Tomáš Hradílek, nar. 28.4.1945, zootechnik, absolvent Vysoké školy zěmědělské. Člen KSČ od 1966 do 1969. Po podpisu CH 77(1.2.1977) donucen odejít z JZD a pracoval jako dělník na pile. Mluvčí 2.1.1989-6.1.1990.