety, magnetofon, psací stroj a syntetizér, který měl V. Marek vypůjčený.

     Vlastimil Marek, nar. 23. 8. 1946, je úředník. Bydlí s manželkou Helenou Markovou ve Slovenské ulici 17 v Praze 2 na Vinohradech. Markovi mají dvě dcerky ve věku šesti a deseti let, starší je těžce zdravotně postižena.

     Vlastimil Marek se věnuje hudbě a východní filozofii, přičemž nejde o zájem povrchní: v roce 199 byl v Japonsku, kam byl pozván za odměnu za umístění v soutěži ze znalostí japonštiny. Je také zenový mistr. Asijské tradice propaguje i v hudbě, v níž patří k výrazným postavám pražské alternativní rockové scény. V minulých letech se při této činnosti setkával s mnoha administrativními překážkami a potížemi, byl vyslýchán StB a pořad indické hudby Přežije zitár rok 2000?, s nímž vystupovalo duo Vlastimil Marek - Emil Pospíšil, byl letos na jaře zakázán.

     V. Marek je propagátorem hnutí New Age. Připravoval cestu do USA, kde chtěl pořádat přednáškové turné o české neoficiální rockové hudbě. A právě jeho inzerát k tomuto turné, zveřejněný americkým časopisem New Age Journal, se stal formálním důvodem jeho obvinění: v textu inzerátu jsou údajně nepravdivé výroky, poškozující zájem republiky v cizině.

     Vlastním důvodem jeho zadržení právě 5. 8. 1986 však může být i to, že onoho dne měla probíhat a částečně i proběhla Markem připravovaná akce Gong pro mír. Chystaný masový gongový koncert v kulturním domě v Praze-Chodově Na Opatově zakázala Státní bezpečnost, konkrétně kpt. Beneš. Přesto se však údajně na mnoha místech v Československu i v zahraničí tato mírová akce konala. Nevlídná reakce mocenských orgánů není ničím novým, státní moc je alergická na všechny projevy spontánních a autentických mírových iniciativ, obzvláště tvrdě pak postihuje ty, kdož se snaží problémy míru spojit s uměním.

     Vlastimil Marek je dlouhodobý aktivista Jazzové sekce a do roku 1984 působil i v Sekci mladé hudby. Publikoval v periodikách obou sekcí, články, recenze i překlady. V červenci 1986 vyšel v nové edici Jazzové sekce Dveře (č. 1) Markův článek o hnutí New Age. V. Marek vydával již od roku 1968 i své vlastní časopisy pro přátele, a to nákladem pěti kusů, tzv. Markoviny. Rozsáhlá byla jeho činnost přednášková.

     Uvěznění Vlastimila Marka předznamenalo rozsáhlou akci státního aparátu proti Jazzové sekci. Trestní stíhání tohoto mnohostranně zaměřeného kulturního aktivisty je součástí stupňujících se represí, postihujících nezávislou kulturu jako celek.

 

25. 9. 1986