Necenzurované Noviny
ročník 4, výtisk 2
A zviera žasne nad cynizmom človeka


 
Ako  vidieť,  prednovembroví  politickí  zločinci mali dobrý 
výber pri  zostavovaní novej garnitúry, ktorá  v novom, tzv. 
demokratickom  rúchu obsadila  v drvivej  väčšine politické, 
mocenské  a  zákonodárne  posty.  Ich  cynizmus je mnohokrát 
vyšší, ako ich bývalých učiteľov. 
Ako som písal v č. 30 NN/1993 a náväzne v rozhlasovej besede 
českého  Rádiožurnálu dňa  20. 12.  1993, vydal  som závažné 
svedectvo o zmiznutí  slovenského novinára MARCELA SAMUHELA, 
z konca   apríľa   1993.    Toto   zmiznutie   s   najväčšou 
pravdepodobnosťou   súvisí  s   jeho  fyzickou  likvidáciou, 
ohľadom  jeho  snahy  o   objasnenie  záhadnej  smrti  tajne 
vysväteného kňaza Ing. Přemysla Coufala, ktorého smrť v roku 
1981 nebola doteraz objasnená. 
Zúfalá  matka, pani  ANNA SAMUHELOVÁ,  ktorá takto  stratila 
svojho jediného  syna, je v strašnej  duševnej situácii. Jej 
utrpenie  môže vnímať  len  ten,  ktorý niečo  podobného sám 
prežil. 
Preto volím túto cestu, aby  som ukázal, ako vyzerá skutočný 
žiaľ  matky.  Odcitujem  celý  text,  ktorý  mi  napísala na 
pohľadnici, dňa 22. 12. 1993. 
"Veselé  Vianoce Vám  želá Marcelova  mama. Vypočula  som si 
Vašu reláciu, bola perfektná. Plakala som dojatím. 
Môj muž má rakovinu. Zomiera  v nemocnici, lekári tvrdia, že 
sa  nedožije Vianoc.  Má strašné  bolesti. Od  pŕs je  úplne 
ochrnutý už 2 týždne. 
Som strašne osamelá, aspoň Vy  ste ma potešil v mojom žiali. 
Veľmi pekne Vám ďakujem. Teším sa na Vašu návštevu". 
Ťažko sa  hľadajú slová k  týmto riadkom. Mnohých  činiteľov 
bola  zúfalá matka  prosiť  o  pomoc. Zbytočne  sa namáhala. 
Nepomáhajú  ani jej  slzy, cez  ktoré by  muselo zmäknúť  aj 
srdce  zvieraťa. NIE  VŠAK SRDCIA  POLITICKÝCH A  CIRKEVNÝCH 
CYNIKOV,    NEZNAJBOHOV,    ŠKODCOV    SLOVENSKÉHO    NÁRODA 
A PRÍVRŽENCOV POLITICKÉHO ZLOČINU. 
Mal  som   smutný  koniec  roku.   Nie  je  jednoduché   byť 
ľahostajným voči  tomu, o čom  tu píšem. Ten,  kto neskúsil, 
ten  ťažko pochopí,  ako bolestne  sa bojuje  proti zločinu, 
ktorý sa pácha  v mene tzv. štátneho záujmu.  Dôvod je veľmi 
jednoduchý. V  MENE TOHOTO ŠTÁTNEHO  ZÁUJMU SA ROBÍ  VŠETKO, 
ABY ZLOČINCI NEBOLI NIKDY ODHALENÍ. A keď už by im odhalenie 
hrozilo,  je   ešte  dosť  síl,  ktoré   sa  postarajú,  aby 
jeho protagonisti potrestaní neboli. 
Žiadne  noviny, alebo  týždenník, či  už v  ČR, alebo  v SR, 
nepriniesli  po novembri  1989 toľko  konkrétnych materiálov 
nielen o porušovaní zákonnosti, ale aj o ich protagonistoch, 
ako naše noviny. Reakciou mocných bolo zväčša mlčanie, alebo 
šírenie dezinformácii o našich novinách. 
Preto sa  ani nemožno čudovať,  že aj politici,  ktorí si vo 
viacerých veciach nerozumejú, v  jednom sa dokážu zjednotiť. 
A to,  ako zlikvidovať  Necenzurované noviny.  Tu si  dokážu 
porozumieť aj také odlišné  "veličiny", ako sú Havel, Klaus, 
Mečiar, či Uhde.  Pre nás,ale aj pre našich  čitateľov je to 
iste veľké vyznamenanie. 
Vladimír  PAVLÍK 
 
Čas zpracování: 0.06 s
Zpracovány 3 záznamy

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 25.08.2019, 16:49:26 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 01.05.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle SoftwareTOPlist