--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Soukup M.
Název: Karlovy Vary - chlouba předků, hanba naše
Zdroj: NN Ročník........: 0002/028 Str.: 014
Vyšlo: 01.01.1992 Datum události: 22.09.1992 Rok: 1992
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Nomenklatura si mezi sebou rozděluje rodinné stříbro Českých zemí Karlovarský porcelán, sestávající se ze závodů rozmístěných po okolních i vzdálených obcích a ve čtvrtích města, je dominantou karlovarského průmyslu. Aféra kolem jeho privatizace však zdaleka není jedinou. Je jich celá řada, přičemž nelze přehlédnout, že v každé z nich hrají nějakou roli členové místního Rotary clubu. Jeden z nich, náměstek ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR (do ledna loňského roku předseda karlovarské privatizační komise) Michal Soukup v Mladé frontě dnes (22. 9. 92) tvrdí: "Karlovarský Rotary club není lobby, o privatizaci jsem tam mluvil pouze jednou, když jsme si navzájem představovali svou práci." Skutečnost však svědčí o něčem jiném. Zdá se, že Rotary club je lobby, a na malá. Karlovarští občané se o něm vyjadřují prostě: je to mafie.

Čest nebo potupa?

Rotary club je vysoce výběrovou organizací, která funguje ve více než sto zemích světa. Stát se jeho členem není jednoduché. Každý nový člen, kterého jiný člen přivede, musí být přijat všemi členy místního klubu bez výjimky. Přijetí je veliká čest. Všude na světě se členové Rotary clubu těší veliké úctě. Bezvýhradný souhlas všech s novým členem chrání club před proniknutím nežádoucích osob, takových, které by nevyhovovaly jeho vysokým morálním požadavkům, popřípadě by tuto společnost čímkoliv kompromitovaly. Velmi záleží na tom, kdo club založí. Ten pak vybírá k sobě členy.

Vznik Rotary clubu v Karlových Varech byl vlastně vnějším vyjádřením již existujících vztahů, často i podnikatelských. Kromě tří, podle některých zpráv možná čtyř spolupracovníků StB a řady léta věrných komunistů je tu i jeden člen ODS - současný náměstek ministra Skalického M. Soukup, který, jak říká, zde spolu s V. Kulhánkem z ÚR KAN ředí rudou na méně rudou.

Členy karlovarského Rotary clubu jsou: Ing. Ladislav Blažek

PhDr. Miroslav Cuhra

JUDr. Vilém Černý - soukromý právník a zástupce pana Wachsmutha ze SRN

Ing. Roger Dierze - ČEZ

MUDr. Milan Frič

Ing. Wolfgang Háma - dlouholetý i současný ředitel grandhotelu Pupp, agent StB, krycí jméno Gregr

Ing. Jiří Dudek - ředitel Báňských staveb František Havlíček

Ing. arch. Ivo Slavíček

Ing. Jindřich Stanka

Petr Strnad

Vladislav Jáchymovský

Ing. Josef Kneř

Ing. Václav Tomandl - ředitel Komerční banky MUDr. Leoš Tušakovský

Květoslav Kroča - prom. historik Ing. Václav Lupínek - ředitel Becherovky, agent StB, krycí jméno Váša

Ing. Jiří Novák - ředitel podniku Moser Ing. Vladimír Peřina - ředitel pivovaru v K. Varech Ing. František Piškanin - donedávna ředitel Agry Jenišov Miloslav Procházka - ředitel porcelánky Epiag v Dalovicích Ing. Antonín Salva - bývalý ředitel porcelánky ve Staré Roli Karel Sekula

Ing. Michal Soukup - člen ODS, bývalý předseda karlovarské OPK, nyní náměstek ministra

PhDr. Miroslav Hofírek - firma Consulting Jiří Chládek - ředitel porcelánky v Březové

Alois Kačena

MUDr. Stanislav Široký

Ing. Ivan Thýn

Vladimír Kulhánek - náměstek primátora, člen ÚR KAN, kandidoval za HRO(b)

Michal Soukup sice prohlásil, že se s tím, že se někteří členové objevili na seznamu StB přetištěném Necenzurovanými novinami, Rotary club brzy vypořádá, neřekl však, jak a kdy. Příslušnost dalších dvou k StB nebylo možné ověřit, proto ji u jejich jmen neuvádíme. Uvedl také, že po útocích na jeho osobu se za něj postavila jak karlovarská ODS, tak i pražské vedení strany s předsedou Klausem a nyní též ministr Skalický (MF 22.9.). Zanedlouho poté byla provedena změna místní rady ODS, v níž "soukupovci" již nefigurují.

Některé privatizační aféry přesáhly hranice města, jiné se odehrály jen v jeho branách. Proč mluvíme v souvislosti se skandály o Rotary clubu a proč se nespokojujeme s vysvětlením M. Soukupa, o tom mluví následující výčet některých případů a osob s nimi souvisejících.

Agra Jenišov: M. Soukup, F. Piškanin Chladící zařízení: M. Soukup, V. Kulhánek

OD Dolní Kamenná: M. Soukup, V. Kulhánek, V. Černý Restaurace Jaro: M. Soukup, V. Kulhánek, V. Tomandl Tržnice: V. Kulhánek, M. Hofírek

Lázně: M. Soukup, V. Kulhánek

Karlovarský porcelán: M. Soukup, V. Kulhánek, J. Chládek, A. Salva, M. Procházka, F. Piškanin

Karlovarský porcelán

Z původního projektu, který počítal se zachováním podniku v takové velikosti, aby mohl konkurovat jiným velkým zahraničním firmám, nezbylo celkem nic. Nejvýnosnější závody mají být privatizovány přímým prodejem, a to často za cenu, která nedosahuje ani nákladů na jejich nedávnou rekonstrukci. V této souvislosti stojí za zmínku tři dokumenty, datované 5. května 1992 a podepsané náměstkem ministra M. Soukupem. V čj. 20/2014/92 sděluje M. Soukup řediteli závodu Stará Role V. Šuchmanovi, že vláda ČR schválila privatizační projekt na státní podnik Karlovarský porcelán, závod 01 - Stará Role, zpracovaný vedením tohoto závodu.

V čj. 20/2015/92 sděluje M. Soukup předsedovi výkonného výboru Fondu národního majetku J. Muroňovi totéž, s malou obměnou: za zpracovatele projektu označuje nejen vedení závodu, ale i okresní privatizační komisi. Tato malá nepravda má svůj velký význam. Otevírá dveře předělání projektu, aniž by tomu mohl skutečný a jediný předpoklad zabránit. Podle předpisů může totiž projekt aktualizovat jen jeho původní zpracovatel. Skutečným zpracovatelem PP bylo vedení závodu a podílela se na něm také členka OPK V. Hadová.

V čj. 20/2016/92 píše opět M. Soukup tutéž zprávu (adresát není znám), přičemž za zpracovatele označuje jen vedení podniku, jako v dopise prvním.

Měsíc poté zjišťuje ředitel závodu V. Šuchman krádež výtisku projektu z jeho kanceláře. Poněvadž se tentýž den, kdy ke krádeži došlo, pohyboval neoprávněně v areálu závodu ředitelův předchůdce A. Salva, podal na tohoto muže trestní oznámení.

Nic se však nestalo. Souvisí to nějak s tím, že prokurátorka JUDr. Nováková je manželkou ředitele Mosera J. Nováka, který je členem téhož Rotary clubu jako A. Salva ?

Všimněme si, jak jdou jednací čísla za sebou. Omyl je vyloučen. Zjistili jsme, že pan Salva žádal o podkladové materiály, aby mohl aktualizovat základní projekt. Byl odmítnut s poukazem na to, že on aktualizovat nemá co, poněvadž není předkladatelem projektu, nýbrž jím je závod sám. Fakt, že se na něm určitou měrou kdysi podílel, nehraje roli. Pan Salva odpověděl výhrůžkou, že vedení závodu zničí prostřednictvím Soukupa. A vzápětí na to si přinesl onen papír s číslem 20/2015/92.

(Zvláštní shoda. Tiskem proběhla zpráva o jiných třech dokumentech podepsaných M. Soukupem, a to v souvislosti s prodejem Knižního velkoobchodu M. Mackovi. Dokumenty mají stejné jednací číslo a navzájem se vylučující obsah - tentokrát jde o záměny firem s podobnými názvy).

Ukradený projekt počítá s 67 % akcií na kupóny, s 10 % zaměstnaneckých akcií, 15 % bude ponecháno ve Fondu národního majetku, 5 % bude převedeno bezúplatně na obec a 3 % jsou ponechána restitucím.

Závod v Horním Slavkově, čerstvě zrekonstruovaný, má být prodán pod cenou, proti čemuž vedení podniku protestuje. Kdo jej kupuje? Ing. Jiří Neumann, nomenklaturní kádr Krajského výboru KSČ, dlouholetý člen stranického výboru základní organizace KSČ na podnikovém ředitelství, do roku 1991 (od roku 1988) ředitel závodu v Nové Roli. S ním ing. Zdeněk Uhlíř, dlouholetý člen KSČ a funkcionář, člen Lidových milicí - politruk jednotky. V roce 1991 neúspěšně kandidoval na funkci ředitele podniku Karlovarský porcelán. Ing. Michal Hloucha, bývalý člen KSČ, krátce byl ředitelem závodu, který kupuje. Všichni tři se spojili ve firmě Haas a Czijzek, s.r.o., kterou na podzim loňského roku J. Neumann založil, a toto jméno porcelánka v Horním Slavkově ponese. Závod Loučky, nedávno nově rekonstruovaný, bude prodán Leandru Oszteneyovi, bývalému členovi KSČ, Ing. Karlu Tetúrovi, nomenklaturnímu kádru KSČ a jejich dalším společníkům za účetní hodnotu.

Závod Březová kupuje jeho ředitel Jiří Chládek, člen Rotary clubu a bývalý člen KSČ se společníky Josefem Vondrovicem - bývalým členem KSČ a LM, s Jiřím Vítem, Romanem Širokým a ing. Vycudilíkem - rovněž bývalí členové KSČ. Dalšími společníky jsou F. Piškanin - člen Rotary clubu, paní Hamšíková a pan Hosnedl. Závod Lesov - vývojové pracoviště - má být prodán s.r.o. Atelier Lesov, která sdružuje rozhodující pracovníky porcelánky: ředitele J. Černého, ekonoma J. Lamače a modeláře J. Kožíška. Závod Lesov bude přeměněn na a.s. Concordia a 10 % akcií bude přímo prodáno firmě zabývající se obchodem kožešinami Bohemia Pelli, s.r.o.

Závod Duchcov má být přeměněn na a.s. Royal Dux Duchcov. 20 % akcií bude patřit neexistující s.r.o. (nebo už vznikla?), kterou reprezentuje ing. Vlasta Helclová, předkladatelka konkurenčního privatizačního projektu a ekonomka závodu.

Zbytek Karlovarského porcelánu bude změněn v a.s. Jde o 6 porcelánek - Nová Role, Chodov, Loket, Klášterec, Lubenec a Most a 7 obslužných provozů.

V Českém deníku vyšel článek J. Jílka, poslance ODS ve FS, který k uvedeným závodům říká (zkráceně):

"Březová-Pirkenhammer měl být původně přeměněn na samostatnou akciovku. Ve Lnářích vznikl nový projekt na přímý prodej za účetní hodnotu 39 mil. korun s.r.o. Artporcel, v níž jsou bývalí komunisté a členové LM. Znalecké ocenění nejslavnější čs. ochranné značky (32 mil.) a fakt, že závod je plně rekonstruován, nebyl vůbec vzat v úvahu. Závod Dvory, ještě v roce 1990 vykazující zisk, byl v roce 1991 přiveden do ztráty 20 mil. korun. Vedení naplánovalo oproti vůli ztrátu na rok 1992 25 mil. korun. Prodejní cena byla stanovena na 154 mil. korun. 35 % získal přímým prodejem Keramik Holding Leufen ze Švýcarska. Nejstarší manufaktura v Horním Slavkově, přestavěná a modernizovaná, byla původně určena pro veřejnou soutěž. Projekt byl změněn opět na přímý prodej na účetní hodnotu bývalým vrcholovým pracovníkům Karlovarského porcelánu, nomenklaturním členům KSČ a LM za 36 mil. korun. Opět nebyla oceněna ani značka. Druhý nejziskovější závod Loučky byl teprve ve vládě doporučen k přímému prodeji firmě Leander. Opět jde o nomenklaturu KSČ a LM. V Lesově byl na nátlak ing. Soukupa do projektu zabudován přímý prodej 10 % pro Bohemia Pelli. Vývoj Lesov - opět přímý prodej. Duchcov - přímý prodej 20 %..."

(Pokračování v příštím čísle)