Necenzurované Noviny
ročník 2, výtisk 27
Student shozený do Macochy


 
<MD>V poslední době se mnoho psalo o Státní bezpečnosti a jejích obětech. Objevi 
 
Narodil se 6. června 1959 na Moravě. Těsně před svou smrtí navštěvoval IV. roční 
 
Od roku 1980 se zapojil do křesťanského hnutí kolem Charty 77. Jezdil s mladými 
 
 
 
okoušel psát. 
 
V roce 1971 byl Pavel svědkem toho, jak při opravě rodinného domku (povádění vod 
 
 
 
bible, korán a statě o zen-buddhismu. Nikdy jsem nechtěl vstupovat nikam, smál 
 
Po návratu z Itálie se vrátil nadšený a plný životního elánu. Začátkem září pomá 
 
 
 
řišli. (Slávek taky). Prosím Tě, přijď v pondělí k Tomovi nebo někoho pošli, jes 
 
A od onoho pátku, kdy spolužáci viděli Pavala Švandu, jak nasedá do automobilu, 
 
 
 
<MDB>NA DNĚ PROPASTÍ LOUKY NEROSTOU 
 
<MDI>"Došed dna, stál jsem na kopci mnoho sáhů vysokém který se skládal z veliký 
 
<MD>Na dně Machochy, po dvou anonymních upozorněních telefonem na Sprývz punkevn 
 
 
 
kladném prohledání dne... 
 
V blízkosti propasti Macocha, ve městě Boskovicích, žije skutečná matka mládence 
 
Dne 12. 10., v neděli v podvečer, navštívili dva vyšetřující snoubenku Pavla Šva 
 
doufám, že jsi v pořádku a pouze zákon schválnosti zajišťuje, že se neustále míj 
 
Tvá Anna". 
 
 
 
Dne 13. 10. 1981, v pondělí ráno přišel k matce a sestře Pavla Švandy příslušník 
 
Vyšetřující dávali zpočátku najevo, že uvažují o třech alternativách (když vyslý 
 
Snoubenku vyslýchali, zda Pavel nelozil po skalách. Když to vyloučila, zjišťoval 
 
Když se po určených čtrnácti dnech dostavili příbuzní na VB do Blanska, namísto 
 
 
 
iřili. 
 
 
 
<MDB>INGENS VORAGO - OHROMNÁ PROPAST 
 
<MD>Až v polovině dubna 1982 se snoubenka Pavla Anna H. vypravila za svědectvím 
 
 
 
ážejí návštěvníky na lodičkách Punkvou). 
 
V době, kdy se vydali na dno Macochy, již byla tma. Se dvěma dělníky objevili tě 
 
 
 
o vůbec neviděla. Úmrtní list vyplnila později v místnosti, kde mají dělníci šat 
 
 
 
ňovat. Později si někteří z nás vzpomněli, že už 3. 10. si dva průvodci povšimli 
 
Na zeleném úmrtním listě byl uveden jako den smrti 3. říjen 1981. Proto má Pavel 
 
 
 
<MDB>DOKONALÉ MAZÁNÍ STOP 
 
<MD>Z usnesení ČVS. VV-186/81 ze dne 2. 12. 1981, sepsaném v Blansku, se zastavu 
 
 
 
. (...) Jmenovaný byl smrtelně zraněn až při pádu a lze jednoznačně vyloučit, že 
 
kpt. Miloš MAREK - vyšetřovatel VB 
 
 
 
Začínal jsem smrtí Pavla Wonky, kdy se při vyšetřování jeho umučení v kriminálu 
 
 
 
vla Švandy. Proto uvítám jakékoliv nové důkazy a svědectví k těmto případům. 
 
Spisovatelce Ivě Kotrlé touto cestou děkuji za odvahu, kterou měla ještě v dobác 
 
Pepíno Maraczi 
 




Čas zpracování: 0.06 s
Zpracovány 3 záznamy

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 25.08.2019, 17:00:24 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 01.05.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle Software



TOPlist