--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Hubálek Bohuslav
Název: Judr. Václav Tomis, odročeno
Zdroj: NN Ročník........: 0003/003 Str.: 000
Vyšlo: 01.01.1993 Datum události: 26.01.1993 Rok: 1993
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Doklad o rozpornosti lustračního osvědčení Snaha o půl miliónu korun, málo odůvodněná

Městský soud v Praze projednával dne 26.1.1993 odvolání bývalého poslance FS JUDr. Tomise, zastoupeného JUDr. Jiřím Teryngelem. Pan Tomis, kterého Komise 17. listopadu označila před plénem FS ČSFR za evidovaného agenta StB, žádá omluvu za tento výrok a odškodnění v hodnotě 500 tisíc Kčs. Jak právní zástupci ministerstva vnitra a obrany, tak i zástupkyně bývalých členů vyšetřovací Komise 17. listopadu Mgr. Alice Vránová, upozornili na více nedostatků v odvolání JUDr. Tomise proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7, kde V. Tomis neuspěl se svými nároky. Poukázali zejména na množství dodatečných změn, které zřejmě mohou kolidovat s vypršením zákonné

lhůty pro odvolání. Závažné je i to, že federální ministr vnitra MUDr. Petr Čermák podepsal panu Tomisovi osvědčení č.j. 1D-24997/1-LU-92. V něm se navzdory dříve předloženým autentickým dokladům tvrdí, že JUDr. Václav Tomis nebyl jako agent evidován.

Městský soud tedy odročil další jednání na neurčito. V zájmu urychleného vyřízení uložil ministerstvu vnitra, aby do tří týdnů ujasnilo tuto zásadní nesrovnalost.

Bohuslav Hubálek