Sdělení VONS č. 713

/Souhrnné sdělení o případech VONS sledovaných k 10.12.1987/

------------------------------------------------------------

 

Vydáno v Praze v den lidských práv OSN

 

     Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných se ustavil dne 24. dubna 1978, aby v duchu poslání charty 77 sledoval případy osob, které josu trestně stíhány nebo vězněny za projevy svého přesvědčení nebo se staly oběťmi policejní či justiční svévéle. Zabýávají se i jinými případy nespravedlivého stíhání, zvláště tam, kde se nepřímo dotýkají jeho hlavního zaměření. Jeho snahou je seznamovat s těmito případy veřejnost i úřady a postiženým dle možností pomáhat.

 

     Členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných jsou:

 

ing. Rudolf Battěk, křižíkova 78, 186 00 Praha 8

Ota Bednářovám, Havelská 21, 110 00 Praha 1

Jarmila Bělíková, Novovysočanská 12, 190 00 praha 9

dr. Vácalv Benda, karlovo nám. 18, 120 00 Praha 2

Petr Brodský, Ztracená 20, 586 01 Jihlava

Petr Cubulka, Vrázova 53, 616 00 Brno

Albert Černý, Kotlářská 37, 602 00 Brno

JUDr. Josef Danisz, Wilhelma Piecka 81, 130 00 Praha 3

Stanislav Devátý, Revoluční 1285, Gottwaldov

Jiří Dienstbier, Nekázanka 17, 110 00 Praha 1

Karel Freund, Mánesova 90, 120 00 Praha 2

Václav Havel, Hrádeček 5, 542 41 Vlčice u Trutnova

Zbyněk Hejda, Nešporova 573, Praha 4

Ivan Martin Jirous, 588 67 Stará Říše

Ladislav Lis, Sosnová 84, Praha 8

ing. Jan Litomiský, 394 05 Výskytná u Pelhřimova

Václav Malý, Nad Pomníkem 2, Praha 5

Michal Matzenauer, Nezamyslova 4, Praha 2

Lenka Marečková, Řipská 13, Praha 3

Dana Němcová, Ječná 7, Praha 2

dr. Luděk Pacovský, Washingtonova 9, 110 00 Praha 1

Petr Pospíchal, Arbesova 6, 638 00 Brno - Lesný

ing. Pavel Roubal, 394 63 Častrov

Jan Ruml, Kremelská 15, Praha 10

Jiří Ruml, Kremelská 15, Praha 10

Andrej Stankovič, Hroznová 5, Praha 1

Anna Šabatová, Anglická 8, 120 00 Praha 2

Petruška Šustrová, Kolínská 13, Praha 3

dr. ing. Jakub Trojan, Riegrovy sady 223, Kostelec n. Labem

Petr Uhl, Anglická 8, 120 00 Praha 2

Věra Vránová, Cimburkova 24, Praha 3

 

     VONS vítá jakoukoli spolupráci a pomoc, zejména při zjišťévání jednotlivých případů i při podpoře postižených. pro naši práci jsou nezbytné zejména tyto údaje, pokud možno v úplnosti:

- jméno a příjmení postiženého, datum narození, adresa, povolání

- údaje o event. předchozím trestním stíhání

- údaje o rodině a jejím sociálním postavení

- fotografie postiženého

- usnesení, jímž byla nařízena domovní prohlídka a protokol o jejím výsledku, popř. fotokopie či přesný opis těchto dokumentů

- podrobná oficiální verze skutkové podstaty a skutečná verze jednání, pro něž je postižený stíhán, popř. jiné skutečné důvody trestního stíhání

- v jakém stavu je trestní stíhání

- jméno obhájce a advokátní poradna

-

     V průběhu trestního stíhání je třeba neprodleně informovat o všech důležitýách právních úkonech, jako je:

- případní změna obvinění, seznámení s výsledky vyšetřování, dorušení obžaloby, nařízení hlavního líčení, odvolacího řízení

- maximum údajů z obžaloby a rozsudku

- výše trestu a jeho druh, rozsah ochranných opatření, za jaké trestné činy byl psotižený odsouzen

- kdo a kdy soudil (včetně jmen přísedících a prokurátora)

 

     V případě vazby navíc:

- oficiální důvody vazbx, od kdy trvá, zdravorní stav uvězněného, jméno a adresa příbuzného, s nímž je obviněný ve styku, adresa věznice, informace o návštěvách, zdravoním stavu, kázeňských opatřeních, podmínkách vazby atp.

 

     V případě výkonu trestu tytéž údaje jako u vazby a navíc:

- nápravně váchovná skupina, kdy byl trest nastoupen a kdy má za normálního průběhu skončit

- další podmínky výkonu trestu

- adresa nápravně výchovného pstavu, jméno náčelníka NVÚ, event. vychovatele, vězeňského lékaře apod.

 

     V tomot souhrnném sdělení jsme se pro přehlednost omezili na výčet případů, které josu aktuální. Rozdělili jsme je do dvou skupin. V první jsou evidovány případy momentálně vezněných, ve druhé jsou aktuální případy podmíněně odložených trestů nebo jejich zbytků a případy trestního stíhání na svobodě.

 

     Pokud není uvedeno jinak, značí trest nepodmíněný trest odnětí svobody s výkonem v I. nápravně váchovné skupině. Uvedené paragrafy se vztahují k tretnímu zákonu. Zkratky: OS - okresní nebo obvodní soud, MS - městský soud, KS - krajský soud, NS - nejvyšší soud, NVÚ - nápravně výchovný ústav, NVS - nárpavně váchovná skupina, SNV . Sbor nápravné výchovy, tr.č. - trestný čin.

 

I. V ě z n ě n í

A

 

1. Jiří Boháč, nar. 8.2.1953, družka Jitka Štěpánová, dělník ve VCHZ Synthesia-Semtín. Dne 24.9.1986 vzat do vazby a 23.12.1986 dosouzen OS P%ardubice pro tr.č. pobuřování za to, že "hrubými výroky a dalším jednáním" (poslechem a šířením zpráv z Hlasu Ameriky) "vyvolával na pracovišti nepřátelské nálady vůči zřízení, k trestu 2 a půl roku v II. NVS a k 1 roku ochranného dohledu. Ve výkonu trestu v NVÚ Valdice, výstup 24.3.1989.

 

2. Vladimír Červeň, nar. 30.7.1958, bytem ul. Februárového váťazstva 27, Zvolen, student stavební fakulty SVST v Bratislavě. Dne 5.1.1987 vzat do vazby a v červnu 1987 odsouzen OS Bratislava 1 pro tr.č. hanobení republiky a jejího představitele a výtržnictví, protože z prvomájového průvodu hodil na V.Šalgoviče a E.Litvajovou, kteří byli na tribuně, zkažená vejce, k trestu 18 měsíců. Rozsudek potvrdil MS Bratislava. Vězněn v NVÚ Ilava. Výstup 1.11.1988.

 

3.ing. Petr Hauptman, nar. 7.8.1946, manželka Alexandra hauptmanová, Klánovická 705, Praha 9, stavební referent celní správy. V říjnu 1982 emigroval do NSR, odkud se po dvou měsících z rodinných důvodů vrátil. Dne 12.9.1983 vzat po opětovných výsleších do vazby a 9.2.1984 odsouzen k 10 letům v II. NVS a k 5 letému zákazu činnosti ve státních orgánech pro tr. čin vyzvědačství a opuštění republiky. Vyzvědačství se měl dopustit tím, že při výsleších v NSR podal informace o svém předchozím zaměstnání, které nepovažoval za státní tajemství. Výstup 12.9.1993.

 

4. Josef Hejlek, nar. 10.8.1922, družka pí Voborníková, stavební dělník v důchodu. Dne 27.2.1986 vzat do vazby, dne 30.5.1986 odsouzen OS v Hradci Králové k 33 měsícům v III. NVS a následné ambulantní psychiatrické léčbě pro tr. čin pobuřoávní a za verbální útoky na zřízení republiky. Odvolací KS v Hradci Králové trest snížil o 2 roky v II. NVS. V minulosti byl čtyřikrát odsouzen za delikty, které měly politický kontext. Vězněn v NVÚ Horní Slavkov. Výstup 27.2.1988.

 

5. Dalibor Helštýn, nar. 12.4.1963, bytem Frýdek-Místek, rodiče tamtéž. Televizní opravář. Dne 24.8.1986 odouzen spolu s pěti dalšími obžalovanými pro tr.č. pobuřování a poškození majetku v socialitickém vlastnictví k 20 měsícům a k peněžitému trestu 5000 korun za psaní nápisů politického charakteru na zdi polikliniky a v podchodu, Výsledek odvolacího řízení u KS Ostrava nám není znám. Výstup v létě 1988. Vězněn v NVÚ Plzeň - Bory.

 

6.Heřman Chromý, nar. 19.2.1947, manželka Marcela Chromá, sídliště Podolí č. 2762, Mělník, úředník, otec tří nezletilých dětí, signatář Charty 77. Ve vazbě od 9.4.1986, dne 25.7.1986 odsouzen za podvracení republiky, a to za šíření nezávislé literární tvorby (i vlastní) mezi spolupracovníky a za výroky na pracovišti, jakož i za autorství vulgárního dopisu prezidentu republiky, jež Chromý popírá. Jan Dus, u něhož byl dopis nalezen, ho považuje za padělek. Ve výkonu trestu v NVÚ Plzeň -. Bory, výstup 9.4.1988.

 

7. Walter Kania, nar. 2.3.1940, příbuzní s ním neudržují styk. Řidič, signatář Charty 77, německé národnosti, žil též v NSR a má dvojí občanství. Vězněn nepřetržitě od 13.6.1977. Odsouzen původně k 7 letům v II. NVS pro tr. čin rozkrádání majetku v soc. vlastnictví, přičemž o vině jsou pochybnosti. Dále k penežitému trestu, který byl přeměněm na trest 6 měsíců odnětí svobody. Dále odsouzen dvakrát v průběhu trestu vždy za pokus o tr.čin poškozování zájmů republiky v cizině. Výstup 30.2.1988.

 

8. Ervín Motl, nar. 29.7.1948, manželka ing. Lea Motlová, Chrastavská 88, Praha 9, novinář, později požárník v n.p. Rudý Letov, otec nezletilého syna. Signatář Charty 77. Ve vazbě od 2.7.1986, 27.11.1986 odsouzen ke 3 letşm pro trestný čin podvracení republiky, a to za kritické výroky o poměrech v podniku a ve státě a za veřejné poslouchání a komentování Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy. Plzeň - Bory, výstup 2.7.1989.

 

9. Milan Oboda, nar. 12.11.1961, z Frýdku-Místku (bez bytu, příbuzní nezjištěni), řidič. Odsouzen v tr.věci proti Daliboru Holštýnovi pro tr. čin poškozování majetku o soc.vlastnictví k 18 měsícům a 5000 korun pěněžitého trestu. Místo výkonu trestu nám není znémo. Výstup pravděpodobně na jaře 1988.

 

10 Petr Obšil, nar. 10.11.1966, otec Jan Obšil, Dolní hejčínská 19, Olomouc, povolání nezjištěno. Od 22.11.1986 ve vazbě, odsouzen vojenským obvodovým soudem v Olomouci pro trestné činy proti brannosti, a to maření způsobilosti ke službě a nenastoupení služby v ozbrojených silách k 22 měsícům, což vyšší vojenský soud v Táboře potvrdil. Pacifista z přesvědčení , nenastoupil vojensku službu, k nátupu byl vyzván i přesto, že měl nohu v sádře - zranění si způsobil sám. Vězněn v NVÚ Plzeň - Bory. Výstup 22.9.1988.

 

11. Ivan Polanský, nar. 22.3.1936, bytem Hviezdoslavova 961, Nová Dubnica, technický úředník, otec čtyř dospělých dětí. Dne 5.11.1987 vzat do vazby pro obvinění z trestného činu podpory a propagace fašismu. Hrozí mu trest do 8 let. Jde o zástupné trestní stíhání. Fašismus nepropagoval, zabýval se rozmnožováním náboženské literatury a samizdatu všeho druhu. Ve vazbě v Banské Bystrici.

 

12. Karel Srp, nar. 18.1.1938, manželka Marie Srpová, Vostrovská 42, 160 00 Praha, dělník. Od 2.9.1986 ve vazbě. Jako předseda Výboru jazzové sekce odsouzen ro trestný čin nedovoleného podnikání, k 16 měsícům za spoluúčast na vydávání publikací, tudíž za nezávislou kulturní aktivitu. Vězněn v NVÚ Plzeň - Bory, kde mu po určitou dobu byla odpírána nezbytná lékařská péče. Výstup 1.1.1988.

 

13. Jiří Wolf, nar. 5.1.1952, sestra Milada Békéová, Na Piketě 457, Jindřichův Hradec, zřízenec Metra, signatář Charty 77. V minulosti vězněn tři roky pro podvracení republiky a dalších šest měsíců pro tr.čin křivého obvinění, neboť uvedl, jak s ním bylo zacházeno při vyšetřování. Od 17.5.1983 znovu vězněn, 21.12.1983 pravomocně odosuzen pro podvracení republiky k 6 rokům ve III. NVS, protože zveřejnil zprávu o pomerech v NVÚ Minkovice. Vězněn v NVŮ Valdice, výstup 17.5.1989.

 

14. Pavel Wonka, nar. 23.1.1953, bytem Pražská 384, Vrchlabí, matka Gerta Wonková, U nemocnice 869, Vrchlabí, automechanik, dne 26.5.1986 vzat do vazby se svým bratrem Jiřím. Stíhán pro tr.čin podvracení republiky a pro útok na veřejného činitele, byl odsouzen jen podle mírnějších ustanovení - pobuřování a útok na státní orgán k 21 měsícům a následnému tříletému ochrannému dohledu, pro špatný zdravotní stav převezen z NVÚ Minkovice, kde byl týrán a šikanován, do vězeňské nemocnice a po měsíčním léčení na Plzeň - Bory. Výstup 26.2.1988.

 

B - případy vyzvědačství

 

1. Viktor Dedera - nar. 10.3.1963, otec: Jan Dedera, Kyjevská 15, Brno, rotmistr čs. armády. Dne 24.8.1984 vzat do vazby a odsouzen vyšším vojenským soudem v Příbrami pro vyzvědačství, vyhábání se výkonu vojenské služby, přípravu trestného činu opuštění republiky a neoprávněné užívání motorového vozidla, pobučování a rozkrádání majetku v soc.vlastnictví k 10 letům ve II. NVS. Údaje o výkonu trestu nejsou známy.

 

2. Ondřej Hoch, nar. 6.12.1948, Otec Ondřej Hoch, Koněvova 96, Praha, manželka Alena Hochová, Nad Santoškou 27, Praha, tlumočník arabštiny, otec dvou malých dětí,. V r. 1984 vzat do vazby a odsouzen vyšším vojenským soudem k 13 letům ve II. NVS pro trestný čin vyzvědačství, jehož se měl dopustit ve prospěch Iráku. Vězněn ve Valdicích, výstup v r. 1997.

 

3. Michael Keller, nar. 11.6.1963, občan NDR, otec Hans Keller, Walldorf, NDR, dělník, dne 26.4.1986 zadržen v Československu při pokusu o přechod státníu hranice do Maďarska a dále do NSR. Stíhán i pro další trestné činy, jichž se při cestě do Československa dopustil. Dne 5.2.1987 odsouzen pro trestný čin vyzvědačství a další trestné činy k 11 letům za údajné zhotovení náčrtku vojenského zařízení. Dne 4.6.1987 NS ČSSR jako soud odvolací věc vrátil soudu I. stupně, který později v novém hlavním líčení odsoudil M.Kellera jen za přípravu k tr. činu vyzvědačství na 6 lt. Tento rozsudek je pravomocný, je vězněn v NVÚ Praha - Pankrác. Výstup 26.4.1992.

 

4. Josef Romer, nar. 7.10.1955, matka Ema Anderlová, nám. Pionýrů 3470, Gottwaldov, technik. V roce 1977 odsouzen pro tr. čin vyzvědačství buď k 11 nebo 13 letům v III. NVS. Okolnosti zápočtu údajně dříve uloženého dvouletého trestu za pokus tr. činu opuštění republiky jsoui zatím neznámy. Podle posledních zpráv má stanoven výstup na leden 1991. Vězněn ve Valdicích, kde prodělal těžký zápal plic. Podmínkami výkonu trestu má trvale poškozené zdraví.

 

5. František Veis, nar. 5.2.1932, dcera Carmen Svobodová, Vyskočilova 3, Praha 4, bývalý důstojník čs. armády, později recepční. Signatář Charty 77. Dne 9.4.1979 vzat do vazby a odsouzen pro přípravu k tr. činu vyzvědačství ke 12 letům v III. NVS za údajnou nabídku vyzrazení vojenského tajemství, v r. 1978 byo odsouzen k 18 měsícům pro účast na tr.č inu pokusu opuštění republiky ing. Vojtěcha Valy. Z tohoto trestu vykonal 11 měsíců, pak byl podmíněně propuštěn.

 

E - ochranný dohled

 

     Ochrannému dohledu je t.č. podroben jen Petr Cibulka, nar. 27.10.1953, člen VONS, jeho OD má skončit 18.9.1989.

 

     OD Ladislava Lise a Ivana Jirouse letos skončily, OD Jiřího Gruntoráda končí 17.12.1987.

 

     Po propuštění z výkonu trestu mají být OD podrobeni Jiří Boháč a Pavel Wonka.

 

II. V trestním řízení na svobodě

 

1. Trestní věc proti Bohumilu Koždoňovi a spol.

 

     Konflikt s příslušníky VB při rockovém koncertu v Šenově u Ostravy 1.12.1984. OS ve Frádku Místku dne 2.12.1985 odsoudil pro tr. činy výtržnictví, podněcování, pro přípravu útoku na státní orgán a schvalování tr. činu v různé kombinaci tyto občany takto:

 

Bohumil Koždoň - nar. 2.9.1963, dělník, Husova 5, havířov, 8 měsíců podminěně na tři roky

 

Petr Kubíček - nar. 24.6.1964, písmomalíř, Hornická 30, 735 64 Havířov, 8 měsíců podmíněně na dva roky

 

Zdeněk Lacina, nar. 15.5.1960, elektromontér, Leninova 26, Havířov, 8 měsíců podmíněně na dva roky

 

Renatá Bílá, nar. 27.5.1963, dělnice, Nerudova 6, havířov, 8 měsíců podmíněně na dva roky

Miroslav Procházka, nar. 6.3.1966, dělník, Kounicova 8, Ostrava, 8 měsíců podmíněně na dva roky

 

     Zkušební lhůty končí u B.Koždoně 19.8.1989, u ostatních 19.8.1988.

 

2. Pražský katiolický samizdat

 

     Za rozmnožování a orzšiřování náboženské literatury byli odsouzení k podmíněným trestům následující obžalovaní:

 

Vladimír Fučík - nar. 13.7.1934, Schnirchova 33, Praha 7, vědecký rpacovník, 8 měsíců podmíněně na dva roky

 

Květoslava Kuželová, nar. 14.3.1923, Magistrů 7, Praha 4, důchodkyně, 8 měsícş podmíněně na dva roky

 

Adolf Rázek, nar. 30.11.1930, Trnavská 16, Praha 4, technický úředník, šest měsíců podmíněně na dva roky

 

Samostatné řízení probíhá proti Radimu Hložánkovi, katolickému knězi bez státního souhlasu, nar. 4.1.1923, Petřvald u Nového Jičína č. 135.

 

Zkušební lhůty končí u V.Fučíka, K.Kuřželové a A.Rázka 12.2.1988.

 

3. Tr.věc proti Jaromíru Němcovi a ing. Pavlu Dudrovi

 

     Za rozmnožování a rozšiřování samizdatové literatury, převážně za Informace o Vhartě 77, jsou od 11.11.1985 - nejprve vazebně, po pěti měsících na svobodě - trestně stíháni jako obvinění z tr. činu pobuřování:

 

Jaromír Němec - nar. 16.1.1935, Gottwaldov, signatář Charty 77

 

Pavel Dudr, nar. 2.12.19??, Obeciny 3901, okr. Gottwaldov, konstruktér

 

4. Jazzová sekce

 

     za nezávislou kulturní aktivitu, formálně za vydávání publikací bez úředního povolení, nedovolené podnikání, odsoudil OS pro Prahu 4 dne 11.3.1987 k podmíněným trestům členy výboru jazzové sekce takto:

 

Josef Skalník - nar. 23.3.1948, U letenského sadu 10, Praha 7, výtvarník, k 10 měsícům podmíněně na tři roky

 

ing. Čestmír Huňát, nar. 31.10.1950, nad Šárkou 104, Praha 6, úředník, k 8 měsícům podmíněně na dva roky

 

Tomáš Křivánek, nar. 4.1.1955, Dejvická 31. Praha 6, spojový mechanik, k 8 měsícům podmíněně na dva roky

 

     Zkušební lhůta končí u Josefa Skalníka 12.5.1990, u Křivánka a Huňáta 12.5.1989. V téže věci jsou čtyři nebo pět měsíců vazebně a poté na svobodě trestně stíhání:

 

Miloš Drda - nar. 8.2.1913, Praha 4, důchodce, pokladník JS, který je navíc obviněn z trestného činu rozkrádání majetku v soc.vlastnictví

 

Vlastimil Drda, nar. 30.4.1962, Praha 4, zemědělský dělník.

 

     Jejich věc byla ze zdravotních důvodů vyloučena k samostatnému projednání. K hlavnímu líčení dosud nedošlo.

 

5. Punkové v Bělei nad Orlicí - tr.věc proti S.Berkovi a spol.

 

     Pět příznivců hnutí punk bylo pro konflikt s VB, která prováděla nepřiměřený a brutální zákrok pri oslavě svatby v Bělči nad Orlicí 25.10.1986, odsouzeno pro tr.č. výtržnictví a útoku na veřejného činitele takto:

 

Stanisav Berka, nar. 8.1.1965, z Javorníku, železniční dělník - vyloučen k samostatnému peojednávání, protože v době hlavního líčení byl ve výkont trestu odnětí svobody pro jinou tr. činnost. Zda byl za uvedené tr. činy pozdějí odsouzen, nám není známo, Rovněž není známo, za co byl ve výkonu trestu, zda tento trest dosud trvá apod.

 

Roman Šuba, nar. 10.5.1968, ze Žamberka, číšník, k 10 měsícům v I. NVS

 

Milan Šupola, nar. 16.2.1969, z Bernatic, železniční dělník, k 8 měsícům v I. NVS

 

Vít Tichý, nar. 12.3.1964, z Jeseníku, dělník, k 6 měsícům podmíněně na tři roky

 

mladistvý Kamil Petrovický, nar. 25.2.1970, z Ústí nad Orlicí, měřič zboží, ke 4 čtyřem měsícům podmíněně na tři roky.

 

     Nevíme, zda a jak proběhlo odvolací řízení, je možné, že někteří uvedení jou ve výkonu trestu. Prosíme o upřesňující informace.

 

6. Spoluodsouzení Ervína Motla

 

     V trestní věci proti Ervínu Motlovi byli pro stejné jednání jako Ervín Motl, kvalifikované oozději mírněji jako tr.č in pobuřování, odsouzeni dva spoluobvinění E.Motla, oba požárníci n.p.Rudý Letov, takto:

 

Jindřich Bláha, nar. 15.11.1947, Beranových 29, Praha 9, k 18 měsícům podmíněně na tři roky

 

Milan Svatoš, nar. 12.4.1942, Kučerova 26, Praha 8, k 18 měsícům podmíněně na dva roky.

 

Zkušební lhůta skonči u obou 6.3.1990.

 

7. Nápisy v Podunajských Biskupicích

 

     Mladiství Irenej Ďurik, nar. 2.6.1969, Bratislava, dělník, Robert Steindl, nar. 12.4.1969, ul. Sovietskej armády 17, Bratislava, dělník a Pavol Urban, nar. 30.5.1969, Bratislava, ošetřovatel koní, byli stíháni pro tr.čin výtržnictví za to, že 1.2.1987 napsali na zeď budovy MNV v Podunajských Biskupicích politická hesla. Později byli odsouzeni k několikaměsíščním podmíněným trestům. Podrobnosti nám nejsou známy, protože odsouzení si nepřejí, aby je VONS hájil.

 

8. Případ tzv. propagace fašismu v Merklíně

 

     Od 7.9.1987 jsou pro trestné činy hanobení národa, rasy a přesvědčení, hanobení republiky a jejího představitele, hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele a podpory a propagace fašismu a podobného hnutí, jichž se měli dopustit tím, že užívali symboly, tito občané:

 

učeň Ján Goras, nar. 9.9.1969 - byl jako jediný vzat do vazby

učeň Radek Roža, nar. 23.1.1971

učeň Roman Oberrietter,nar. 19.1.1971

učeň RadekPopluhár, nar. 16.4.1970

učeň Roman Šida, nar. 31.1.1970

středoškolák Josef Juller, nar. 12.3.1972

dělník Helmuth Muller, nar. 16.1.1969, před zahájením trestního stíhání jako jediný dovršil 18. rok věku

středoškolák Pavel Kother, nar. 16.3.1970

dělník Ota Šuver, nar. 13.1.1970

učeň Vladimír Rams, nar. 27.7.1970

 

     Hlavní líčení v této věci již proběhlo, obžalovaní byli odsouzeni k podmíněným trestům, jejichž výměra se t.č. zjišťuje.

 

9. Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Bystrík Cyril Janík, nar. 5.1.1952, Jiráskova 629, Roztoky u Prahy, katolický kněz bez státního souhlasu, člen františkánského řádku, odsouzuen v zástupném tr. říhení k 28 měsícům v I. NVS, od června 1986 ve výkonu trestu v NVÚ Nové sedlo, z něhož byl 21.10.1986 propuštěn. Zbytek trestu - zhruba 13 měsíců - mu byl podmíněně odložen na tříletou zkušební lhůtu, která končí 21.10.1990.

 

ing. Pavel Křivka, nar. 12.6.1960, Pardubice, ekolog, odsouzen ke 3 letům v I. NVS, byl vězněn od 29.4.1985 do 12.11.1987, kdy byl propuštěn. Zbytek trestu mu byl odložen na zkušební lhůtu tří let.

 

10. Podmíněně odsouzeni - jednotlivci

 

František Adamík, nar. 27.4.1932, Šírava 21, Přerov, dělník. Odsouzen za rozšiřování náboženské literatury a držení rozmnožovacího stroje - příprava k tr.č. podvracení republiky ke 14 měsícům podmíněně na tři roky. Zkušební doba skončí 11.6.1990.

 

Eduard Buňka, nar. 1933, Kojetín. Důchodce, dne 11.8.1986 odsouzen za to, že rozepisoval na stroji texty Augustina Navrátila, což bylo kvalifikováno jako tr.čin maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi. Odsouzen k 7 měsícům podmíněně na 18 měsíců. Zkušební lhůta končí 11.2.1988

 

ThDr. Ladislav Hanus, nar. 1907, z Ružomberku, katolický kněz v důchodu. Odsouzen pro trestný čin maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi za to, že v důchodu přiležitostně zpovídal věřící. Odsouzen k jednomu roku podmíněně na jeden rok.ing.Mária Kotzisová, nar. 20.8.1953, Brartislava, výzkumná pracovnice, odsouzena za překlad knihy Atentát, což kvalifikována jako tr.čin poškozování zájmů epubliky v cizině a pobuřování k 10 měsícům v I. NVS. v odvolacím řízení trest změněn na podmíněný s odkladem na dva roky.

 

Štefan Kuštek, nar. 1920, Závodie, důchodce, byl 18.8.1986 odsouzen za obsah svých dopisů úřadům (tr.čin podvracení republiky - k 18 měsícům podmíněně na čtyři roky. I po rozsudku nadále šikanován StB.

 

Vlastimil Marekm, nar. 23.8.1946, Praha 2, úředník, člen Jazzové sekce, odsouzen za nezávislé kulturní a mírové aktivity (poškozování zájmů republiky v cizině) ke čtyřem měsícům podmíněně na jeden rok.

 

Michal Mrtvý, nar. 19.6.1964, Olomouc, elektromechanik, odsouzen za rozmnožování a rozšiřování náboženské literatury a za rozmnožení studie o religiozitě, což bylo kvalifikováno jako tr.č. maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi a příprava k tr.č. pobuřování k 13 měsícům podmíiněně na dva roky.

 

ing. Mária Nechalová, nar. 23.2.1948, Prievidza, vývojová pracovnice, odsouzená pro tr.č. ohrožení devizového hospodářství a přípravu k tr.č. pobuřování, která spočívala v přechovávání samizdatové náboženské literatury a magnetofonových nahrávek, k souhrnnému trestu 14 měsíců podmíněně na dva roky

 

11. Trestně stíhaní na svobodě - jednotlivci

 

Jan Dus - nar. 18.7.1931, Praha 6, evangelický farář bez státního souhlasu, vědecký pracovník, signatář Charts 77. Od 20.5.1986 trestně stíhán pro obsah svých kritických podání úřadům (poškozování zájmů republiky v cizině a podvracení republiky, dále pro své tvrzení, že důkaz proti Heřmanu Chromému - údajný dopis H.Chromého prezidentu republiky vulgárního obsahu - je padělek Státní bezpečnosti).

 

Pavol Miňom nar. 22.6.1953, Košice, umělecký fotograf, odsouzen 3.11.1987 za vyvezení literárrního textu a uměleckých fotografií do Maďarska (poškozování zájmů republiky v cizině) k nepodmíněnému trestu 3 měsíců a 28 dnů, které již odpykal vazbou.

 

Petr Pospíchal , nar. 16.4.1960, Arbesova 6, Brno-Lesná, signatář Charty 77, člen VONS, od 22.1.1987 trestně stíhán, nejprve vazebně, dále na svobodě, pro činnost ve skupině polsko-čs. solidarity a pro spolupráci s redakcí Informací o Chartě 77 (příprava k tr.č. pobuřování). Podle ústního vyjádření prokurátora je pokračování v tr. stíhání s uvedenou kvalifikací, nikoli podle přísnějšího překvalifikování na tr.čin podvracení republiky. Od května 1987 zřejmě v této věci neproběhl žádný úkon.

 

Jaroslav Štekl, nar. 6.5.1932, Ústí n.Orlicí, od září 1986 stíhán v zástupném řízení pro tr.čin podvodu, ve skutečnosti pro svou náboženskou činnost. T.č. probíhá soudní řízení u OS v Ústí n.Orlicí, jehož výsledek není dosud znám.

 

12. Další případy trestního stíhání na svobodě

 

Otta Bednářová, členka VONS, byla v r. 1980 propuštěna ze zdravotních důvodů z výkonu trestu /proces s VONS v r. 1979). Z nevykonaného zbytku tretu byl v r. 1985 1 rok amnestován, dalších 8 měsíců by musela vykonat, shledal-li by soud, že důvody přerušení pominuly.

 

Štefan Javorský, nar. 7.12.1924, Spišský Štvrtok, katolický knětz bez státního souhlasu, důchodce. odsouzen za odsloužení jedné mše (maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi) k trestu 8 měsíců v II. NVS. Čeká na nástup výkonu trestu.

 

Michal Hreško, nar. 13.2.1930, Mníšek pod Hnilcom, evangelický duchovní, obviněn z maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi, o postupu v této věci nemáme zpráv.

 

Pavel Záleský, nar. 28.2.1955, Gottwaldov, obviněn pro tr.č. křivého svědectví v souvislosti s tr. věcí J.Němce. O postupu v této věci nemáme zpráv.

 

     K peněžitým trestům byli v posledním roce odsouzeni:

Otakar Forman, Rodolf Bereza,, ing. Tomáš Hradílek.

 

     Za poslední rok referoval VONS ve svých sděleních i o různých policejních represích (zlváště o krátkodobém uvěznění, týrání, výsleších, domovních prohlídkách, nezákonném odnímání věcí apod.) proti Chartě 77 a jejím signatářům, poti účastníkům nezávislých (hudebních, výtvarných) aktivit, proti SPUSA, proti Lidovým novinám, proti účastníkům manifestací v Praze. Spolu s Chartou 77 oznámil VONS manifestaci na Staroměstském náměstí Obvodnímu národnímu výboru pro Prahu 1 a podal proti jejímu zákazu odvolání. Další dokumenty Charty spolupodepsal člen VONS a místopředseda FIDH Ladislav Lis. VONS dále referoval o pracovních podmínkách ve výkonu trestu odnětí svobody, vedoucích k úrazům, o zdravotním stavu vězňů, které registruje a o případech jejich šikanování a násilností vůči nim. Dále referoval o pracovním postihu J.Strejcové a o zápočtu vazby E.Vacka. Někteří členové VONS se podíleli na vzniku dokumentu Charty 77 - sborníku o čs. vězeňství.

 

     VONS zaslal protestní dopis velvyslanci Tuniské republiky v ČSSR proti uvěznění Chamaíse Šamarího, generálního tajemníka tuniské ligy pro lidksá práva a místopředsedy FIDH.

 

     Dne 30.12.1986 zemřela zakládající členka VONS dr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová, která se osm let na naší činnosti obětavě podílela.

 

     Zároveň upozorňujeme, že ve stávajících podmínkách VONS registruje jen zlomek případů nespravedlivé soudní a mimosoudní represe, o nichž se podaří získat patřičnou dokumentaci. Vyzýváme proto všechny, jimž není lhostejný osud nespravedlivě stíhaných, aby nám poskytovali více informací.

 

V Praze 10. prosince 1987