Charta 77/33/88 Oprávněný požadavek úpravy tří článků ústavy ČSSR

 

     Dne 17. dubna 1988 se 30 československých občanů obrátilo k ústavnímu výboru Federálního shromáždění Československé socialistické republiky s podnětem k úpravě tří článků naší ústavy tak, aby tyto články byly v souladu s platnými mezinárodními pakty o lidských právech i s faktickou skutečností života jednotlivců, rodin a společností v naší zemi. Plně podporujeme legitimitu tohoto požadavku a prohlašujeme, že text petice, jejíž doslovné znění se jmény jejich signatářů uvádíme v příloze, vyjadřuje stanovisko Charty 77.

 

Praha 1. 6. 1988

 

Stanislav Devátý Miloš Hájek Bohumír Janát

mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77

 

Příloha: Podnět k úpravě čl. 32, čl. 16 a čl. 24 Ústavy ČSSR

(Přílohu jsme zveřejnili jako "Podnět k úpravě ústavy v Infochu č. 11.)

 

Tento podnět podepsali:

Milan Balabán, Zdeněk Bárta, MUDr. Zora Bártová, Petr Čapek, Rostislav Čurda, Vojtěch Deyl, Jan Dus, RNDr. M. Fabián, CSc., RNDr. Václav Frei, CSc., Bohumír Hájek, Marcela chromá, Heřman Chromý, ing. Jan Litomiský, Jiří Opočenský, PhDr. Radim Palouš, CSc., PhDr. Zdeněk Pinc, Miloš Rejchrt, Jan Ruml, Vojen Syrovátka, Michael Šimek, Jan Šimsa, Zdeněk Šorm, Zvonimír Šorm, ThDr. ing. Jakub Trojan, Tomáš Trusina, Miloslav Vašina, Jan Wünsch, RNDr. St. Žák, CSc., Monika Žárská, RNDr. Viktor Žárský.