Vznik a dosavadní průběh mezinárodní kompoziční soutěže

M U S I C A   N O V A

Ve světě je organizována řada soutěží elektroakustické a computerové hudby. Mezi nejvýznamnější patří již tradiční soutěž ve francouzském Bourges, festival soudobého computerového umění "Ars Electronica" spojený s udělováním cen v soutěži "Prix Ars Electronica" v rakouském Linci a skladatelská soutěž v oblasti computerové hudební tvorby, pořádaná Společností pro počítačové umění Nové Anglie se zkratkou "NEWCOMP" v Bostonu.

Ve Studiu pro experimentální hudbu Československého rozhlasu v Plzni, prvním profesionálním elektroakustickém studiu v České republice, byla již v roce 1969 uspořádána mezinárodní soutěž o nejlepší skladbu v oboru konkrétní a elektronické hudby pod názvem "MUSICA NOVA". První cenu v této soutěži, jejíž výsledky byly vyhlášeny počátkem roku 1970, získal Rudolf Růžička za skladbu "Gurges", druhou cenu Karel Odstrčil za kompozici "Ghándí", třetí cenu Miroslav Hlaváč za "Biochronos" a čtvrtou cenu Arnošt Parsch za "Transposizioni II". Zvláštní uznání vyslovila porota Miloši Haasemu za skladbu "Per aspera ad astra".


Po období slibného rozvoje byl za tzv. normalizace vznik elektroakustické hudby násilně přerušen. Výroba elektroakustické hudby byla v rozhlasových provozech zastavena, v českých zemích živořilo jen elektroakustické studio v plzeňském rozhlase.

Elektroakustická a computerová hudba byla vládnoucími kulturními činiteli minulého režimu potlačována pomocí zákazů a omezování provádění na koncertech, vysílání rozhlasem a televizí, vydávání na gramofonových deskách i jinak diskriminována. Česká a slovenská elektroakustická hudební tvorba byla oceňována především v zahraničí, u nás se před rokem 1990 šířila zejména formou hudebního samizdatu. Celá společnost se tehdy dopouštěla pomocí víceméně souhlasného mlčení likvidace těch směrů hudební tvorby, které bojovaly za samostatnost, svébytnost, umělecké uplatnění a světovost české hudby. Týkalo se to nejen moderních, soudobých hudebních kompozičních směrů, jakými jsou právě elektroakustická a computerová hudba, ale i zcela jiných tvůrčích hudebních oblastí, např. jazzu.

V nedávné době - po r. 1990 - nastala situace, kdy bylo třeba napravit chyby minulého kulturního vývoje mimo jiné i podporou vzniku uměleckých hudebních děl z oblasti elektroakustické a computerové hudby formou tvůrčích skladatelských soutěží, které nepochybně zvýšily zájem zejména mladých tvůrců o toto v nedávné době násilně a neoprávněně potlačované hudební umění.

Mezinárodní kompoziční soutěž o nejlepší autonomní elektroakustickou skladbu "MUSICA NOVA" připravila v roce 1992 Společnost pro elektroakustickou hudbu v České republice ve spolupráci s Českým hudebním fondem a Českým rozhlasem. Byla vypsána u příležitosti 30. výročí vzniku první československé elektroakustické kompozice a 25. výročí zřízení Studia pro experimentální hudbu Československého rozhlasu v Plzni. Tato soutěž se také uskutečnila k uctění památky předsedy poroty první soutěže "MUSICA NOVA" konané v roce 1969, kterým byl zakladatel a propagátor elektroakustické hudby u nás, prof. Miloslav Kabeláč. Svou uměleckou tvorbou se Kabeláč jednoznačně postavil na stranu umělců, kteří otevřeně vystoupili proti okupaci naší země v roce 1968 a následnému normalizačnímu procesu. Jeho dílo za minulého režimu nebylo možno veřejně provozovat ani na koncertním pódiu, ani v rozhlasovém vysílání, řada jeho děl se uplatňovala převážně jen v západních zemích. Profesor Kabeláč se již rehabilitace své tvorby nedočkal, zemřel roku 1979 v době nejtužších uměleckých represí totalitního zřízení.

Soutěžní podmínky kompoziční soutěže "MUSICA NOVA", vyhlášené na podzim 1992 a realizované roku 1993, byly inspirovány mezinárodní skladatelskou soutěží computerové hudby "NEWCOMP" - "New England Computer Art Association" (Společnost počítačového umění Nové Anglie), která sídlí v americkém Bostonu a každoročně pořádá sérii uměleckých soutěží věnovaných výlučně oblasti computerového tvůrčího umění. Na rozdíl od soutěže "NEWCOMP" mohl účastník soutěže "MUSICA NOVA", který měl zájem o realizaci soutěžní elektroakustické skladby, natočit své dílo před zahájením soutěže v rozhlasovém elektroakustickém studiu. Pro mladé a začínající skladatele byla také určena samostatná kategorie, ve které měli větší naději na získání ceny. Dále vypisovatel soutěže předpokládal možnost účasti různých druhů autonomních elektroakustických skladeb s využitím live electronic, jazzových prvků, tradičních nástrojů a hlasů, synthesizerů a podobně.

Do soutěžní poroty byli vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických a computerových děl, hudební vědci, kritici a zvukoví mistři, zabývající se oblastí elektroakustické a computerové hudby. Složení soutěžní jury bylo následující: Dr. Eduard Herzog, čestný předseda soutěže (jako jediný žijící člen poroty první soutěže "MUSICA NOVA" z roku 1969), Ing. Karel Odstrčil, organizační předseda soutěže, Mgr. Rudolf Růžička, umělecký předseda soutěžní poroty, Dr. Lenka Dohnalová, Dr. Miroslav Kaduch a Prof. Alois Piňos, členové poroty.

Soutěžní jury vybírala z předložených kompozic nejlepší díla podle několika kritérií. Členové poroty hodnotili u každé soutěžní skladby samostatně estetický dojem jako výsledný umělecký účin celého díla, strukturální hloubku oceněním kvality a zpracování vybraných elektroakustických zvuků, formální soudržnost a její vliv na kompozici i autorovo technické mistrovství při využití možností elektroakustické zvukové techniky.

Každý člen soutěžní poroty měl stejné hlasovací právo ve formě maximálně 10 bodů za každou hodnocenou položku. Pořadí oceněných děl bylo určeno nejvyšším počtem dosažených bodů. Bodový rozdíl mezi první a druhou hodnocenou skladbou byl značný, na dalších místech byly mnohem menší bodové odstupy. Protože mezi třetí a čtvrtou skladbou v pořadí byl nepatrný bodový rozdíl, rozhodla se jury udělit dvě uznání s odměnou. Samostatná kategorie pro mladé a začínající skladatele byla rozhodnutím poroty zrušena pro malý počet účastníků a velmi nízkou uměleckou úroveň.

Z 20 přihlášených skladeb byla v Praze dne 27. května 1993 soutěžní porotou vybrána vítězná díla a uděleny následující ceny a uznání: 1.cena - Jacques Lejeune (Francie): "Pour Entrer et Sortir d'un Conte", 2.cena: - Radek Rejšek (Česká republika): "Carmen Campanarum", 3.cena: - Fabio Cifariello Ciardi (Itálie): "Finzioni", dvě uznání s odměnou - Helmut Dencker (Rakousko): "Bruchstücke aus 'Stylus phantasticus'" a Bohdan Mikolášek (Švýcarsko): "Porcelánová hudba".

V soutěži oceněné skladby byly provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány Českým rozhlasem.

Značný zájem o výsledky soutěže projevila "Rakouská společnost elektroakustické hudby" při "Institutu pro elektroakustiku a experimentální hudbu" uspořádáním samostatného koncertu s odborným výkladem v prostorách kulturního střediska "Alte Schmiede" ve Vídni. Předvedené vítězné skladby měly značný, neočekávaný ohlas u přítomného publika.

Soutěžní výsledky jasně hovořily ve prospěch tvorby artificiální elektroakustické a computerové hudby, z níž byly vytvořeny všechny vítězné skladby soutěže "MUSICA NOVA" realizované v r.1993. Nonartificiální elektroakustické kompozice soutěžní porota v prvním kole vyřadila pro nižší uměleckou úroveň z možnosti získat cenu, přestože propozice soutěže tuto hudbu připouštěly.


Proto pro rok 1994 vyhlásila Společnost pro elektroakustickou hudbu za finanční podpory Českého hudebního fondu další skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA '94" jen pro autonomní artificiální elektroakustické kompozice a rozšířila ji o účast multimediálních projektů, které využívají elektroakustickou hudbu. Její výsledky vyhlásila soutěžní porota v Praze dne 15. října 1994.

Složení jury: Ing. Karel Odstrčil, organizační předseda soutěže, Mgr. Rudolf Růžička, umělecký předseda jury, Dr. Wanda Dobrovská, Dr. Eduard Herzog, Ing. Čestmír Kadlec, Dr. Miroslav Kaduch a Prof. Alois Piňos, členové soutěžní poroty.

Každý člen soutěžní poroty měl obdobně jako v předcházející soutěži stejné hlasovací právo ve formě maximálně 10 bodů za každou hodnocenou položku. Pořadí oceněných děl bylo určeno nejvyšším počtem dosažených bodů. V kategorii autonomní artificiální elektroakustické hudby byl bodový rozdíl mezi první a druhou hodnocenou skladbou značný, druhé a třetí dílo získalo stejný počet bodů. Proto se jury rozhodla udělit dvě první ceny. Protože také u skladeb s umístěním na pátém a šestém pořadí byl shodný bodový zisk, udělila soutěžní porota dvě čestná uznání.

Soutěže "MUSICA NOVA '94" se zúčastnilo 66 skladeb autorů ze 17 zemí. Hlavní cenu v kategorii autonomní artificiální elektroakustické hudby, ve které bylo soutěžní porotou posuzováno 54 děl, získal Mathew Adkins z Velké Británie za skladbu "Clothed in the Soft Horizon". Dvě první ceny obdržela díla "L' ivresse de la Vitesse" Kanaďana Paula Doldena a "...et ainsi de suite..." Angličana Jonty Harrisona. Zvláštní cenu udělila jury kompozici "Shortstuff" Pete Stolleryho z Velké Británie. Čestná uznání obdrželi Vlastislav Matoušek z České republiky za skladbu "108 vln větru" a Robert Normandeau z Kanady za dílo nazvané "Éclats de vois".

Z 12 posuzovaných děl v kategorii multimediálních projektů s užitím elektroakustické hudby udělila soutěžní porota hlavní cenu Juraji Ďurišovi ze Slovenska za multimediální computerové dílo "Portrét" a zvláštní cenu brněnskému skladateli Michalu Košutovi za televizní balet "Mimikry".

Slavnostní předání cen i s provedením vítězných děl soutěže "MUSICA NOVA 94" se uskutečnilo 6.prosince v Janáčkově síni v Praze.


Pro rok 1995 vyhlásila Společnost pro elektroakustickou hudbu za finanční podpory Nadace Český hudební fond další skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA '95" opět pro autonomní artificiální elektroakustické kompozice v kategorii "A" a multimediální projekty, které využívají elektroakustickou hudbu v kategorii "B". Její výsledky vyhlásila soutěžní porota po třídenním zasedání v Praze dne 22. října 1995.

Do soutěžní poroty byli vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni opět významní a zkušení skladatelé, hudební vědci, kritici a zvukoví mistři, zabývající se oblastí elektroakustické a computerové hudby a nově i nositel první ceny z minulé soutěže. Jury: Ing.Karel Odstrčil, předseda soutěže, Mgr.Rudolf Růžička, předseda jury a dále Dr.Wanda Dobrovská, Ing.Juraj Ďuriš, Dr.Eduard Herzog, Ing.Čestmír Kadlec, Dr.Miroslav Kaduch a Prof.Alois Piňos jako členové soutěžní poroty.

Jury vybírala ze 65 děl v kategorii "A" a 12 děl v kategorii "B" autorů, přihlášených z 24 různých zemí. Každý člen soutěžní poroty měl stejné hlasovací právo ve formě maximálně 40 bodů za každé hodnocené dílo. Pořadí oceněných děl bylo určeno opět nejvyšším počtem dosažených bodů.

V závěrečném protokolu soutěže "MUSICA NOVA '95" jury vyhlásila tyto výsledky:

V kategorii autonomní artificiální elektroakustické hudby získala velkou cenu skladba Jean-Claude Risseta z Francie nazvaná "Invisible Iréne". Hlavní cena byla udělena nositeli čestného uznání z předcházející soutěže "Musica Nova '94" Robertu Normandeau z Kanady za kompozici s názvem "Spleen". Zvláštní ceny získali Američan Howard J.Frederics za dílo "The Raven 's Kiss" a Adolfo Núnez ze Španělska za skladbu "Jurel". Čestná uznání v této kategorii získali Marc Ainger z USA za "Dreaming Hills" a Vít Zouhar z České Republiky za kompozici s názvem "Wide Crossing".

V kategorii multimediálních projektů, které využívají elektroakustickou hudbu, udělila soutěžní porota velkou cenu Joranu Rudimu z Norska za dílo s názvem "When Timbre Comes Apart" a hlavní cenu za multimediální projekt Maurizia Squillanteho z Itálie nazvaný "A spasso nel parco di Cosimo". Další ceny a čestná uznání v této kategorii nebyly uděleny.

Ceny včetně čestných uznání byly předány na slavnostním koncertě, na němž byla provedena všechna oceněná díla soutěže "MUSICA NOVA '95", dne 30.listopadu v Janáčkově síni v Praze.


Po řadě úspěchů i českých skladatelů v minulých soutěžích "MUSICA NOVA" uspořádala v r.1996 Společnost pro elektroakustickou hudbu za opětovné podpory Nadace Český hudební fond jubilejní, již pátou mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 96" vyhlášenou opět pro autonomní artificiální elektroakustické kompozice v kategorii "A" a pro multimediální projekty s využitím elektroakustické hudby v kategorii "B".

Soutěžní porota složená z tvůrčích umělců, muzikologů, kritiků a zvukových mistrů, zabývajících se profesionálně elektroakustickou hudbou a multimediální tvorbou, vyhlásila výsledky v Praze dne 27.října 1996 po třídenním zasedání. Jury, která pracovala ve složení Ing.Karel Odstrčil (předseda soutěže), Mgr.Rudolf Růžička (předseda soutěžní poroty) a jako členové: Dr.Zdeňka Čechová, Dr.Wanda Dobrovská, Ing.Juraj Ďuriš, Dr.Miroslav Kaduch a Prof.Alois Piňos.

Jury posuzovala 92 děl v kategorii "A" a 12 děl v kategorii "B" autorů z 22 různých zemí. Téměř třetina - 32 účastníků soutěže bylo ze Spojených států amerických, 16 z Velké Británie, 9 z Německa a někteří i ze vzdálených a "exotických" zemí, např. z Nového Zélandu, Austrálie, Argentiny, Brazílie a Japonska. Šest soutěžících se přihlásilo z České republiky. Deset předložených skladeb nedodrželo soutěžní podmínky a bylo proto ze soutěže vyřazeno. Z prvního kola kategorie "A", které bylo anonymní, postoupilo do finále 12 kompozic, finále v obou kategoriích bylo neanonymní. Každý člen soutěžní poroty měl v prvním kole možnost udělit maximálně 40 bodů každému hodnocenému dílu, ve finále měl porotce k dispozici jen 15 bodů pro hodnocení všech finálových skladeb, přitom mohl jednu skladbu hodnotit maximálním počtem 5 bodů. Pořadí finálových i oceněných děl bylo určeno nejvyšším počtem dosažených bodů.

V závěrečném protokolu soutěže "MUSICA NOVA 96" jury vyhlásila tyto výsledky: V kategorii autonomní artificiální elektroakustické hudby nebyla velká cena udělena. Hlavní ceny získali dva autoři ze Spojených států amerických: Marc Ainger za skladbu "Lament" a Charles Bestor za "Into the Labyrinth". Zvláštní ceny získali Mathews Adkins z Anglie za kompozici s názvem "Pagan Circus" a John Levack Drever ze Skotska za "Butterfly Lovers". Cenu za nejlepší českou skladbu získal Emil Viklický za elektroakustické dílo nazvané "Rajská zahrada". Čestné uznání v této kategorii obdržel Adrian Moore z Velké Británie za skladbu "Junky".

V kategorii multimediálních projektů, které využívají elektroakustickou hudbu, jury rovněž velkou cenu neudělila. Hlavní ceny přiřkla dílům "Terra Fluida" Allessandra Ciprianiho z Itálie a "Effected" Maria Verandiho z Anglie. Další ceny a čestná uznání v této kategorii uděleny nebyly.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "MUSICA NOVA 96" včetně předání cen a čestného uznání se uskutečnilo za účasti významných hostů a zástupců veřejných sdělovacích prostředků dne 19.prosince 1996 v Janáčkově síni v Praze, kde také byla provedena oceněná díla. Při této příležitosti se konal slavnostní křest nového kompaktního disku vydaného Společností pro elektroakustickou hudbu pod názvem "Česká elektroakustická hudba" s osmi vybranými skladbami českých skladatelů.


V roce 1997 uspořádala Společnost pro elektroakustickou hudbu šestou, po znovuotevření již pátou mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 97" vyhlášenou pro autonomní artificiální elektroakustické kompozice a pro multimediální projekty s využitím elektroakustické hudby.

Soutěžní porota složená z tvůrčích umělců, muzikologů, kritiků a zvukových mistrů, zabývajících se profesionálně elektroakustickou hudbou, vyhlásila výsledky v Praze dne 25.října 1997 po třídenním zasedání.

Jury, která pracovala ve složení Mgr.Rudolf Růžička jako předseda soutěžní poroty a členové: Ing.Juraj Ďuriš, Dr.Miroslav Kaduch, Prof.Alois Piňos a Mgr.Radek Rejšek. Tajemníkem soutěže byl Mgr.Libor Zajíček. Jury posuzovala 58 děl autorů ze 17 různých zemí.
Nejvíce účastníků soutěže bylo ze Spojených států amerických a z Velké Británie, dále pak z Itálie, Německa, Francie a někteří i ze vzdálených zemí - z Argentiny, Brazílie, Japonska i Malajsie. Několik předložených skladeb nedodrželo soutěžní podmínky a bylo ze soutěže vyřazeno.

V závěrečném protokolu soutěže "MUSICA NOVA 97" jury vyhlásila tyto výsledky:

V kategorii autonomní artificiální elektroakustické hudby získali obě ceny i čestné uznání autoři z Velké Británie - první cenu Michael Clarke za skladbu "TIM(br)E", druhou cenu John Levack Drever za "Cloud of Forgetting". Čestné uznání udělila jury skladbě "GoldGlow" Josepha Hydea.
Cenu za nejlepší českou skladbu získal Michal Košut za "Cestu fagarašským údolím".
Poprvé udělovanou cenu za nejlepší skladbu ženy obdržela japonská skladatelka žijící ve Švýcarsku Junghae Lee za kompozici nazvanou "Su Nu".
Zvláštní cenu poroty in memoriam se rozhodla jury udělit skladbě Karla Odstrčila "Pět etap".

V kategorii multimediálních projektů, které využívají elektroakustickou hudbu, jury udělila čestné uznání Simo Lazarovovi z Bulharska za dílo nazvané "Heavens and Men".

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "MUSICA NOVA 97" včetně předání cen a čestných uznání se uskutečnilo v rámci festivalu "Třídení - plus" dne 2.prosince 1997 v Galerii Lichtenštejnského paláce v Praze, kdy také byla provedena oceněná díla.


Společnost pro elektroakustickou hudbu za sponzorské podpory Nadace ČHF, Nadace OSA a Ministerstva kultury uspořádala již pošesté ve své novodobé historii mezinárodní soutěž v tvorbě elektroakustické hudby MUSICA NOVA '98. V tomto roce, kdy celý svět oslavil 50 let od vzniku konkrétní hudby, byla soutěž MUSICA NOVA vyhlášena pro autonomní artificiální elektroakustické kompozice ve dvou kategoriích. Soutěžní porota ve složení Wanda Dobrovská, Miroslav Kaduch, Igor Lintz-Maues, Alois Piňos a Radek Rejšek za předsednictví Rudolfa Růžičky posuzovala dosud nejvyšší počet skladeb v dosavadní historii soutěže - skladatelé z 32 různých zemí přihlásili celkem 145 samostatných kompozic. Nejvíce účastníků bylo již tradičně ze Spojených států amerických, soutěže se zúčastnili také autoři ze vzdálených a exotických zemí jako jsou Malajsie, Indonésie, Nový Zéland, Japonsko, Korea, Čína, Tchajwan nebo Argentina a Brazílie. Pro vývoj elektroakustické hudby u nás byl obzvlášť potěšitelný nečekaně vysoký počet přihlášených děl skladatelů z České republiky - to se zákonitě projevilo i při udělování cen.

Jury vyhlásila výsledky soutěže po třídenním zasedání 25.října 1998. V kategorii autonomních artificiálních elektroakustických děl, které jsou určeny jen k reprodukci, udělila soutěžní porota dvě druhé ceny - Martě Jiráčkové z České republiky za skladbu Pura sub nocte a Francisi Dhomontovi z Kanady za dílo nazvané AvatArsSon a dále čestné uznání Benjaminu Thigpenovi z USA za kompozici Dust.

V kategorii skladeb pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby, která byla vyhlášena poprvé, získal první cenu Kanaďan Robert Normandeau za skladbu Figures de rhétorique pro klarinet a elektroakustické zvuky a čestné uznání Američan Scott L.Miller za kompozici Dies Sanctificatus pro smíšený sbor s doprovodem elektroakustické hudby.

Zvláštní cenu za kompozici ženy obdržela Rose Doddová z Velké Británie za skladbu s názvem Excess Pitch, zvláštní cenu pro českého autora získal Michal Košut za Flautato a zvláštní cena pro mladého skladatele putovala opět do České republiky - Kateřině Růžičkové za skladbu Mezisvětí.

Ceny včetně čestných uznání byly autorům předány na slavnostním koncertu v rámci festivalu Třídení - plus 2.prosince v Lichtenštejnském paláci v Praze.
 

Rudolf Růžička

ZPĚT