Necenzurované Noviny
ročník 5, výtisk 1
Dokdy chcete eště mlčať


        DOKEDY CHCETE EŠTE MLČAŤ, ZAKRÝVAČI VRAHOV 
         TAJNE VYSVETENÉHO KŇAZA PŘEMYSLA COUFALA 
               Z GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR? 
V Necenzurovaných  novinách  č.  3O/93-O4/1994  som  publikoval 9 
pokračovaní  o záhadnej  smrti tajne  vysväteného kňaza  Přemysla 
Coufala v roku 1981 v Bratislave. Na základe množstva materiálov, 
ako aj  dôkladnou analýzou obnoveného  vyšetrovania zo strany  GP 
SR, ktorá uznesením zo dňa 28. 6. 1991 ZASTAVILA TRESTNÉ STÍHANIE 
PRE TRESTNÝ ČIN VRAŽDY, SOM PREDLOŽIL DOSTATOK ARGUMENTOV, ŽE BOL 
PORUŠENÝ ZÁKON. 
Tieto  závažné  argumenty  som   predložil  aj  na  Medzinárodnej 
konferencii   o  zločinoch   komunizmu  začiatkom   augusta  1994 
v Prešove   a  taktiež   aj  na   II.  Medzinárodnej  konferencii 
o zločinoch  komunizmu vo  Zvolene -  v polovici  septembra 1994. 
Žiaľ, verní  služobníci komunistickej ideológie  z GP SR,  v mene 
ktorej  bol  tajne  vysvätený  kňaz  Přemysl  Coufal príslušníkmi 
bývalej  ŠtB zlikvidovaný,  sa naďalej  tvária, ako  keby sa  nič 
nestalo. 
VYŠETROVANÍM NEBOLO PREUKÁZANÉ, ŽE NA JEHO SMRTI NENESIE VINU INÁ 
OSOBA. Pokiaľ  sa vyšetrovateľka GP SR  snaží dokázať, že Přemysl 
Coufal vraj spáchal samovraždu,  LEBO NEVYDRŽAL TLAKY KONKRÉTNYCH 
PRÍSLUŠNÍKOV  ŠtB,  PREČO  NEDALA  TÝCHTO  PRÍSLUŠNÍKOV STÍHAŤ ZA 
NAPOMÁHANIE K SAMOVRAŽDE? Nebolo to  náhodou aj z toho dôvodu, ŽE 
VOJTECH BACHO, KTORÝ  V TOM ČASE STÁL V ČELE  GP SR, JE EVIDOVANÝ 
AKO SPOLUPRACOVNÍK ŠtB? 
Vzhľadom k  tomu, aby tento  zločin NEZOSTAL ZABUDNUTÝ,  pýtam sa 
Vás cestou týchto novín: 
ZAKRÝVAČI  VRAHOV   TAJNE  VYSVĂTENÉHO  KŇAZA   PŘEMYSLA  COUFALA 
Z GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR - DOKEDY  CHCETE EŠTE MLČAŤ? ZA SVOJU 
OSOBU VÁS UBEZPEČUJEM,  ŽE ČÍM DLHŠIE BUDETE MLČAŤ,  S TÝM VĂČŠOU 
INTENZITOU  VÁS  BUDEM  NÚTIŤ,  ABY  TÁTO  OTRASNÁ  UDALOSŤ VYŠLA 
NAJAVO.  TO VÁM  SĽUBUJEM V  MENE TÝCH,  KTORÍ VIAC  AKO 10 ROKOV 
ZBIERALI MATERIÁLY  A SVEDECTVÁ O TOMTO  ZLOČINE. SĽUBUJEM VÁM TO 
V MENE  ZMIZNUTÉHO  NOVINÁRA  MARCELA  SAMUHELA,  KTORÝ  SA TOUTO 
KAUZOU ZAOBERAL A OD KONCA APRÍLA 1993 JE NEZVESTNÝ. SĽUBUJEM VÁM 
TO V ME NE TÝCHTO NOVÍN A NA SVOJE SVEDOMIE A SVOJU ČESŤ. 
                                        Vladimír           PAVLÍK 
 
Čas zpracování: 0.11 s
Zpracovány 3 záznamy

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 25.08.2019, 16:39:06 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 01.05.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle SoftwareTOPlist