Sdělení č. 830 (Ivan M. Jirous a Jiří Tichý ve vazbě)

 

     Jak jsme již oznámili (viz sdělení č. 825), byli v Brně zadrženi Petr Cibulka a Jiří Štencl a obviněni z přípravy k trestnému činu národa, rasy a přesvědčení (ş 198 písm. b tr. zákona). Dne 19. 10. převzal tuto trestní věc vyšetřovatel StB KS SNB Brno a je pravděpodobné, že jejich jednání je nyní posuzováno jako trestný čin útoku na státní orgán a orgán společenské organizace podle ş 154 odst. 2 trestního zákona, opět s trestní sazbou do jednoho roku odnětí svobody*).

     Kromě domovních prohlídek v bytě Petra Cibulky a jeho matky, o nichž jsme referovali, provedly orgány Státní a Veřejné bezpečnosti, mj. vyšetřovatel StB kpt. JUDr. František Šustr a kpt. StB JUDr. Albert Domes, domovní prohlídku v bytě, který se svými rodiči obývá Jiří Štencl ve Vítězné 3 v Litovli. Usnesení o prohlídce vydal kpt. Šustr. Při prohlídce bylo odňato asi 25 položek, a to osobní korespondence, kazety a páska se jménem Pavla Wonky, kterou měl Jiří Štencl na rukávě při jeho pohřbu. Rodičům mladistvého Jiřího Štencla bylo zároveň oznámeno, že na něj byla uvalena vazba. Petr Cibulka a Jiří Štencl jsou ve věznici MS v Brně - Bohunicích, p. schr. 37, p.ú. 1, 601 29 Brno.

     V souvislosti s trestním stíháním Petra Cibulky a Jiřího Štencla byli dne 20. 10. zadrženi a později obviněni z trestného činu útoku na státní orgán a orgán společenské organizace podle ş 154 odst. 2 tr. zákona Ivan M. Jirous, nar. 23. 9. 1944, a Jiří Tichý, nar. 2. 4. 1946. Oba jsou signatáři Charty 77, Ivan M. Jirous je činný i v dalších nezávislých iniciativách, j. je spoluvydavatele udnergroundových časopisů Vokno a Voknoviny. Oba byli převezeni do Brna a jsou ve vazbě, pravděpodobně rovněž v Brně - Bohunicích.

     Domovní prohlídky byly provedeny u Ivana M. Jirouse v místě jeho trvalého bydliště ve Staré Říši čp. 33, okres Jihlava a v rekreačním objektu v Prostřením Vydří. Provedli je příslušníci StB - převážně z Krajské správy SNB Brno - mjr. Koutný, kpt. Skála, npor. Machač, kpt. JUDr. Kamil Topolář, který prohlídky nařídil, dále kpt. Bata a por. Kysela. Ve Staré Říši bylo odňato 19 položek, zvláště korespondence, psací stroj a rozmnožovací blány. Výsledek prohlídek v Prostředním Vydří není znám.

 

*) Tento předpoklad se nepotvrdil - viz sdělení VONS č. 835

 

     V rámci této trestní věci byla nařízena rovněž domovní prohlídka u Dany Němcové v Ječné 7, Praha 2, kde je Ivan Jirous také přihlášen k pobytu. Protože však uživatelé bytu nebyli přítomni, upustila Státní bezpečnost po několikahodinovém čekání od výkonu prohlídky.

     Domovní prohlídky u Jiřího Tichého proběhly jednak v místě jeho trvalého bydliště v Rybalkově ulici č. 51, 101 00 Praha 10, jednak v místě jeho přechodného bydliště ve Fričově 15, 120 00 Praha 2. Dále pak ve dvou rekreačních objektech, jichž je Jiří Tichý buď spolumajitelem nebo jichž často užívá. Jejich výsledek není znám.

     Trestní stíhání pro tr. čin útoku na státní orgán a orgán společenské organizace bylo s Ivanem m. Jirousem a Jiřím tichým zahájeno proto, že oba ručili za pravost podpisů 271 občana pod peticí, zaslanou 15. srpna t.r. federální vládě, Federálnímu shromáždění, ministerstvu vnitra ČSSR a ministerstvu spravedlnosti ČSR. V dopise se připomíná odpovědnost za zločiny 50. let a vina za smrt Pavla Wonky, politického vězně, který 26. 4. 1988 zemřel ve věznici v Hradci Králové. Petice požaduje potrestání viníků, nápravu vězeňských podmínek a propuštění politických vězňů.

     Trestní stíhání Petra Cibulky, Jiřího Štencla, Ivana M. Jirouse a Jiřího Tichého je účelovou represí; petice sama je pouhou záminkou k jejich postihu. Svědčí o tom, i ta okolnost, že podle usnesení o domovní prohlídce u Ivana M. Jirouse informoval Úřad předsednictva vlády ČSSR orgány Státní bezpečnosti o této petici již 18. srpna 1988, tedy dva měsíce před zahájením trestního stíhání.

 

V Praze 26. 10. 1988