Sdělení VONS č. 1057

/Ján Čarnogurský a Miro Kusý ve vazbě/

-------------------------------------

 

     V pondělí 14.8.1989 bylo vyšetřovatelem StB Krajskoé správy SNB v Bratislavě zahájeno tr.stíhání ve věci tr.činu pobuřování a téhož dne byly provedeny domovní prohlídky v bytech, popř. chalupách a na pracovištích čtyř občanů: Jána Čarnogurského, Miroslava Kusého, Antona Seleckého a hany Ponické. I když zpráva mluvčích ministerstva vnitra téhož dne uvedla, že jde o tr.stíhání ve věci, a o tr.odpovednosti jednotlivých osob bude rozhodnuto později, byli již dnes pravděpodobně všichni jmenované pbviněni z tr.činu pobuřování, popř. navíc z přečinu proti veřejnému pořádku. Anton Selecký a Hana Ponická josu stále stíháni na svobodě. Jána Čarnogurského a Mira Kusého vzal mšstskýprokurátor v Bratislavě dne 17.8. s účinností od 14.8. do vazby. oba jsou obviněni nejen z tr.činu pobuřování, nýbrž i podvracení republiky, Ján Čarnogurský se měl tohoto činu dopustit věkolika výroky zveřejněnými v samizdatových časopisech, kde je uváděn jako vydavagel, Miroslav Kusý se měl tr.činu podvracení reubliky dopustit několika výroky ve svých článcích a úvahách, které údajně vysílala rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Pokud jde o tr.čin pobuřování, jehož se měli dopustit kromě Jána Čarnogurského a Mira Kusého i Anton Selecký, Hana Ponická a Vladímír Maňák, byla jeho skutková podstata pdle vyšetřovatelů naplněna tím, že několik osob vypracovalo dne 4.8.1989 a zaslalo státním orgánům dvě písemnoti. První je dopis podepsaný Hanou Ponicku, Antonem Seleckým, Valdimírem Maňákem a Miroslavem Kusým z bratislavy a Andrejem Stráčkem z Košát. Dopis je adresován úřadu vlády Slovenské republiky, připomíná se v něm vstup vojsk pěti států Varšavské smlouvy před jedenadvaceti lety.

 

     Druhá písemnost, jež byla vyhotovena i odeslána Městskému národnímu výboru ve Zvolenu, měl být spáchán tr.čin pobuřování, se týká uctění památky bojovníků Slovenského národního povstání. Tento dopis podepsali z obviněných Ján Čarnogurský, Hana Ponická, Anton Selecký a Vladimír Maňák a dále Katarina Lazarová.

 

     Dodatečně, tedy dne 16.8.1989, byla provedena domovní prohlídka v bytě a na chatě Vladimíra Maňáka, který byl obviněn z tr.činu pobuřování, jehož se měl dopustit se čtyřmi aktivisty obviněnými 14.8.. Nepodařilo se nám zatím zjistit, zda byly provedeny prohlídky u dalších osob.

 

     V osobách Jána Čarnogurského a Miroslava Kusého je postižno několik okruhů nezávislých iniciativ současně. JUDr. Ján Čarnogurský, nar. 1.1.1944, bytem karola Adlera 10, Bratislava, působil jako advokát, později byl nucen pracovat jako dělník. Poté pracoval jské podnikový právník, avšak z důvodu politické diskriminace toto místo před dvěma lety ztratil a několik desítek pokusů, kdy se ucházel o místo podle své kvalifikace, bylo neúspěšných. Ján Čarnogurský, který je synem slovenského politiky Pavla Čarnogurského, je především znám jako jedna z vedoucích osobností slovenského katilického života a mnoho lidí na Slovensku i v Českých zemích mu vděčí za právní pomoc, kterou poskytuje i jako obecný zmocněnec v občansko právních sporech u soudů.

 

     Universitní profesor PhDr. Miroslav Kusý, CSc., nar. 1.12.1931, bytem Slowackého 21, Bratislava, byl v r. 1969 zbaven svého místa na Universitě J.A.Komenského, kde přednášel filosovii, a vyloučen z KSČ. Pracuje nyní jako samostatný odborný projektant v urbanistice. Od porcince 11976 je signatářem Charty 77, je členem kolektivu mluvčích Charty 77. Je rovněž členem Hnutí za občanskou svobodu. Při domovních prohlídkách jevila StB zájem o jeho práce z poslední doby, jimiž komentoval současný politický vývoj na Slovensku a v Českoslvoensku a skteré měly být vysílány rozhlasouvou stanicí Svobodná Evropa.

 

     Obvinění katolického aktivisty Antona Seleckého spolu s Jánem Čarnogurským svědčí o útoku státní moci proti slovenským katolickým intelektuálům. Stáhíná spisovatelky Hany Ponické je zaměřeno proti slovenské nezávislé kultuře. Ze všech uváděných iniciativ je však nejvíce postiženo Hnutí za občanskou svobodu, jehož je všech úět obviněných členy.

 

     Další soobní údaje o obviněných zveřjníme později.

 

V praze dne 24.8.1989