K r á t k é z p r á v y

-------------------------

 

K situaci čs. politických vězňů

 

     Miroslav Šrámek, odsouzený na jeden měsíc nepodmíněně za účast na shromážeění 19.1. na Václavském náměstí, nastoupil tento trest 4.4.1989. Místo výkonu trestu nám není známo.

 

     Jiří Fajmon vykonává dvouměsíční trest za účast na bratislavské manifestaci v Novém Sedle u Lokte a při normálním průběhu jeho trest skončí 24.května t.r.

 

     Jana Petrová je vězněna ve Všehrdech u Chomutova, její adresa je JP, nar. 16.9.1966, NVÚ Všehrdy, Chomutov 1. Pracuje ve výrobě stykačů a ve výkjonu trestu nemá větších problémů. Při návštěvě ji bylo povoleno, aby převzala učebnici angličtiny. Při normálním průběhu skonči Janě Petrové trest 16.10.1989.

 

     Ota Veverka, nar. 27.8.1965, vykonává trest ve Vinařicích, adresa PS NO, 273 07 Vinařice u Kladna. Podle posledních zpráv byl kázeňsky potrestán záklazem přijetí balíčku. Jeho trest při normálním průběhu skončí 16.1.1990. Ota Veverka není v dobrém zdravotním stavu, trpí vředovou chorobou žaludku.

 

     Ve špatném zdravotním stavu, zvláště po psychické stránkce, je další politický vězeň hájený VONS, ing. Petr Hauptmann, který si odpykává trest za údajné vyzvědačství v trvání 10 let v jednom z nejhorších vězení v Minkovicích u Liberce. Je vězněn od 12.9.1983 a všechyn dosavadní pokusy dosáhnout revize jeho případu byly marné. Petr hauptmann je 44 letý, má manželku a dvě děti.

 

     Koncem března provedli pracovníci ONV úplný soupid majetku Petra Cibulky v jeho brněnském bytě. U bytu nechali vyměnit zámek a byt zapečetili. Je to zřejmě příprava na konfiskaci majetku. Petr Cibulka je již přes půl roku ve vazbě a konec vyšetřování není v dohledu. Mezinárodní helsinská federace přijala 23.4. na svém varšavském valném shromáždění rezoluci, v níž se dožaduje nejen propuštění Petra Cibulky, na svobodu a zastavení jeho tr.stíhání, nýbrž i navrácení Cibulkova archívu nahrávek nekonformní hudby a dalších materiálů, který představuje unikátní kulturní hodnotu. Solidarita s Petrem Cibulkou stále není dostatečně široká, projevuje se to i v tom, že dostává málo dopisů, ačkoliv jako obviněný ve vazbě je oprávněn přijímat dopisy od kohokoliv, nejen od příbuzných.

 

     V tr.věci proti F.Stárkovi pokračují výslechy svědků, po uplynutí dvouměíční lhůty k vyšetřování byl lhůta o měsíc prodloužena.

 

     Připomínáme, že VONS hájí nyní 11 vezňů, uvězněných od říhna 1988. Jmenovitě jsou to Petr Cibulka, Ivan Jirous, Tomáš Dvořák, hana Marvanová, Václav Havel, Jana Petrová, Ota Veverka, František Stárek, Slávek Popelka, Jiří Fajmon a Miroslav Šrámek. Dále hájí - po propuštění Jiřího Boháče a Kamila Petrovického z výkonu trestu tři vězně, kteří jsou žalářování již delší dobu: ing. Petra Hauptmanna, Antonína

Petrovického a Jiřího Wolfa, jemuž 17.5.1989 skončí šestiletý trest. Kromě toho registruje VONS přáípady pěti politických vězňů, odsouzených za údajné vyzvědačství, o jejichž vině jsou pochybnosti. Jde o Josefa Romera, Františka Veise, Viktora Dederu, Ondřeje Hocha a občana NDR Michaela Kellera. VONS hájí i několik desítek osob, které sjou trestně stíhány na svobodě nebo proti nimž nebylo ukončeno tr.řízení.