Následující seznam signatářů ProhlášeníCharty 77nebo - jak se zkráceně říká -"signatářů Charty",pořídil podle seznamů zvěřejněných mluvčími v příslušných dokumentech od ledna 1977 do 31.prosince 1989 Jiří Gruntorád, který seznam abecedně uspořádall, ověřil správnost přepisu všech jmen a evidoval podle písemností v archívu Charty 77jménav seznamech neuvedená.Čísla v závorce na konci údaje o signatářích jsou čísla dokumentu Charty 77,jímž bylo jméno signatáře zveřejněno.

Čísla dokumentů l až 29 bez udání letopočtové zkratky pocházejí z let 1977-1981, zájemce o přesné datum si je může ověřit ve věcném rejstříku k dokumentům Charty 77 pod heslem "Seznamy signaatářů Prohlášení Charty 77". Seznam,

který se zde zveřejňuje, obsahuje údaje o celkem 1886 signatářích. Je známo, že některá jména signatářů, (resp. podpisové lístky s jejich jmény) se pro řadu okolností - zejména zásahy policie - vůbec nedostala mluvčím do rukou a  nemohla být zveřejněna. Zjistit taková jména je úkol pro budoucnost.

 

Helena Abrahámová,studující (28)

Dagmar Balabánová úřednice

František Adamec,dělník (61/88 (76/89)

Jaroslav Adamec, dělník(26/89)

Jan Balaj, dělník (28/87)

Josef Adámek ml.(28)

doc. Stanislav Balák, CSc(8)

Stanislav Adámek, tisk. dělník (29

Ivan Bálek, dělník(8)

Richard Adamíček,jeřábník (26/89)

Zdeněk Bálek, operátor (61/88)

Jaroslav Achrer, vrátný(62/89)

Pavel Barna, sladovník (ll)

Pavel Aixner, sam. odb. prac.(8)

Vladimír Baron, opravář (l4)

Libor Albert, dělník (8)

Bohuslav Bárta,dělník(37/88)

Ilektra Almeditu, laborantka (l4)

Zdeněk Bárta, ev. duchovní(8)

Roman Ammer, student (76/89)

ing.Petr Bartoš, ekonom(8O/87)

Martin Antoš, zahradník (26/89)

Vladimír Bartoš, dělník(7/83)

Ivan Arabčuk, dělník (37/88)

Zdeněk Bartoš, instalatér (ll)

Jiří Aubrecht, dělník (8)

PhDr. Karel Bartošek,CSc,historik

Michaela Auerová, psycholožka (ll) (l)

Mojmír Babáček, programátor (ll)

Zdeněk Bartošek,dělník(8)

Ing Josef Balabán, konstruktér

Hana Bartošová, prop.referentka (15/88)(76/89) (15/88)

Lumír Balabán, zámečník (26/89)

Michal Bártů, instalatér (7/83)

Milan Balabán, ev. duchovní (1)

PhDr.Václav Bartůšek (62/89)

Vladimír Balabán, mechanik (20)

Jaroslav Bašta, dělník (1)

Tomáš Baštinec, techn. úředník   (49/88)

Robert Bator, dělník (62/89)

ing. Rudolf Battěk,sociolog(l)

Edmund Bauer, ev. duchovní (5)

Petr Baxant, technik (l4)

Eva Baxantová, odb. asistentka (l4)

Luboš Bažant, číšník(3/84)

Jan Bednář, elektrikář (l)

Josef Bednařík , dělník (5)

Josef Bednařík,psycholog (ll)

Irena Bednářová,inv. důchodce(lO/85)

Otta Bednářová, novinářka (1)

Robert Bekr, pošt.doručovatel (49/89)

Jindřich Belant zámečník (5)

JarmilaBělíková, soc. Kurátorka (5)

Ing. Antonín Bělohoubek, technik (l)

Miroslav Bělovský, domovník (28)

PhDr. Václav Benda, filosof a matematik (5)

JozefBenedek, dělník (l7)

Ladislav Benedek, elektrikář (l7)

FrantišekBeneš, výtvarník(8)

Jaroslav Beneš, zaměstnanec JZD (28)

JaroslavaBenešová, dělnice(lO/85)

Marie Benetková, v domácnosti(5)

Zbyněk Benýšek, výtvarník (5)

Jaroslav Beran, důchodce (49/89)

Jaroslav Beran, důchodce (76/89)

Jaroslav Beran ml., svářeč ČSD(49/89)

JiříBeran, údržbář (11)

Miroslav Beran, údržbář (11)

dr. Jan Beránek, CSc, historik (1)

Milan Beránek, výtvarník (49/89)

Věra Beraová, důchodkyně (49/89)

Rudolf Bereza, řidič autobusu (37/86)

Jiří Berger, dělník (26/89)

dr. Pavel Bergmann, historik (26/89)

prof. dr. Vilibald Bezdíček,CSc. (ll)

Jitka Bidlasová, úřednice (l)

Ivan Bierhanzl, dělník (l7)

Robert Biffer,závozník(lO/82)

Pavel Bílek, architekt (ll)

Stanislav Bílý, lakýrník (37/88)

Ivan Binar, spisovatel, učitel (5)

Karel Biňovec, důchodce (56/87)

Ing.Tomáš Bísek, ev. duchovní (5)

Daniela Bísková, zdrav. laborantka (11)

Václav Blabolik, dělník (lO/85)

prof. dr. František Bláha, lékař (l)

Miroslav Blahůšek, dělník (76/89)

Pavel Blatný, ak. malíř (5)

dr. Pavel Bláža, filosof (8)

Alexandr Blažík ml., vrátný (8)

Jaroslav Blažka, dělník (8)

Marie Blažková, v domácnosti (8)

František Boháč, důchodce (76/89)

Richard Boháč, statista (6l/88)

Richard Boháček, dělík (8)

Marie Blažková, v domácnosti (8)

František Boháč, důchodce (76/89)

Richard Boháč, statista (6l/88)

Miloslav Boháček, dělník (8)

Jaroslav Bohm, inv.důchodce(49/89)

Lubomír Bohm, lesník (76/89)

John Bok, jevištní mistr (8)

ing. Antonie Boková,politoložka (8)

Oto Bokroš, dělník (11)

Lubomír Bolf, prov. chemik (49/89)

Jiří Boreš (8)

Lída Borešov, důchodkyně (8)

Jaroslav Borský, býv. st. zaměstnanec (l)

Stanislav Borůvka, horník (l4)

Vladimír Bosák, fotograf (3/84)

Marie Bosáková, v domácnosti (3/84)

Antonie Boťová, programátorka (5)

Václav Bouček, důchodce (62/89)

Vladimír Bouček, dělník (27)

Zd.Bonaventura Bouše, kat. duchovní (5)

Jan Brabec, kameník (l4)

Dr. Jiří Brabec, CSc, lit. historik (l)

Vratislav Brabenec, hudebník (l)

ing. Vladimír Braha, dělník (8)

Eva Brahová, úřednice (8)

Rostislav Brát, elektromechanik (26/89)

ing. Pavel Bratinka, jad. fyzik (l5/88)

Jan Brázda, učeň (l7)

Mário Brejcha, elektrikář (26/89)

Viktor Breth ml., řidič (7/83)

Nika Brettschneiderová, herečka (ll)

Miroslav Breznický, dělník (37/88)

Eugen Brikcius, sv. povolání (l)

dr. Toman Brod, CSc., historik (l)

Zdeněk Broďák, dělník (29)

Daniela Brodská, ev. duchodvní (5)

Jana Brodská,doručovatelka (76/89)

Petr Brodský, ev. duchovní (5)

Irena Brojířová (29)

Petr Brousek, dělník (l4)

Aloisie Broušková, důchodkyně (62/89)

Rudolf Brožek, technik (76/89)

Věra Brožková, v domácnosti (49/89)

PhDr. Eva Brožová, CSc, důchodkyně (26/89)

Tomáš Brunclík, filosof (5)

Josef Brychta ml., invalid. důchodce (28)

Aleš Bezina, sanitáž (l)

Stanislav Březina, automechanik (ll)

Jiří bubák, dělník (ll)

Petr Buben, důchodce (28/87)

YMilan Bubla , inv. důchodce (49/89)

František Bublan, absolvent CMBF (l4)

ing. Stanislav Budín, novinář (l)

Vlastimil Bujárek, programátor (76/89)

Ludmila Bujnochová, důchodkyně (62/89)

Zdeněk Buk, zámečník, kameník (2O)

Helena Bukovanská, výtvarnice (5)

Josef Buňka, dělník (ll)

Petr Buňka, řidič (62/89)

dr. Jiří Burda, seřizovaž (62/89)

ing. Jaroslav Bureš, ekonom (5)

Karel Bureš, techn. prac. (8)

Slavomír Bureš, dělník (43/87)

Jaromír Burger, (43/87)

Hedvika Burgerová, důchodkyně (43/87)

Petr Burian, herec (49/89)

Šárka Buriánková, dělnice (lO/82)

Pavel Buršík, lesní (49/89)

Antonín Bušta, instalatér (25)

Naděžda Cachová, studující (28)

Michal Cedrych, student (8)

Tomáš Cejp, výtvarník (76/89)

Ladislav Cerman, dělník (8)

Vladimír Cerman, dělník j(2O)

Petr Cibulka, dělník (25)

Věra Cibulková, důchodkyně 62/89)

Jan Cigánek, topič (28)

Miloš Cihelka, údržbář komunikací (l5/88)

Vladimír Cihelka, dělník (8)

Radek Cihla, fotograf (76/89)

Daniela Cíchová, úřednice (5)

Jaroslav Cinibulk, hoouslista a učitel hudby /87)

Helena Ciprová, v domácnosti (26/89)

Ing. Blanka Císařovská, v důchodu (8O/87)

doc. Dr. Josef Císsařovský, výtvarný kritik (l)

Viktor Cohorna, důchodce (8)

ing. Stanislav Coufal, důchodce (26/89)

Karel Coural, výzkum. prac. (26/89)

ing. Bohuslav Cuhra, (8O/87)

ing. Jaroslav Cuhra (8O/87)

Cuhrová Jarmila (8O/87)

Jana Čadová , dělnice (49/89)

Miloš Čečrdle , dělník (5)

Jaromír Čech, brusič kovů (25)

Petr Čech, vrátný (49/89)

Vlado Čech, programátor (8(

Jiřina Čechová (37/88)

Miluše Čechová, psycholožka (8)

Jaromír Čechura, dělník (l7)

ing. František Čejka, projektant (29)

ing. Karel Čejka, technik (l)

Miroslav Čekal, inf. důchodce (37/88)

David Čepička, dělník (2O)

Miroslava Černá-Filipová, novinářka (l)

Ivan Černega, dělník (l4)

Jiří Černega, dělník (l4)

Michal Černega, dělník (l4)

Zdeňka Černegová, v domácnosti (7/83)

Václav Černík, dělník (26/89)

Jan Černocký, železničář (2/89)

HanaČernohorská, dělníce (ll)

Alan Černohous, dělník (43/87)

Albert Černý, býv. insp. a herec (2O)

Kamil Miroslav Černý, ved. hosp. správy(49/89)

Miroslav Černý (28)

Ondřej Černý, topič (6l/88)

Otto Černý, dělník (l)

prof. dr. Václav Černý, dr. h. c. lit. historik

Václav Černý(76/89)

Vladimír Červený, elektromontér (l4)

Stanislav Červeň (l5/88)

ing. Zdeněk Čeřovský, technik (l7)

Egon Čierny, orientalista (l)

dr. Stanislav Čihák, filosof (5)

Alice Číhalová, invalidní důchodkyně (62/89)

Josef Čížek, zámečník (26/89)

Marek Čmelík, dělník (56/87)

Dr. Jiří Čutka, věd. prac. (l)

Milan Daler, pošt. zam. (2O)

Ladislav Dalloš, inv. důchodce (49/88)

Věra Danečkov, dělnice (5)

Jaroslav Daňhel ml., technik (26/89)

Jiří Daníček , dělník (l)

Juraj Daubner, filosof (l)

Tomáš David (76/89)

Josef Decastelo, řidič (l7)

Jiří Dedecius, masér (28)

Karel Dedecius,dělník (8)

Miroslav Dedecius, dělník (8)

Ivan Dejmal, dělník, zahradník (l)

František Derfler, herec (37/86)

Otakar Děták, důchodce (6l/88)

Jiří Devátý, hotel. zaměstnanec (7/83)

Stanislav Devátý, technik (lO/85)

Ludovít Didi, učitel (28)

Mária Didiová (28)

Jiří Dienstbier, novinář (l)

Květa Dienstbierová, úřednice (49/88)

Zuzana Dienstbierová, psycholožka (l)

Václav Diviš, duchovní (8)

Marie Divišová, keramička(62/89)

Ondřej Dlab, svářeč (76/89)

Pavel Dobák, technický kontrolor (76/89)

Jiří Dobaka, stav. dělník (26/89)

Blanka Dobešová, knihovnice (5)

JanaDobrá, aranžérka (8)

Adrián Dobrovodský, jídlonoš (28)

Luboš Dobrovodský,novinář (l)

ing. Petr Dobrovský, technik (l)

Marie Dočekalová, ak. malířka (49/89)

Ivo Dočkal, (37/88)

ing. Jindřich Dohnal, ekonom (8)

Luboš Dohnal, scénárista (27)

Blanka Dohnalová, programátorka (27)

Antonín Dolejš, mechanik (8)

Blanka Dolejšová, úřednice (7/83)

Bohumil Doležal, lit. kritik, sociolog (l)

dr. Jiří Doležal, CSc, historik (l)

Jiří Doležal, dělník (l4)

Josef Doležal, býv. st. zam. (5)

Vladimír Doležal, inv. důchodce (76/89)

Jarmila Doležalová, pom. asist. (ll)

Jiří Doněk (l5/88)

František Dostál, dělník (26/89)

Květoslav Doubek, opravář (26/89)

Vladimír Doubek, dělník (7/83)

Jan Doucha,zedník (28/87)

Jaroslav Doucha, instalatér (8)

Radomír Doupovec, dělník (l7)

Jan Drevenka, dělník (26/89)

VlastaDrobná, zdravotní sestra (62/89)

Jozef Drobný, horník (62/89)

René Dross (76/89)

Ing. Miroslav Drozd, ekonom (62/89)

Růžena Drozdová, novinářka (5)

doc. dr. Irena Dubská, CSc, filosofka (l)

dr. Ivan Dubský, CSC, filosof (l)

Karel Duda, dělník (2O)

Leoš Duda, dělník(43/87)

Miroslav Dudes, údržbář (26/89)

Ivan Duchoň, dělník (2O)

Michaela Dupalová, dělnice (76/89)

Miklos Duray, technik (3/84)

Jan Dus, ev. duchovní (27)

Michael Dus, dělník (26/89)

Anna Dusová, zdrav. sestra (37/88)

Pavla Dusová, zdravotní sestra (76/89)

Jan Dvořáček, dělník (7/83)

Bára Dvořáčková (25)

Jaroslav Dvořák, technik (8)

Josef Dvořák, dělník (l7)

Josef Dvořák, dělník (28)

Ladislav Dvořák, spisovatel (l)

Vladimír Dvořák, topič (8)

Vladimír Dvořák, topič (ll)

Zdedněk Dvořák, technik (49/89)

Jiřina Dvořáková, vrátná (43/87)

Michael Dymáček, matematik (l)

Michal Dziaček, dělník (8)

dr. Vratislav Effenberger, CSc, estetik (l)

Věra Eisenbergerová, soc. pracovnice (ll)

Monika Elšíková asistentka film. výr. (62/89)

Vladimír Ersteňuk , fotograf (lE)

Leoš Exler, dělník (ll)

Jitka Exlerová , studující (2O)

Jan Fábera (5)

Jana Faifrová (29)

Růžena Faitová, dělnice (l7)

Jiří Fajmon, strojník (l5/88)

Luděk Farkaš, technik (l7)

Jiří Fajmon, strojník (l5/88)

Luděk Farkaš, technik (l7)

Luboš Faltys, dělník (6l/88)

Anna Fárová, hist. umění (l)

Miroslav Fasura, dělník (lO/85)

Miroslav Feigel, dělník (8)

Ivan Fejfar, geolog (49/89)

Lubomír Fiala (6l/88)

Petr Fiala,dělník (2Oú

Přemysl Fialka, technik (37/86)

Hana Fialová (6l/88ú

Jaroslav Fic, technik (5)

Marta Fiedlerová, dělnice (28)

Jiří Fiedor, figurant, (26/89)

MUDr. Jan Fiksa, neurolog (76/89)

Jan Filip (49/P88)

Antonie Fischerová, v důchodu (5)

Miluše Fischerová, býv. pol. prac. (5)

Jitka Fišerová, hostinská (49/89)

Jefim Fištejn (28)

Miloš Fládr, sociolog (5)

Silvie Flaková, v domácnosti (3/84)

RNDr. Václav Flandera, zásobovač (76/89)

Josef Florián, dělník (26/86)

Lumír Foldyna, honinář (76/89)

Otto Foral, dělník (26/86)

Petr Formánek, hudebník (8)

dr. Eva Formánková, redaktorka (8)

František Foršt , číšník-kuchař (29)

Zdeněk Fořt , novinář (l)

Ivana Fotlová (76/89)

Karel Freund, dělník (5)

Zina Freundová viz. Zina Kočová

Jaroslav Fridrich, redaktor (27)

Ing. Karel Fridrich, ekonom (l)

Jiří Frodl, novinář (l)

Petr Fuchs, ak. architekt (ll)

Petr Furiak, elektrikář (62/89)

Miroslav Gábor, stav. dělík (l9/88)

Josef Gabriš, knihař (26/89)

dr. Jana Gajzlerová (ll)

Jiří Galuška, dělník (7/83)

Luisa Geisslerová, uklízečka (27)

Milena Geussová, úřednice (5)

Pavol Giertl, st. zam. (lO/82)

Jaromír Glac, elektromontér (ll)

Rudolf Glamoš (62/89)

Jan Glanc, dělník (5)

Anděla Goldmanová, důchodkyně (2O)

Robert Gombík, kat. duchovní (l7)

Gabriel Gossl, dělník (8)

Roman Grič, dělník (lO/82)

Viktor Groh, zámečník (ll)

Jiří Gruntorád, dělník (25)

Jiří Gruša, spisovatel (2O)

Martin Gruša, zahradník (26/89)

Karel Habal, zeměměřič (76/89)

Jiří Habrovec, elektromontér (l4)

Emil Hadač, operátor (62/89)

Zdeněk Hadam, jevištní technik (ll)

Jan Haičman(56/87)

Eva Haičmanová (56/87)

ing. Josef Hait, technik (8)

Bohumír Hájek, dělník (3/84)

prof. dr. Jiří Hájek, DrSc, politik (l)

doc. Miloš Hájek, CSc, historik (l)

ing. Vladimír Hajný, zem. technik (10/85)

Tomáš Haleš, výtvarník (l5/88)

Richard Hamza, dělník (l4)

Jiří Hanák, novinář (l)

Olaf Hanel,výtvarník (l)

Dušan Hanza, topič (76/89)

Bohumil Hanzel, stav. dělník (l7)

ing. Jiří Hanzelka, spisovaatel a cestovatel (l)

František Hanzlíček, dělník (3/84)

Petr Hanzlík, výkupčí (29j)

Lenka Hanzová, v domácnosti (49/89)

Ladislav Harant, dělník (8O/87)

Eva Harantová, dělníce (62/89)

Vítězslav Haramule zedník j(25

Marta Haramulová, dělnice (25)

Martin Harníček, ošetřovatel, spisovatel (28)

Jiří Hartych, železničář (26/89

Martin Haasa (62/89)

Zdeněk Haštaba, dělník (37/86)

Květa Hauková, důchodkyně (49/89)

Václav Havel, spisovatel (l)

Karel Havelka , stav. technik (l4)

Milan Havelka , čistič oken (62/89)

Marie Havelková, dělnice (62/89)

Jan Havlíček, pokrývač (ll)

Karel Havlíček, malíř (ll)

Jaroslav Havlík, prac. JZD (8)

Otto Havlík, lesník (ll)

Olga Havlová, v domácnosti (lO/82)

Věra Havlová, úřednice (27)

Jan Havránek, student (76/89)

Josef Havránek (8(

Zdeněk Hayer (l4)

Miroslav Hejda, řidič (49/89)

Václav Hejda, býv. st. zam. 5

Zbyněk Hejda , spisovatel (l)

dr. Ladislav Hejdánek, filosof (l)

Vilém Hejl, spisovatel (5)

Oleg Hejnyš, dělník (lO/82)

Dr. František Helešic, CSc, věd. prac. (5)

Jiří Hemzal, dělník (l4)

doc. ing.Jiří Hernach, CSc, filosof (l)

Slavomil Herynk, řidič tramvaje (76/89)

Pavel Heřman, dělník (5)

Pavel Heřman, ml., knihař (62/89)

Karel Hewanicki, operátor (49/89)

Martin Hildeman, student , automechanik (l4)

Štefan Hiroš, dělník(l4)

JosefHiršal, spisovatel (l)

Pavel Hlaváč, ev. duchovní (5)

Josef Hlaváček (7/83)

Ludvik Hlaváčaek, historik umění (8)

Slavěna Hlaváčková, telefonistka (27)

Věra Hlaváčková, studující (5)

Petr Hlavatý, drogista (29)

Pavel Hlavoněk, elektromechanik (lO/85)

Dagmar Hlavsová, knihovnice (25)

Roman Hlinský, údržbáž (l7)

Pavel Hnojský (76/89)

Petr Hocke, tesař (l7)

dr. Josef Hodic, historik(l)

Leopold Hoffman, býv. předs. bran. a bezp. výb. NS)

Martin Hoger , dělník (26/86)

František Hochman, absolvent CMBF, pochůzkář(2O)

Martin Holata (62/89)

Vítězslav Holata, truhlář (29)

ing. Hana Holcnerová, v domácnosti (26/89)

Petr Holeček, žel. dělík (6l/88)

ing. Tomáš Holenda, zkušební technik j(26/89)

Pavel Holeš, automechanik (62/89)

Martin Holiš technik (76/89)

Ivana Holotová, dělnice

Miroslav Holovský(29)

Ladislav HOlub, číšník (27)

Ing. Marie HOlubcová, CSc (l7)

Eva Holubová, studentka (76/89)

dr. Miloslava Holubová, hist. umění (l))

Stanislav Homola, dělník, zahradník (ll)

Vít Bohumil Homolka, číšník (2O)

Alena Honzíková, prodavačaka (49/88j)

František Horáček, dělník (29)

František Horáček,číšník (lO/82)

Jiří Horák, dělník (l7)

Jiří Horák, dělník (49/88)

Martin Horák , automechanik (l4)

dr.Petr Horák (ll)

Robert HOrák, býv. pol. prac. (l)

Zdeněk Horák, stavěč dekorací (76/89)

dr. Daňa Horáková, překladatelka (2O

Milada Horáková, prac. služeb (5)

Emil Horčík, pom. dělník (5)

Svatopluk Horečka, pečovatel (6l/88)

Alexandra Horká (lO/82)

František Horký, topič (lO/82)

Milan Hormann, frekvenční mechanik (49/89)

Josef Horn, skladník (2O)

Vladislav Horný, dělník (5)

František Horváth (lO/82)

Vladimíra Horváthová (lO/82)

Radek Hořčica, zam. OD Prior (7/83)

Milan Hořínek (8)

ing.Milan Hošek, býv. st. zam. (l)

Ivona Hošková, sam. kom. prac. (62/89)

Karel Hotzel, technik (62/89)

ing. arch. Matouš Houba, projektant (76/89)

Karel Hotzel,technik (62/89)

ing. arch. Matouš Houba, projektatnt (76/89)

Karel Houska, úředník (á)

ing. Petr Hoza, stav. inženýr (26/89)

František Hrabal, dělník (28)

Miroslav Hrabáň ml., pom. projektant (5(

Jan Hrabina, lepič plakátů, dělník (5)

Jiřina Hrábková, novinářka (l)

Antonín Hradecký, dělník (49/89)

Jaroslav Hradecký, dělník (49/89)

Ludvik Hradilek, truhlář (76/89)

ing. Tomáš Hradílek, zootechik, dělník (5)

Simona Hradílková, dělnice, studentka (49/88)

Jiří Hradský, řidič(49/89)

Petr Hrach, topič (2O)

Josef Hrazdil , řidič (37/86)

Petr Hrbek, elektromechanik (62/89)

Petr Hrdina, památkář (28)

Jan Hric, elektrikář (l4)

ing. dr. Oldřich Hromádko, byv. plk. SNB(l)

ing. Alena Hromádková, socioložka (5)

Marie Hromádková, býv. pol. prac. (l)

Marta Hroníková , uklízečka 26/89)

Hana Hrubešová, důchodkyně (49/88)

Lubomír Hrubý, zedník (26/89)

Jan Hrudka, technik (3/84)

Karel Hruška, dělník (5)

Milan Hruška, horník (49/89)

Miloš Hruška, dělník (8(

Petr Hruka, řidič (28)

Pavel Hrůza,důlní elektromontér (62/89)

Roland Hubber opravář (ll)

doc. dr. Milan Hubl, CSc, historik (l)

Pavel Hubner, dělník (l7)

Vladimír Hučín, dělník (49/89)

Ladislav Hudec,knihař (ll)

Stanislav Hudec, soustružník (ll)

Antonín Hudský, dělník (8)

Dušan Hudymač, dělník (25)

Ondřej Hůlek, referent (76/89)

Pavel Hurt, dělník (49/89)

Jaroslav Hutka, písničkář (14)

Vladimír Hutter (76/89)

dr. Martin Hybler,psycholog (l7)

Věra Hykšová (56/87)

dr. Václav Hydrák, historik (l)

Mikoláš Chadima,hudebník a tiskař (29)

Vladislav Chaloupka (49/89)

Věra Chaloupková (49/89)

František Chalupecký, dělník (5)

Bohumil Charvát, dělník (ll)

Jiří Chmel, dělník (l4)

IvanaChmelíčková, ú)řednice (3/84)

Hana Chmelová-Pípalová , figurantka (25)

Jaroslav Chnapko, dělník (l4)

zasl. um. Vlasta Chramostová, herečka (l)

Heřman Chromý, úředník (lO/85)

Daniel Chrz, strojník (76/89)

Jan Chudonel, inv. důchodce (l5/88)

Petr Chudožilov, spisovatel (5)

Miroslav Ilek, dělník (8)

Zdeněk Ingr, dělník(8)

František Innemann (8)

Jaroslav Jablonský, topič (49/88)

Dušan Janáíček, řidič (49/89)

Bohumír Janát, filosof (ll)

Jiří G. Janeček, inv. důchodce (28)

ing. Ludmila Jankovcová, býv. kand. PÚV KSČ (ll)

Petr Janočko (76/89)

František Janulík, dělník 7/83)

Přemysl Janýr, dělník (5)

Rudolf Jaroň, novinář (5)

dr. Karel Jaroš, CSc, býv. pol. prac. (l)

ing. Milan Jaroš,ekonom (důchodce) (62/89)

dr. Oldřich Jaroš, historik (l)

Pavel Jaroš, dělník (lO/85)

Eva Jarošová, textařka (ll)

doc. dr. Věra Jarošová, CSc, historička (l)

Jitka Jašková, dělnice (2O)

Jaroslav Javorský (26/86)

Tomáš Jedlička, dělník (8O/87)

Jiří Jelínek, dělník (26/89)

Jiří Jelínek, elektrikář (26/89)

Marie Jelínková, důchodkyně (8)

Zuzana Jelínková, učnice (l7)

Pavel Jeřábek, dělník (lO/85)

Pavel Jeřábek, dělník (6l/88)

prof. dr. ZdeněkJičínský, DrSc., právník (l)

FrantišekJílek, dělník (29)

ing. Otakar Jílek, ekonom (l)

Tomáš Jíra, technik (5)

Antonín J9ra, dělník (8)

ing. Jaroslav Jíra,technik (l)

doc. dr. František Jiránek, pedagog (l)

Miroslav Jirásek, chlad. mechanik (lO/82)

Václav Jirášek, důchodce (37/86)

Miroslav Jirounek, dělník (5)

Ivan Jirous, výtv. teoretik (l4)

JulianaJirousová, malířka (l4)

Věra Jirousová, hist. umění (l)

Jaroslav Jírů, CSc, historik (l)

Arnošt Jiřík, dělník (27)

Jiří Jiřík, student (ll)

Dr. Miroslav Jodl, CSc, sociolog (l)

Jana Joglová, úřednice (l7)

dr. Josef John, olitik, právník (l)

Ing. Jarmila Johnová, ekonomka (l)

Zbyněk Jonák (ll)

ing. Jiří Judl, technik (l)

Libor Junek, dělník (5)

Josef Jung, sladovník (3/84)

Michal Jung dělník (49/89)

Simona Jungová, v domácnosti (49(89)

Ivna Jůnová, laborantka (2O)

Hana Juptnerová, pedagožka (28)

Pavel Juráček, film. rež. (l)

Alois Jurník, skladník (8)

Janb Just, dělník (5(

Miroslav Kabele, řidič (62/89)

Jaroslav Kabelka, dělník, (5)

Petr Kabeš, spisovatel (l)

dr. Rudolf Kabíček, psycholog (8)

Nikola Kabourková, studentka (76/89)

Jana Kábrtová, skladová dělice (49/89)

Pavel Kačírek (lO/85)

dr. Oldřich Kaderka, právník a politik (l)

prof. dr. Miroslav Kadlec, ekonom (l)

Pavel Kadlec, přípravář v sítotisku (27)

Pavel Kadlec (25)

Petr Kadlec, opravář (l5/88)

Petr Kadlec dělník (l5/88)

prof. dr. Vladimír Kadlec, DrSc, ekonom a pol.

dr. Erika Kadlecová, CSc, socioložka (l)

Jindra Kadlecová, knihovnice (5)

Jan Kadubec, lesní dělník (49/88ú)

Monika Kafková, učitelka (49/88)

Petr Kahovec, řidič (49/88)

Václav Kaiser, instalatér (26/89)

Anna Kaiserová, důchodkyně (6l/88)

ing. Petr Kajnar, vývojový pracovník (76/89)

ing. StanislavKalisz (76/89)

Roman Kamarád, elektromechanik (76/89)

Antonín Kamiš,dělník (8)

Walter Kania, řidič (8)

Jaroslava Kanivková, řidička (62/89)

Eva Kantůrková, spisovaatelka (5)

Jan Kapek, technik (5)

Bohuslav Kaplan, dělník (25)

Pavel Kapustík, topič (26/89)

Dagmar Kapustíková, šatnářka (26/89)

Svatopluk Karásek, ev. duchovní (l)

Pavel Kardoš, elektromechanik (49/89)

Jiří Karlík, dělník (l7)

Viktor Karlík, výtvarník (76/89)

Olga Karlíková, malířka (5)

Jiří Kasal, dělník (8)

Jiří Kaša, řidič (29)

Jakub Kaše, )ředník (5)

prof. dr. Vladimír Kašík , historik (l)

Antonín Kašpar, důchodce (lO/82)

Hynek Kašpar, dělník (ll)

Zdeněk Kašťák, údržbář (ll)

Martin Katina, student (76/89(

dr. František Kautman, CSc., lit.hist. (l)

František Kautský, dělník (29)

Ludvík Kavín, výb. pol. prac. (5)

dr. Anna Kavinová, lékařska (l7)

Hilmar Kayser, dělník (5)

Marianna Kayserová, úřednice (8)

JUDr. Jan Kazda, advokát (bývalý) (76/89)

Josef Kazík, dělník (8)

Zdeněk Kazík , dělník (ll)

Jan Keller, ev. duchovní (5)

Marta Kellerová, v domácnosti (5)

Peter Kerestúr, dělník (l4)

Jan Keřlík, dělník (76/89)

Jan Kindl, expedient (5)

Jan Kišš, inv. důchodce (26/86)

Aloisie Kiulpekidisová, úřčednice (3/84)

Mojmír Klánský, novinář (5)

Oldřich Klein, inv. důchodce (l5/88)

Jiří Kleiner, dělník (27)

Jan Klement (49/89)

PetrKlement, nástrojaař (25)

Alexandr Kliment, spisovatel (l)

PhDr. Helena Klímová (8O/87)

dr. Bohumil Klípa, CSc, historik (l)

Jan Klofáč, učeň (76/89)

prof. dr. Jaroslav Klofáč, CSc., sociolog (l)

doc. dr. Vladimír Klokočka, právník (l)

Viktor Klouda, dělník (ll)

Jaroslav Kmošek, instalatér (49/89)

Theodor Knobloch, čalouník (49/88)

Michal Kobal, dělník (l4)

Božena Kobalová, důchodkyně (27)

Eva Kobrová, zdrav. sestra (29)

Petr Kobylka, automechanik (ll)

ing. Alfréd Kocáb, ev. duchovní (l)

Miroslav Kocev, mechanik (76/89)

dr. Jiří Kocourek, psycholog (8)

Petr Kocum, řidič (ll)

Ludmila Kočí (76/89)

Lída Kočová důchodkyně (49/89)

Zina Kočová (Freundová) studující (l)

doc. dr. Luboš Kohout, CSc., politolog (l)

Lubor Kouhout, dělník (26/89)

Ing.Milan Kohout, topič (26/86)

Pavel Kohout, spisovatel (l)

Jiří Kohoutek, mechanik (3/84)

Zdeněk Kohoutek, lakýrník (ll)

Tereza Kohoutová, Boučková, studentka (l4)

Vilma Kohsová, dělnice (5)

Arnošt Kohút technik (6l/88

František Kolář, ml. dělník (49/89)

Jiří Kolář, spis. a výtv. (l)

Roman Kolář, spojový manipulant (49/89)

Jaroslav Kolčava, brusič (26/86)

Vladimír Kolínek, fotograf (lO/85)

Daniela Kolínková, dělnice (6l/88)

ing. Ladislav Kolmistr, býv. pol. prac. (8)

Jiří Kolouch dělník (43/87)

MUDr. Vladimír Komár, psychiatr (l5/88)

Alena Komárková , dělnice (8O/87)

dr. Božena Komárková, pedagožka (l)

Maria Komárová, redaktorka (l5/88)

AlexandrKomaško, geofyzik (5)

dr. V. Václav Komeda, historik (l)

Pavol Koniar, dělník (ll(

Michael Konůpek, filolog (8)

Jana Konvalinková, zdravotnice (lO/82)

Pavel Kopeček, spisovatel (8)

Iveta Kopecká, v domácnosti (6l/88)

Martin Kopecký, vychovatel (49/89)

Jaroslav Kopis, stroj zámečník (25)

MUDr. Milan Kopřiva, hygienik (76/89)

ing Tomáš Kopřiva, (62/89)

Petr Kopta , překladatel (5)

Miroslav Koptiš, kulisák (29)

Karol Korbel dělník (43/87)

František Korbela, duchovní (8)

Jan Korbelík, zdravotník j(8)

Marta Korelová, důchodkyně (49/88)

Petra Korberlová (43/87)

Vavřinec Korčiš, sociolog. elektrikář (l)

Vavřinec Korčiš ml., dělník (l)

Josef Kordík, kat. duchovní (2O)

Jan Koroptvička, výtvarník (8)

ing.Jiří Kořínek, ekonom (l)

Vladimír Kos, úředník (5)

Pavla Kostková, úřednice (8)

dr. Karel Kostroun, lit. kritik (l)

Jiří Kostúr, dělník (29)

Milan Košař, stav. technik (l4)

Miroslav Košař, hudebník (76/89)

Jiží Kot, dělník (26/89)

PhDr. Vladislav Kotek (27)

ing. Jan Kotlas (8)

Iva Kotrlá, básnířka (37/86)

Zdeněk Kotrlý, inv. důchodce (26/89)

Martin Kottas, instalatér (ll)

Jaroslav Kouba , dělník (8)

Petr Kouba, malíř (5)

Božana Koucká, dělnice (76/89)

Jan Koudela, úředník (5)

Jindřich Koudelka, dělník (28)

Josef Koudelka, fotograf (28)

Libuše Koudelková, důchodkyně (28)

Alena Koudelová, úřednice (5)

Jaroslav Koukal , topič (49/89)

Jiří Koula, dělník (7/83)Anna Koutná, dělnice (l)

ing. Bedřich Koutný, technik (8O/87)

Bohumil Koutný, úředník (5)

JUDr. Jaroslav Koutský, advokát (76/89)

Kamil Koutský, závozník (26/89)

Karel Koutský, dělník (6l/88)

VáclavKozák, technik (5)

ing. Petr Kozánek, topič (l5/88)

Jiží Kozelka (l7)

Jan Kozlík, revizní technik (5)

Invan Kožíšek, dělník (ll)

Ivan Kožíšek, dělník (28)

Miroslav Krajča, dělník (lO/82)

Zdena Krajčová, dělnice (lO/82)

Jan Král, dělník (49/89)

Josef Král, důchodce (28/87)

Milan Král, dělník (5)

doc. ing. Miloslav Král, CSc, věd. prac. (l)

Miloš Král, provozní elektrikář (62/89)

Vladimír Král, automechanik (lO/82)

Vlastimil Králík (56/87)

Alexandr Kramer, novinář (5)

Jitka Kramperová, fotografka (76/89)

Jan Krátký (56/87)

Bohumil Kratochvíl (5)

Jiří Kratochvíl, instalatér (25)

Jiří Kratochvíl, dělník (27)

Jiří Kratochvíl (49/89)

Marie Kratochvílová (49/89)

Eva Kraupnerová, v domácnosti (62/89)

Vladimír Kraupner, studuící (62/89)

Karel Kraus, překladatel (8)

Karel Kraus, figurant (ll)

Miloš Kraus (lO/85)

Milan Krebes, dělník (25)

Petr Kreibich, inv. důchodce (7/83)

Roman Kreitl , dělník (62/89)

Josef Krejča ml., zam. spojů (2O)

Jaroslav Krejčí, DrSc., filosof (5)

Jaroslav Krejčí ml., rybář (8)

ing. Petr Krejčí, výzk. prac. (5)

Taťjana Krejčí, ošetřovatelka (8)

František Krejčík, dělník (49/88)

Franttišek Kriegel, lékař a politik (l)

Andrej Krob, dělník (l)

Ria Krolopová, Rosslerová, studující (28)

Petr Kronďák, klempíř (ll)

Daniel Kroupa,redaktor (8)

Vladimír Kroul, důchodce (8)

JUDr. Vojtěch Krumpera, právník (důchodce (62/89)

Milan Krumpholec, dělník (8)

Vladislav Krupička, dělník (8)

Jan Křelina, dělník (8)

doc. dr. Jan Křen, DrSc, historik (l)

Jan Křivan, elektrikář (l5/88)

Ivo Křivánek, dělník (l4)

Jiří Křivský, topič (8)

Josef Kříž, řidič (26/89)

doc. ing. Karel Kříž, CSc, ekonom (5)

PhDr. Petr Kžíž , učitel (49/89)

René Kříž, dělník (8)

Jiří Křižan, publicista, scénarista (76/89)

Daniel Křížek, student (76/89)

Marie Rút Křížková , lit. historička (77-8O/87)

Veronika Křížová, v domácnosti (49/89)

ing. Bohumil Kuba, střed. prof. v.v. (6l/88)

Ján Kubáň, technik (49/88)

Jan Kubánek (3/84)

Milada Kubelková, referentka (76/89)

Jiří Kubíček, restaurátor, truhlář (8)

Věra Kubíčková- Kabečová, v domácnosti (27)

Marta Kubišová, zpěvačka (l)

Emil Kučera, důchodce (8O/87)

Jan Kučera , výtvarník (7/83)

Karel Kučera , dělník (7/83)

Lumír Kučera, dělník (5)

Martin Kučera, ellektroenergetik (76/89)

Pavel Kučera, dělník (ll)

Pavel Kučírek, dělník (29)

Jiří Kufner, dělník (49/89)

Josef Kuhn, elektrikář (26/89)

Dalibor Kuch, dělník (lO/85)

Jaroslav Kuchyňa, učitel, (49/89)

Ilona Kuchyňová, v domácnosti (76/89)

Jaroslav Kukal, elektromontér (5)

Jaroslav Kukol, zámečník (29)

Zdeněk Kulík, dělník (lO/85)

Daniel Kumermann, skladník (25)

Alena Kuprechtová, skladnice (3/84)

Václav Kůs, dělník (lO/82)

prof. PhDr.Miroslav Kusžý, CSc., filosof (5)

Jaroslava Kušnírová, projektantka (2O)

Štěfan Kuštěk (56/87)

LadislavKvapil, číšník (76/89)

Miroslav Kvasňák, topič (76/89)

Pavel Kvíčala, topič (lO/85)

Zdeněk Kvítek, dělník (29)

Alois Kýhos, řidič (ll)

Ivaaan Kynclfotograf (27)

Karel Kyncl, novinář (l)

Jaroslav Kytlica (28)

MUDr. Tatiana Labská, lékařka (76/89)

Viktor Labský, dělník (lO/82)

dr. Michal Lakatoš, CSc, právník (l)

Ladislav Lála, důlní technik (49/89)

Ivan Lamper, dělník (7/83)

Jan Lamper, dělník (7/83)

Dana Lamperová, v domácnosti (7/83)

doc. dr. Václav Lamser, DrSc., sociolog (5)

Lilian Landová, studující (2O)

Pavel Landovský, herec (l)

Radek Langhammer, lesní dělník (l5/88)

ing. Karel Lánský, novinář (5)

Miroslav Latta, dělník (ll)

dr. Vasil Latta, právník (5)

Vendelín Laurenčík, technik (ll)

Roman Láznička, dřevorubec (76/89)

Jiří Lederer, novinář (l)

Elzbieta Ledererová, překladatelka (l7)

Miroslav Lehký, programátor (49/89)

Jiří Lejnar ml., novinář (l)

Milan Leroch, řidič (37/86)

Josef Lešňanský, dělník(49/88)

ing. Jan Leštínský, technik (l)

Gabriel Levický, dělník (2O)

Vasil Levý, dělník (29)

ing. Otta Líbal, agronom (62/89)

Vladimír Líbal, výtvarník (28/87)

Vladimír Liberda, důchodce, prof. (26/89)

Jaroslav Linhart, dělník (l4)

Karel Linhart, dělník (8O/87)

Milan Linhart, dělník (27)

Vladimír LInhart , řidič (26/86)

Romana Linhartová, pánská krejčová (37/88)

Petr Lípa, dělník (76/89)

dr. Ladislav Lis, býv. pol. prac. (l)

Bohumír Liška, dělník (26/86)

František Liška, žel. dělník (37/88)

Oldřich Liška, býv. st. zam. (l)

Oldřich Liška

Tomáš Liška, hlídač (29

Zdeněk Liška, dělník (29)

Jaromír Litera, býv. pol. prac. (l)

ing. Jan Litomiský, agronom (5)

Martin Litomiský , geofyzik (2O)

Petr Lívanský, frézař (49/89)

František Lízna, kat. duchovní (l7)

Lois Oliver, důchodce (43/87)

Jiří Lokša, invalidní důchodce (62/89)

Jan Lopatka, lit. kritik (l)

Anna Lorencová, důchodce (76/89)

Oldřich Loukota, dělník (ll)

Dr. Emil Ludvík, hud. sklad. (l)

René Ludvík, student (76/89)

Václav Luhan, strojní zámečník (29)

Andrej Lukáček, kat. duchovní (5)

Ivan Lukáš, řidič (76/89)

Maxmilián Lukášek, dělník (ll)

Klement Lukeš (l)

Pavel Lukeš, skladník (26/89)

Silvestra Lupertová- Chnapková, operátorka (29)

Václav Lyalikoff, dělník (25)

Vladimír Macák, automechanik (5)

Jiří Macek, dělník (5)

Charlotta Máčková, dělnice (l7)

Věroslav Mach (76/89)

Jan Macháček, hlídač (26/89)

Pavel Macháček, dělník (ll)

Zdena Macháčková, úřednice (l4

dr. Sergej Machonin, div. kritik a překl. (l)

prof. dr. Milan Machovec DrSc, filosof (l)

Vratislav Machulka, dělník (ll)

Petr Maišaidr, dělník (ll)

Hana Malá 76/89)

Radislav Málek , student (49/89)

Jaroslav Malfait, dělník (62/89)

prof. Dr. Josef Malický, matematik (5)

Vladimír Malík, prodavač (8)

Ladislav Malý, technický úředník (29)

dr. Radomír Malý,historik (l4)

Václav Malý, kat.duchovní (8)

Zdeněk Malý, Valentova 1744 (76/89)

Vladimír Man, elektomontér (l0/85)

Ivan Maňásek, technik (ll)

František Mareček, dělník (5)

Miloslav Mareček, dělník (37/88)

Lenka Marečková, dozorčí stanice lO/85)

Aleš Marek 76/89)

Jaroslav Marek, horník (49/89)

Jiří Marek, dělník (l4)

Jiří Marek , student (76/89)

Karel Marek , dělník (5)

Vladimír Marek, dělník (8)

Vladimír Marek , dělník (ll)

Jiří Mareš, dělník (5)

Květa Marková, úřednice (76/89)

Luděk Marks, sam. referent (43/87)

Vlastimil Markytán, dělník (25)

Bohumil Marousek, soustružník (76/89)

Radovan Martínek , dělník (76/89)

Anna Marvanová, novinářka (l)

Jan Mařík, dělník (5)

Ladislav Mařík, dělník (28)

Stanislav Masařík, řidič (6l/88)

Jaroslav Máslo, čerpač (49/89)

Ivan Mašek, programátor (49/89)

Jan Mašek ,elektroúdržbář (ll)

Miloslav Mašek,prov. chemik (2O)

Petr Mašek, dělník (5)

Jelena Mašínová, scénáristkaaaa (l)

Alena Mašková, v domácnosti (76/89)

František Maštera , řidič (l7)

Marie Mašterová, v domácnosti (l7)

Miroslav Matěcha, elektromontér, (49/89)

Jiří Matoušek (26/89)

René Matoušek (3/84)

Jaroslav (Josef) Matras, elektromechanik (l7)

Zdeněk Matuszek, přípravář výroby (62/89)

Martub Natzštájm stzdebt (k14)

Kyra Matuštíková (3/84)

Michal Matzenauer,dělník (5)

Jitka Matzenauerová, knihovnice (5)

Marie Matzenauerová, ev. duchovní (5)

Leoš Mayer, mechanik (37/88)

Michaela Mayerová , soj. manipulantka (37/88)

František Maxera, výtvarník (5)

Rostislav Mazánek, dělník (ll)

Marta Mazánková, ak. malířka (5)

Ivan Medek, hud. kritik (l)

Eliška Meissnerová, pečovatelka (26/89)

Věra Meissnerová, býv. st. zam. (ll)

doc. dr. Hana Mejdrová , CSc., filosov (l)

Robert Merganz, technik (ll)

Vladislav Merhaut, technik (5)

Jan Metyš,reprodukční grafik (7/83)

doc. dr. Jaroslav Mezník, historik (l)

ing. Zbyněk Mička,důlní technik (49/89)

Radek Mihálik, lisař (37/86)

Ing. Aleš Michalík, technik (26/89)

Otakar Michl, programátor (5)

 

doc. dr. Karel Michňák, filosof (5)

Otakar Mika, horník (8)

Milan Miklas, automechanik (25)

Jana Miklušáková, ošetřovatelka (49/89)

Věra Mikulová, dělnice (25)

Miroslav Milanovský, důchodce (76/89)

Pavel Mildner, dělník (49/89)

Tomáš Miler, stavěč dekorací (76/89)

Stanislav Miloš, hutník (26/89)

Stanislav Milota, kameraman (5)

ing. Ivan Miluška ,programátor (5)

PhDr. Alena Míšková, archivářka (26/89)

Jan Mládek, plastikář (26/89)

Jaroslav Mlejnek (27)

Josef Mlejnek, strojník (lO/85)

Ota Mlejnek, inv. důchodce (6l/88)

Ivo Mludek, dělník (26/89)

doc. dr. Ján Mlynárik, historik (l)

doc. dr. Zdeněk Mlynář, CSc., právník, politik (l)

Milan Moletz, dělník (28)

Vratislav Moravec, sazeč (49/89)

Petr Motal, topič (28/87)

Ervín Motl, novinář (5)

Karel Motl, ekonom (62/89)

Zdeněk Motloch, asanační pracovník (27)

Otakar Moučka, dělník (25)

Kamila Moučková, býv. tel. hlas. (l)

Rudolf Mraček, podlahář (2O)

Jiří Mrázek, topič (l)

Karel Mrázek, techn. prac. (37/86)

Martina Mrázová, knihovnice (ll)

Jana Mrkvová, sekretážka (26/89)

Jaroslav Mucka (lO/82)

Petr Mudrik, dělník(8)

Aleš Müller, dělník (26/86)

Jiři Müller,(l)

Františka Müllerová, úřednice (l4)

Rudolf Münz , důchodce (5)

Věra Münzová,důchodkyně (5)

dr. Pavel Muraško, filolog (l)

ing. Oldřich Musil, technik (8)

Jana Musilová, v domácnosti (8)

Vladimír Muzička, výtvarník (ll)

Olga Muzičková (8O/87)

Pavel Myslín, dělník (ll)

Oldřich Myška, elektrikář (49/88)

Monika Nadrchalová, zdrav. sestra (49/89)

Jan Najman, dělník (26/89)

Jakub Najmr, spojař (26/89)

Ing. arch. Pavel Nauman (8O/87)

Augustin Navrátil, hradlař (28)

dr. Jaromír Navrátil, CSc, historik (8)

Robert Nebřenský, hudebník (76/89)

Miroslav Nečas, ostřič nářadí (25)

Jan Nedvěd, novinář (l)

Ladislav Nedvěd, sklenář (26/89)

Dana Němcová, psycholožka (l)

Helena Němcová, novinářka (5)

Marcela Němcová-Kubínová v domácnosti (27)

Markéta Němcová-Fialková (2O)

Michaela Pohanková-Němcová, zpěvačka , vychovatelka (26/89)

Pavla Němcová-Paloušová (2O)

Rostislav Němčík, dělník (62/89)

Richard Němčok (29)

David Němec, učeň (27)

František Němec, technik (8)

Jaromír Němec, mistr zvuku (28)

Jiří Němec, psycholog (l)

Ondřej Němec, reprodukční grafik, topič (27)

Martin Němeček, student (76/89)

Antonín Němejc, dělník (2O)

Jiří Neplech, odb. ekonom (26/89)

dr. Vladimír Nepraš, novinář (l)

Vladimír Nepustil, psycholog (8)

Boris Netopil, dělník (49/89)

Jana Neumanová, CSc, historička (l)

Josef Nevyhoštěný, důchodce(49/89)

Zdeněk Nevyhoštěný, dělník(49/89)

Jiří Newerla, zásobovač (37/86)

Pavel Nováček,referent (49/89)

Vítězslav Nováček, technik (49/89)

František Novák, dělník (l4)

František Novák, textilní dělník(7/83)

Jiří Novák, topenář (5)

Jiří K. Novák, akad. malíř (5)

Ladislav Novák, zásobovač (49/89)

Martin Novák,kuchař (l4)

Miloš Novák, dělník (8)

Petr Novák, zeměměřič(76/89)

Tomáš Novák, fotograf (ll)

Václav Novák, býv. st. zam. (l)

Eva Nováková, laborantka (l7)

Jaroslava Nováková (5)

Radka Nováková, zdrav. sestra (8)

Zuzana Nováková, zahradnice (5)

Tibor Novotka, směnový mistr (26/89)

Igor Novotný, prodavač (26/86)

Jaroslav Novotný, student (76/89)

Jaroslav Novotný, student (76/89)

Michal Novotný, voják z povolání(76/89)

Milan Novotný, pom. dělník (lO/82)

Pavel Novotný, sklenář (29)

Tibor Novotný, vyhýbkář ČSD (62/89)

Miroslav Nový, technik (25)

Miroslav Nový, inv. důchodce (27)

ing.Miroslav Nývlt, čerpač (49/89)

Bohumil Obdržálek, dělník (3/84)

Irena Obdržálková (8O/87)

Vladimír Oborský, instalatér (l4)

Lubomír Obruča, důchodce (ll)

Jarmila Obručová, úřednice (l7)

Bohuslav Odolán, dělník (8)

Jaroslava Odvárková, studující (ll)

Josef Ohera, řidič (76/89)

Milan Ohnisko, inv.důchodce (43/87)

Josef Olšanský, aranžér, (8)

Jiří Olt, dělník (8)

Vratislav Ondráček, tavič sýrů (49/89)

Jaroslav Ondrák ml., dělník (7/83)

dr. Jaroslav Opat, DrSc., historik (l)

Josef Opočanský, dělník (5)

Pavel Opočenský, dělník (ll)

Tatjana Oppelová, soc. pracovnice (8)

Věra Oppelová, číšnice (ll)

Jaroslav Opršal, řidič (76/89)

Jan Oravec, dělník (26/89)

Daniel Orság, ekonom zásobování (26/89)

dr. Milan Otáhal, CSc, historik (l)

Petr Ouda, topenář (5)

Josef Ouroda, dělník (25)

Karel Outrata, dispečer ČSD (6l/88)

Eduard Ovčáček, výtvarník (l5/88)

Zdeněk Pacina, úředník (5)

ing. Jiřina Pacinová, úřednice (5)

dr. Ludvík Pacovský, novinář (l)

Julie Pacholíková, technička (49/89)

Vladimír Pajer, montér (76/89)

Jiří Pallas, technik (l)

RNDr. Martin Palouš, programátor (l)

doc. PhDr. Radim Palouš, pedagog (l)

Petr Panák, topič (49/89)

Milan Panc, topič (76/89)

Walter Pannc, figurant (2O)

František Pánek, dělník (ll)

Jan Pánek, dělník (49/89)

Milan Pankráz, elektromontér (25)

Ladislav Papež, zámečník (ll)

Radek Pára, dělník (26/89)

Miloslava Parčová, důchodkyně (25)

Viktor Parkán, dělník (l7)

Jan Pařízek, dělník (lO/82)

Eva Pařízková, dělnice (lO/82)

Jarmila Pařízková-Kratochvílová, dělnice (lO/82)

Petr Pastrňák, opravář (62/89)

Antonín Pata, kameník (lO/82)

Václav Patejdl, textilní technik (7/83)

dr. Patejdlová- Horčicová, důchodkyně (62/89)

Hana Pátková, úřednice (76/89)

prof. dr. Jan Patočka, DrSc., filosof (l)

Jan Patočka ml., dělník (l)

Jan Pavelka,dělník (8)

dr. František Pavlíček, spisovatel (l)

Jiří Pavlíček, dělník (26/86)

Vladimír Pavlík, dělník (37/88)

Milan Pavlištík, dělník (26/86)

Vladimír Pavlík, dělník (37/88)

Milan Pavlištík, dělník (26/86)

Pavel Pavlovský, dělník (ll)

Blanka Pavlů, úřednice (5)

MUDr. Jan Payne, lekař (76/89)

Petr Payne, ev. důchovn (62/89)

Karel Pazdera, dělník(29)

Otto Pazourek, inv. důchodce (26/89)

Karel Pecka, spisovatel (l)

Karel Pecka, dělník (49/89)

Anna Pechancová, účetní (8)

Zdeněk Pechar (76/89)

Marta Pecharová, inv. důchodce (49/88)

Marta Pecharová, (76/89)

Jozef Pekárik, dělník (28)

Pavel Pěkný, dělník (5)

Tomáš Pěkný, novinář (l)

ing. Antonín Pelc, konstruktér (3/84)

JanPelc, výtvarník (l4)

Ivan Pelíšek, truhlář (62/89)

Zuzana Pelíšková, v domácnosti (62/89)

Jan Pellant, topenář (5)

Pavel Petera,investiční technik (76/89)

Jiří Petr, horník j(62/89)

Miloš Petr, truhlář (26/89)

RNDr. Zbyněk Petráček, geograf (76/89)

Karel Petráň, elektrikář (26/89)

Jan Petránek, novinář (l)

Jana Petrová, knihařka (76/89)

Stanislava Petrovová,laborantksa (2O)

Kamil Petrovický, dělník (6l/88)

Radovav Petřík, student (76/89)

Miroslav Petříček, technik (5)

Irena Petřinová, novinářka (5)

Tomáš Petřivý, student FAMU (25)

dr. Karel Pichlík, historik (l)

Zdeněk Pika, dělík (26/86)

Jan Pilnáček, topič (2O)

Jaroslava Pilnáčková, technička (2O)

dr. Zdeněk Pinc, soc. prac. (5)

Vladimír Pinter (27)

Marcela Pinterová, pom. dělnice (l4)

Zdeněk Piras, mechanik (ll)

Jana Pirasová,dělnice (ll)

Jaromír Piskoř, technolog (26/89)

Milan Píša, kat. duchovní (l4)

Vojtěch Píša, technik (26/89)

Stanislav Pitaš, dělník (8O/87)

dr. Petr Pithart, právník (l)

Bohdan Pivoňka, ev. duchovní (5)

MUDr. Bedřich Placák, lékař (8)

Jan Placák, expedient (29)

Ladislav Plíva, dělník (2O)

František Podaný, číšník (26/89)

Zdeněk Podhorský, dělník (ll)

Petr Podhrázký, redaktor (8)

Dana Podolská, zdravotní sestra (5)

Jiří Podolský, dělník (26/89)

dr. Peter Pohl, věd. prac. (8)

Petr Pohořelský, dělník (56/87)

Antonín Pojar, dělník (l7)

Jaroslav Pojer, pošt. zam. (ll)

Karel Poklop, dělník (2O)

Dr. Bohumil Pokorný, historik (8)

Jiří Pokorný, dělník (ll)

Miloš Pokorný (56/87)

Vladimír Pokorný, student (l7)

Ing. Zdeněk Pokorný, technik (l)

Rudolf (Pavel?) Poláček, řidič (5)

ing. Lubomír Polák, zam. JZD (ll)

Miroslav Polák, dělník (8O/87)

Alena Polanská, kuchařka (49/89)

Antonín Poljak, dělník (8)

Jiří Polma (5)

FrantišekPoloník, sanitář (8)

Radim Ponča, dělník (49/89)

Hana Ponická, spisovatelka (76/89)

Jiří Popel, dělník (5)

Oldřich Popelka, horník (62/89)

JanaPopelová, psycholožka (8)

Milan Porada, dělník (8)

Ondřej Pospíchal, dělník (lO/85)

Petr Pospíchal (28)

Robert Pospíchal, řidič (49/89)

Jan Pospíšil, dělník (ll)

Jiží Pospíšil, dělník (7/83)

Luboš Pospíšil ,dělník (lO/85)

Miroslav Pospíšil, zámečník (l7)

Anna Pospíšilová, studující (8)

Jiří Postawa, osvětlovač (76/89)

František Postupa, stav. dispečer (49/88)

Martin Poš, fotograf (8)

Petr Pouba, noční hlídač (l5/88)

Dušan Poupa, dělník (29)

ing. Alena Poupová, textilní inženýrka (29)

Věnceslava Povolná, filoložka (8)

dr. František Povolný, historik a sociolog (8)

ing. Václav Povolný, programátor (5)

Eduard Prášek,inv. důchodce(49/88)

Karel Prášek, novinář (5ú

Ilja Pravda, techn. úředník (26(89)

Ladislav Pražák, dělník (ll)

Jan Pražma, učitel (26/89)

Vladimír Príkazský, novinář (l)

Jan Princ, dělník (ll)

ing. Květa Princová, v domácnosti (25)

Drahuše Proboštová, novinářka (l)

Martin Prochaska, geodet (49/89)

Jaroslav Procházka, instalatér (ll)

Miroslav Procházka, dělník (26/89)

Tomáš Procházka, dělník (l7)

ing. Václav Procházka, vývoj. prac. (l4)

Jarmila Procházková, chemička (ll)

Lenka Procházková, uklízečka (25)

Petr Prokeš, film. laborant (5)

Helena Prokopová, chemička (5/

Josef Pros, dělník (8)

Milan Pruner, dělník (lO/82)

Jana Převratská, pedagožka (l)

Lubomír Přikryl , zámečník (28)

dr. Zdeněk Přikryl, politik (l)

dr. Tomáš Pštross, sociolog (8)

Jan Ptáček, dělník /(56/87)

Jaroslav Ptáček, zámečník (28)

Jaroslav Pták, dělník (l4)

Juraj Puci, průvodce turistů (26/89)

Jan Pukalík (3/84)

Václav Pulda, dělník (5)

Zdeněk Pumpr, div. zam. (lO/85)

Jaroslav Rada, dělník (8)

Ladislav Radič, elektrikář (ll)

Petr Ragan,lodník (5)

Marie Raganová, techn. prac. (5)

Roman Rákosník, dělník, doručovatel (l5/88)

jan Rampich, dělník (26/86)

Pavla Rašková, prodavačka (76/89)

Petr Rathouský, izolatér (62/89)

Miloš Rejchrt, ev. duchovní (l)

Štefan Rejko, strojník (28/87)

Miroslava Rektorisová, novinářka (5)

Barbara Resnerová, studentka (76/89)

Vratislav Riedl, instalatér (ll)

Ivana Riedlová, prodavačka (ll)

Marie Riesichová, dělnice (ll)

Aleš Richter,dělník (l)

František Richter, inv. důchodce (3/84)

dr. Milan Richter, právník (l)

Miroslav Richter, vrátný (l5/88)

dr. Vladimír Richter,býv. pol. prac. (5)

Zuzana Richterová, v domácnosti (l)

Milan Roček, konstruktér (5)

Dušan Roháček, elektromechanik (76/89)

Angelika Rommelová, svob. povolání (8)

Miroslav Rosendorf, dělník (62/89)

Božena Rosolová, úřednice (26/86)

ing. Pavel Roubal, technik (5)

ing. Věra Roubalová, technička (5)

Josef Rozmiler, pedagog (ll)

Jan Rozsypal, důchodce (62/89)

Dana Rücklová, v domácnosti (ll)

ing. František Rudl, učitel autoškoly (29)

Miloš Rudolf, elektrikář (49/89)

Jakub Ruml, kalkulant (l4)

Jan Ruml, skladník (5)

Jiří Ruml, novinář (l)

Ivo Rumler, bez zaměstnání (lO/82)

Jiřina Rumlová, typografka (37/88)

doc. ing. Antonín Rusek, ekonom (l4)

ing. Antonín Rusek,ekonom (l4)

Ivan Rusek, programátor (28)

Marie Rusková, učitelka (l4)

Pavel Rušej, dělník (ll)

Miroslav Růžička, duchovní v.v. (l4)

Ota Růžička, dělník (8)

dr. Tomáš Růžička, CSc., programátor (5)

Alžběta Růžičková, důchodkyně (ll)

ing. Pavel Ryba, agronom (5)

Zbyněk Ryba, zootechnik (76/89)

Olga Rybková, porodní asistentka (8)

Alena Rybová, v domácnosti, úřednice (5)

Jan Rydval, dělník (ll)

Vladimír Rygel, dělník (29)

dr. Pavel Rychetský, právník (l)

Olga Rychtářová-Hochmanová (l7)

Karel Rypl, dělník (lO/85)

Jiří Rys, elektrikář(49/89)

ing. Zora Rysová, stav. inženýrka (ll)

ing. Zdenka Řeháková, chemička (27)

ing. František Řehánek, důchodce (49/89)

prof. dr. Vladimír Říha, ekonom (l)

doc. dr. Marie Říhová, CSc., lékařka (5)

ing. Naděžda Sáblíková (5)

Stanislav Sadílek, fotoreportér (5)

Hubert Sádlo, dělník (5)

Jiří Sachr, strojník (26/89)

Vilém Sacher, generálplukovník v zál. (l)

Vítězslav Sachr, prodavač (49/89)

ing. Pavel Saidl, technik (76/89)

Lumír Salzman, dělník (26/89)

Tomáš Sanetrník, dělník (62/89)

Iva Sanetrníková, v domácnosti (62/89)

Lubomír Sapoušek, truhlář (26/86)

Dušan Sazama, dělník (26/89)

Ján Sedal, herec (76/89)

Vojtěch Sedláček, programátor (l)

Helena Seidlová, knihovnice (l)

Jaroslav Seifert, básník (l)

Pavel Seifter,historik (5)

dr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová, právnička, diplomatka (l)

Ivo Semerád, lesní dělník (5)

Antonie Seykorová, důchodkyně (26/89)

Jan Schneider,dělník (l)

Miroslav Schneider, prodavač (8)

Martin Schovánek,student (76/89)

ing. Daniel Schubert,skladník (26/86)

Naděžda Schulzová, odborná asistentka (5)

Igor Sibila, řidič (26/89)

Karol Sidon, spisovatel (l)

Dušan Skála , archivář (25)

Martin Skála, elektromechanik (62/89)

Pavel Skála, dělník (27)

Miroslav Skalický, dělník (5)

Marie Skálová (ll)

František Sklenář,elektroúdržbář (ll)

Radek Skryja, dělník (8O/87)

Eliška Skřenková (l)

Libor Skříček, dělník (25)

dr. Milan Skřont, mistr sportu (ll)

Květa Slabá, kadeřnice (5)

dr. Aleš Sládek, CSc., pedagog (5)

David Sládek, strojní zámečník (62/89)

Oldřich Sládek (7/83)

Karel Slach, kameraman (5)

Bohumil Sláma (lO/85)

Josefa Slánská, (l)

Jaroslav Slánský, dělník (8)

ing. Rudolf Slánský, technik (l)

Bohumír Slavík, prodavač (5)

Otakar Slavík, malíř (5)

Václav Slavík, politolog (l)

Antonín Slíva, pedagog (8)

Zdeněk Slíva , inv. důchodce (26/89)

Milan Slíž,zedník (26/86)

Antonín Slovák, absolvent CMBF (25)

Jiří Slovák, zedník (l4)

Ing. Jan Smazal, býv. st. zam. (8)

Dana Smetanová úřednice (76/89)

Jan Smital, dělník (2O)

Vlastimil Smolík, dělník (26/89)

Vladimír Smrček, dělník (7/83)

Ivan Smrčka, studující (29)

Katrin Smrkovská (8)

Bohumil Smutný, řidič (8)

Věra Sobotková, úřednice (ll)

Ladislav Socha, úředník (8)

Jan Sokol, technik, programátor (l)

Lubomír Sokol ,tiskař (49/88)

Václav Sokol, vytvarník (l7)

Jan Soldán, dělník (8O/87)

Štěpán Sommer,průvodčí(76/89)

Tomáš Sommernitz (l4)

Zdeněk Sosna, dělník (37/86)

David Souček, dělník (27)

doc. dr. Jan Souček, sociolog (l)

Jaroslav Souček, číšník (62/89)

Tomáš Souček, geodet(49/89)

Miloš Soudský (l4)

Karel Soukup (8)

ing. Marie Soukupová,technička (5)

Jaroslav Soušek, truhlář (l4)

Zdeněk Spálovský , řidič (25)

Jaroslav Spurný, dělník (3/84)

Václav Srb, dělník (37/88)

Helena Srncová, zlatnice (26/89)

Ivan Staněk, opravář zeměděl. strojů(49/89)

Stanislav Staněk, geolog (76/89)

Andrej Stankovič, básník (5)

Olga Stankovičová, dokumentátorka (28)

Marie Staňková, domovnice (29)

Eva Stará (76/89)

František Stárek, technik (l4)

Martin Starinský, spoj.manipulant (49/89)

Jaromír Starý (76/89)

Ivan Steffel, čerpač (76/89)

Jan Stehlík, tesař (8)

ing.Josef Stehlík, býv. pol. prac. (l)

Josef Stehlík , dělník (ll)

Dana Stehlíková, úřednice (l)

Petr Steiner, klempíř (l7)

Josef Steklý,výtvarník (5)

Vladimír Stern, býv. st. zam. (l)

Jana Sternová (l)

ing.Jaromír Stibic, CSc, věd. prac. (5)

Jarmila Stibicová, prom. fil., učitelka (5)

Petr Stoklasa,zednický učeň (62/89)

Ilja Storoženko, dělník (l7)

František Straka, dělník (29)

Rudof Straka, býv. pol. prac. (5)

Vladimír Straka,řidič (lO/82)

Oldřich Stránský, klempíř (ll)

Jiří Strháň(28/87)

Libor Strobach, geodet (37/88)

Aleš Středa, kapitán ČSPLO (49/89)

Jiří Středa, sanitář (28)

Pavel Stříbrný (26/86)

Pavel Studený (27)

dr. Eva Stuchlíková, psycholožka (l)

dr. Čestmír Suchý, novinář (l)

František Suchý, dělník (6l/88)

Rudolf Suchý,dělník (2O)

Jaroslav Suk, dělník (l)

Petra Suková, dělnice (8)

Věra Suková, novinářka-důchodkyně (l)

Antonín Svárovský, ak. malíř (5)

František Svatuška, dělník (28)

Arnošt Svejkovský, elektromontér (25)

Jan Svoboda, dělník (8)

Jindřich Svoboda, dělník (62/89)

Jiří Svoboda, dělník (ll)

Miroslav Svoboda, dělník (l4)

Miroslav Svoboda, elektromechanik (62/89)

Stanislav Svoboda, jeřábník (62/89)

Hana Svobodová, vyučující (5)

Jarmila Svobodová, dělnice (49/89)

Xenie Svobodová, úřednice (5)

Vojen Syrovátka, ev. duchovní (5)

Dorka Syrovátková, zdrav. sestra (5)

Jan Šabata, topič (l)

doc. dr. Jaroslav Šabata, CSc., psycholog (l)

Václav Šabata, výtvarník (l)

Anna Šabatová, úřednice (l)

Anna Šabatová st., novinářka (5)

Jan Šafránek , výtvarník (l)

Jan Šafratam technik (5)

Ingrid Šafratová, techn. kontrolorka (8)

Antonín Šach, býv. pol. prac. (8)

doc. dr. František Šamalík, DrSc., právník a politolog (l)

Petr Šantora, provozní chemik (27)

Boris Šapov, dělník (8)

JUDr. Josef Šárka, důchodce (76/89)

Jiří Šašek (8)

PhDr. Jaromír Šavrda, básník (7/83)

Dolores Šavrdová, důchodkyně (43/87)

Jan Šeba, dělník (8)

ing. Václav Šebek, architekt (l)

ing. Jana Šebková, technička (l)

Marie Šebová, dělnice (l7)

Roman Šedivý, závozník (26/89)

Ilja Šedo, inv. důchodce (25)

Zdeněk Šefl, řidič (l4)

Miroslav Šejna, instalatér (ll)

Michal Šembera (27)

ing. Jan Ševčík, geodet (62/89)

Martin Ševčík, prodavač (62/89)

Radim Ševčík, operátor (49/89)

Jaromír Šídlo, elektromontér (l4)

Zdeněk Šichor, dělník (26/89)

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., uklízečka (26/89)

František Šilar, abs. Kom. boh. fak. (5)

prof. ing. Věněk Šilhán, CSc., ekonom (l)

Jitka Šilhánová, projektantka (8O/87)

dr. Libuše Šilhánová, CSc.,socioložka (l)

Eva Šimandlová, studující (7/83)

Petr Šimánek (l7)

ing. arch. Lumír Šimeček, designér (49/89)

Ivana Šimková-Hyblerová, psycholožka (l)

doc. ing. Bohumil Šimon, CSc., ekonom a politik

Marek Šimon, dělník, (3/84)

Marie Šimoníková, studující (8)

Jitka Šimonová, keramička (76/89)

Jan Šimsa, ev. duchovní (l)

Martin Šimsa, sazeč (2O)

František Šimůnek, recepční (ll)

doc. dr. Jan Šindelář, CSc., filosof (l)

Alena Šišková, pracovnice OÚNZ (76/89)

Bohumil Šitavanc, římskokatolický kněz (76/89)

Otakar Škarohlíd, vrtný dělník (2O)

Štefan Škoviera, dělník (ll)

Jan Škrabánek, technik (28)

Lenka Škrabánková, výtvarnice (28)

Vladimír Škutina, novinář (l)

Rudolf Šlajer (76/89)

Miroslav Šlanbera, dělník (8)

ing.Karel Šling, ekonom (5)

dr. Dana Šmejkalová (ll)

Zdeněk Šmerda,dělník (lO/85)

Martin Šmíd, topič (6l/88)

Pavel Šmída, dělník (27)

Pavla Šmolíková, správcová (8O/87)

Vlastislav Šnajdr, měřič (5)

Milan Šolc, dělník (49/89)

Ruth Šormová, v domácnosti (49/89)

Milan Špička, dělník (37/88)

JUDr. Petr Šplíchal, právník (76/89)

Miroslav Šrámek,zedník (49/89)

Pavel Šremer, mikrobiolog (l)

Jiří Štencl, student, dělník, vrátný (6l/88)

Bára Štěpánová, herečka (49/89)

Zdeněk Štefl, řidič (l4)

dr. Stanislav Štěrba (5)

Jan Štern, novinář, spisovatel (8O/87)

František Štětina, číšník (62/89)

Miluše Števichová, dělnice (l)

Dušan Štipala, řidič (62/89)

Marek Štolba, topič (49/89)

Marie Štolovská, důchodkyně (l)

Věra Šťovíčková, novinářka (l)

Klaudius Štrobl, střední kádr (ll)

Vladimír Štučka, dělník (8)

Vlastislav Štulíř,ml., programátor (76/89)

Věra Šubrtová, dělnice (5)

Petr Šulák, kominík(26/89)

Pavla Šuláková, čalounice (26/89)

ing. Aleš Šulc (26/89)

Antonín Šulc, důchodce (76/89)

Zdislav Šulc, novinář (5)

Olga Šulcová,novinářka(5)

dr. Miroslav Šumavský, historik (l)

Petruška Šustrová, úřednice (l)

Robert Šüttö, dělník (l4)

Jaroslav Šváb, dělník (5)

Jaroslav Šváb,zámečník (2O)

Milada Švandová, středoškolská profesorka (76/89)

PhDr. Oldřich Švarny,orientalista (62/89)

Anna Švecová, techn. pracovnice (l7)

Marek Švéd(26/89)

Jiří Švejda, dělník (5)

Marie Švermová (l)

Jaroslav Švestka, dřevorubec (56/87)

Petr Švestka,dělník (lO/82)

Karel Švorčík, topič (8O/87)

Pavel Tajovský, technik (49/88)

Josef Takacs, zámečník (25)

Michal Talo, strojní technik (7/83)

Robert Tandelmayer, elektromontér (2O)

prof. dr. Vladimír Tardy, psycholog a filosof (l)

z. um. Dominik Tatarka,spisovatel (l)

Petr Taťoun, dělník (5)

Karel Tauš, jevištní technik (2O)

Eva Teichmannová, laborantka (ll)

František Tesař, dělník (43/87)

PhDr. Jan Tesař, CSc., historik (l)

Igor Tesařík, zdravotník (7/83)

Jan Thoma, dělník (5)

Jiří Tichý, zahradník a spisovatel (76/89)

Taťána Tobolová, plavčí mistr (26/86)

Pavel Todorov, dělník (l7)

Josef Tokarz, dělník (8)

Františka Tokarzová, v domácnosti (8)

Pavel Toman , psycholog (49/88)

Petr Toman, zámečník (49(89)

Věra Tomanová, důchodkyně (6l/88)

Alois Tomášek, důchodce (8)

Jindřich Tomášek, dělník (37/88)

Tom Tomášek (27)

Prokop Tomek, dělník (62/89)

Jindřich Tomeš (28)

Julius Tomin, filosof (l)

Zdena Tominová, překladatelka (l7)

Petr Tomíšek, studující (27)

Oldřich Toninger, stav. dělník (49/89)

Filip Topol, programátor (28/87)

Jáchym Topol, důchodce (28/87)

Josef Topol, spisovatel (l)

Tomáš Toulec, technik (5)

Miroslav Toušek, skladník (76/89)

Jana Toušková ,tlumočnice (5)

Jan Tranžík, dělník (29)

Jan Trefulka, spisovatel (l)

Miloslav Trégl, zámečník (26/86)

JUDr. Jozef Trenčanský, dělník (29)

Ludovít Trenčanský, student (l4)

Karel Trinkewitz, výtvarník (8)

Vladimír Trlida, dělník (43/87)

doc. ing. Jakub Trojan,ev. duchovní(l)

Václav Trojan, programátor (l)

Petr Trojánek technik (76/89)

Jiří Trombík, býv. student (lO/82)

Vlastimil Třešňák, zpěvák(25)

Jaroslav Tuček, dělník (26/86)

Bohumil Tůma, technik (76/89)

Josef Tůma, elektrikář (62/89)

Jana Tůmová, prodavačka (8)

Zdenka Tůmová, v domácnosti (76/89)

František Tumpach,redaktor (8)

Eva Turnovcová, programátorka (62/89)

Tomáš Turnovec, řidič (26/89)

Tomáš Tvaroch, klavírista (49/89)

Petr Tvrdík, strojní mechanik (49/89)

Jiří Tvrdoch, inv. důchodce (8)

Jan Tydlitát, ev. duchovní (26/89)

Věra Tydlitátová, výtvarnice (26/89)

ing. Miroslav Tyl, technik (l)

dr. Milan Uhde, spisovatel (l)

Jiří Uher,sazeč (8)

Peter Uher, vrátný (56/87)

ing. Petr Uhl, novinář (l)

Karel Uhlář, inv. důchodce (8O/87)

ing. Antonín Uhlík, dělník (8)

Jiří Uhrín, stav. dělník (2O)

Jan Ulrich, technik (49/88)

Dušan Unger, dělník (3/84)

Jan Unger, studující (ll)

Jaroslav Unger, dělník (ll)

Ivana Ungerová, v domácnosti (27)

Jan Urban, dělník (8O/87)

Ing. Jaromír Urban, technik (ll)

Zdeněk Urban, důchodce (l5/88)

Zdeněk Urbánek, spisovatel a překladatel (l)

Ladislav Uruba, býv. pol. prac. (5)

ing. Richard Urx,techn. úředník (8)

Luisa Urxová (5)

Pavel Uxa, technik (5)

doc. dr. Růžena Vacková, hist. umění (l)

Ludvík Vaculík, spisovatel (l)

Zdeněk Vaculík, instalatér (5)

ing. Polina Vaculíková, CSc., věd. prac. (49/89)

Vít Vaďura, (76/89)

Jaroslav Vágner, montér (l7)

Lucie Váchová, dětská sestra (l5/88)

Zdeněk Vachtl, dělník (6l/88)

Jaroslav Vajdík, dělník (49/88)

Jiří Vala, dělník (49/89)

Vladimír Valečko,osvětlovač (76/89)

Alois Válek, dělník (62/89)

PhDr. Aleš Valenta, historik (26/89)

Olga Valešová, duchovní (8)

Robert Valík, dělník (8O/87)

Běla Válková, učitelka (26/89)

Vlastislav Valtr (5)

Jiří Váňa , chladír.mechanik (49/89)

dr. Jiří Vančura, historik (l)

František Vaněček,novinář (l)

Dagmar Vaněčková, novinárka (l)

Hana Vaněčková , kult. prac. (l4)

Jaroslav Vaněk,zámečník (8)

Jiří Vaněk, výr. bižuterie (8)

Jiří Vaněk , dělník (ll)

Josef Vaněk , dělník (l7)

Jan Vaník, dělník (8)

Helena Vaňková, kreslička (l4)

Ilona Vargová, studentka (76/89)

Jana Vašatová, dělnice (l7)

Zdeněk Vašek, dělník (8)

Petr Vašíček, dělník (26/89)

dr. Zdeněk Vašíček, historik (l)

Miloslav Vašina ev. duchovní (5)

Jindřich Vaško, vodař (l4)

Eva Vašková, programátorka (l4)

Petr Vávra, opravář (ll)

Vladimír Včel, hudebník (l7)

František Veis,býv. důst. (28)

Jan Vejvoda, traťový dělník (62/89)

Drahomíra Vejvodová, důchodkyně (62/89)

Filip Velas, dělník (26/89)

Jan Velát (5)

RNDr. Otakar Velínský, programátor (49/89)

Stanislav Veriger, truhlář (l4)

Břetislav Verner, fyzik (5)

Jan Vesecký, montér (8)

Barbara Veselá, pečovatelka (26/89)

Jana Veselá, úřednice (28)

Vladimír Veselský, číšník

Jiří Veselý, dělník (8)

Josef Veselý, ekonom (lO/85)

Rudolf Veselý, výtzk. prac. (6l/88)

StanislavVeselý, dělník (8)

Václav Veselý (76/89)

Ota Veverka, mechanik,noční hlídač (lO/82)

Ivan Vilím (62/89)

Stanislav Vinklárek, absorptér (27)

Milan Vištejn, dělník (l7)

Jan Vít, novinář (5)

Luděk Vít, dělník (76/89)

dr. Jaroslav Vitáček, býv. pol. prac. (l)

Jiří Vítek (3/84)

Radomír Vítek, dopr. technik (l5/88)

Ludmila Vítkovičová , dělnice (49/89)

Jan Vladislav,spisovatel (l)

Milan Vlahovič, řidič (25)

František Vlach, dělník (6l/88)

Jaroslav Vlach, dělník (2O)

František Vlasák, dělník (8)

Stanislav Vlasák, úředník (8)

Tomáš Vlasák , dělník (l)

Jiří Vlček, jevištní technik (28)

Stanislav Vlček, hlídač (lO/85)

JUDr. Karel Vlk, právník (49/89)

Milan Vlk, dělník (40/89)

Václav Vlk, učitel (5)

Oldřich Vnuk, dělník (ll)

Roman Voborník, dělník (8)

Věra Voců, dělnice (8)

Radovan Vodička (76/89)

Ilona Vodičková, referentka (76/89)

Jan Vodňanský, textař (l4)

František Vodsloň, politik (l)

Josef Vohryzek, překladatel (l)

Olga Vojáčková, novinářka (8)

Vladimír Voják, student (l4)

Ivo Vojtíšek, dělník (8)

Dagmar Vokatá, technička (ll)

Zdeněk Vokatý, dělník (l)

Jaroslav Volánek, strojník (7/83)

Jaroslav Volf, elektrikář (29)

Jiří Volf, technik (l4)

Marcel Volf, učeň (76/89)

RNDr. Alexandr Vondra, sam. referent (43/87)

Přemysl Vondra, novinář (l)

Martina Vondrová, vychovatelka (37/88)

Josef Vondruška, malíř pokojů (5)

Milan D. Voplálka, malíř pokojů (8)

Jana Voráčková, knihovnice (ll)

ing. Eva Vorlíčková, matematik-analytik (49/89)

Květa Voříšková, dělnice (5)

Prokop Voskovec ml., správce depozit (ll)

Jiří Vostatek, malíř (ll)

Jaroslav Votoček, dělník (2O)

Pavel Votoček, dělník (2O)

Josef Vozáb (7/83)

dr. Václav Vrabec, novinář a historik (l)

Petr Vrána,dělník (27)

Petr Vránek,havíř (l5/88)

Věra Vránová, dispečerka (l4)

Vladimír Vraštil, dělník (2O)

Ladislav Vrba, kuchař (26/89)

dr. Tomáš Vrba, soc. prac. (5)

PhDr. Václav Vrba, psycholog (76/89)

Vladimír Vrba, dělník (2O)

Hana Vrbová, v domácnosti (7/83)

Lubomír Vydra, dělník (l4)

Josef Vydrář, profesor, v.v. (5)

Jana Výprachtická (25)

ing. Alois Vyroubal, technik (l)

Evžen Vysloužil, dělník (76/89)

doc. MUDr. Vladimír Wagner (ll)

PetrWaltera,dělník (8O/87)

Stěpán Weimar, řidič (49/88)

Renata Weimarová, v domácnosti (26/89)

Roman Werner,programátor (26/89)

Kateřina Willigová (27)

Jaromír Wíšo, výtvarník (l)

Robert Witmann, hlídač (5)

Jiří Wolf, dělník (28)

Jiří Wonka, technik, dělník (56/87)

Jan Wunsch, fotolaborant (2O)

MUDr. Marie Zadražilová (37/88)

dr. Josef Záhora, důchodce (8)

Jiří Zachariáš, dělník (43/87)

Marian Zajíček, abs. kat. boh. fak. (l4)

Pavel Zajíček, dělník (ll)

Jiří Zajonc,typograf (l7

Pavel Záleský, železničář (l5/88)

Lubomír Zamazal, dělník (49/89)

Dušan Záň, skladník (8)

Květuše Záňová, sanitážka (8)

Milan Zapadlo, dělník (l4)

Jaromír Zapletal, dělník (26/89)

Jiří Záruba, architekt (l)

Václav Zaspal,řidič (8)

Ladislav Zatori, strojník (2O)

František Zavadil, filolog (5)

Pavel Zavadil , dělník (ll)

Vladimír Zavadil, dělník (5)

Roman Zavřel, dělník (26/89)

Jan Zbreha,horník (ll)

Jiří Zdeněk, dělník (ll)

Rudolf Zderadička , řidič (37/88)

ing. dr. Artur Zdráhal, pedagog (5)

Marie Zdráhalová, zdrav. sestra (5)

Ctirad Zdvořáček, dělník (l4)

Stanislav Zedek, dělník (7/83)

Jiří Zelenka, zámečník (l7)

dr. Jiřina Zelenková, lékařka (l)

Jitka Zelenková, technička (l7)

ing. Yvona Zelinková, obchovní referent (62/89)

Pavel Zeman, dělník (ll)

Petr Zeman, biolog (l)

Radek Zeman, ved. skladu (49/89)

Rudolf Zeman, novinář (l)

Jiřina Zemanová, dělnice (lO/85)

Zdeněk Zikmundovský, býv. st.zam. (l)

Jan Zima,dělník (l7)

Martin Zlesák, projektant (76/89)

Petr Zlesák, elektromechanik (76/89)

Jan Zmatlík, sociolog (ll)

Vlastimil Zmek (lO/82)

Zdeněk Zolman, dělník (l7)

Vojtěch Zonyga, řidič (49/89)

doc. ing. Rudolf Zukal, CSc., ekonom (l)

Vilém Zukal

Vít Zukal,dělník (49/88)

Kateřina Zukalová, zootechnička(49/88)

Jan Zvěřina, inv. důchodce (28)

Jindřich Zvěřina, dělník (8)

doc. ThDr. Josef Zvěřina, kat.duchovní (l)

Josef Žák, dělník (8)

ing. Václav Žák , programátor (8)

ing. Josef Žanta (26/86)

Petr Žežulka, řidič (26/89)

Milan Židlický (6l/88)

Václav Žufan, dělník (29)

 

Dodatek seznamu:

Jiří Gruntorád zjistil, že kroměpodpisů zveřejněných v seznamech -dokumentech Charty77 jsou v archívu Charty77 ještě nepublikované podpisy těchto signatářů:

 

Bedřich Bárta, důchodce

Ondřej Kohout, student

Miloslav Novotný

JUDr. E. Roman, právník

MUDr. B. Romanová, lékařka

Anna Svobodová, v domácnosti

Jaroslav Vágner, montér

Otakar Valouch

Vladimír Veit, hudebník a zpěvák

dr. František Venzara (zbaven svéprávnosti)

Pavel Veselý, umělecký zámečník

Ludmila Výborná, zdravotní sestra

Oldřich Výborný, strojník.