--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Kolník Vladimír
Název: Vážený pan poslanec Mikloško
Zdroj: NN Ročník........: 0003/014 Str.: 009
Vyšlo: 01.01.1993 Datum události: 25.04.1993 Rok: 1993
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Vážený pán poslanec František Mikloško! Dovoľujem si obrátiť sa na Vás, ako na poslanca opozičnej orientácie slovenského parlamentu vo veci, ktorá sa dotýka aj Vás, hoci nepriamo.

V dobe, keď ste boli predsedom SNR, som zastával funkciu okresného prokurátora v Žiline. Vaša kancelária poslala k mojím rukám list, ktorý Vám napísal dňa 10. 10. 1991 občan Mojčák, vtedy patriaci k okruhu najvernejších prívržencov SNS, vedených poslancom Slotom.

V tom čase vrcholili prípravy ľavicových síl na Slovensku ku generálnemu štrajku, ktorý mal zvrhnúť vládu demokratických strán.

V liste, ktorý Vám Mojčák zaslal, Vás nazýval synom kurvy a vyslovoval ľútosť, že Vás už dávno nezlikvidovali. Ľutoval, že si bude musieť zaťažiť s Vami svedomie, že ste bastard a zradca slovenského národa, že sa blíži Váš koniec, aby ste sa mali na pozore.

Maďarov posiela za Dunaj a ako inak, končí fašizoidným prevolaním: "Smrť zradcom slovenského národa".

V tejto veci ste boli vypočutý v prípravnom konaní, v procesnom postavení ako poškodený. Ako vecne a miestne príslušný okresný prokurátor som po skončení vyšetrovanie podal obžalobu, pre trestný čin útoku na verejného činiteľa, podľa ş 156 ods. 1, pís. b. tr. zákona. Vo veci rozhodol okresný súd v Žiline právoplatným rozsudkom, sp. zn. IT 214/92. Odsúdený Mojčák bol potrestaný nízkym podmienečným trestom, ktorý sa stal právoplatným a vykonateľným v prvom stupni.

Je známe Vaše tolstojovské neodporovanie zlu násilím. Máte právo odpúšťať ako občan František Mikloško, ale nemohli zostať nepotrestané verejné útoky na Vašu osobu, pokiaľ ste zastávali funkciu vrcholného ústavného činiteľa štátu.

Ja som mohol odpúšťať ako človek, ale nie ako štátny zástupca-prokurátor útoky na štát, ktorému som prisahal vernosť. Boh mi je svedkom, že tú prísahu som myslel v tom čase krátkej nádeje na slobodu smrteľne vážne.

Po voľbách dňa 16. 6. 1992 som bol odvolaný z funkcie okresného prokurátora v Žiline s účinnosťou od 1. 7. 1992. Odvolanie iniciovala SNS, v čele so Slotom, v koaličných jednaniach hneď po voľbách a nie Mečiar.

Kampaň rozpútal proti mne generálny prokurátor Bacho už v marci 1992. Urobili zo mňa bezcharakterného človeka, hlupáka, nomenklatúrneho komunistu, prezliekača kabátov, ktorému pomáhali disidenti, producent stoviek nezákonných rozsudkov, po odvolaní ktorého si vydýchlo celé Horné Považie, vďaka generálnemu prokurátorovi Bachovi.

Ale čože sa vlastne stalo? Nič! Všetko som čakal a všetko sa splnilo. Posielam Vám, pán poslanec, jeden z článkov uverejnených v "NOVOM SLOVÁKU", ktorý napísala redaktorka Margita Pálušová, blízka kruhom SNS, v čele so Slotom.

Tento sa dotýka aj Vás. Nemám právo sa nechať takto špiniť verejne po novinách iba preto, že som si plnil svoje povinnosti v súlade so svojím svedomím a bránil predstaviteľa štátu, ktorému som prisahal vernosť, teda Vás!

Podal som preto trestné oznámenie prokuratúre na redaktorku Pálušovú pre trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa - 156/3 tr. zákona.

Po 5-tich mesiacoch sa dozvedám z uznesenia MO PZ SR Bratislava-Ružinov, č. j. ČVS-PZ-867-93 zo dňa 14. 4. 1993, že za úkony, ktoré som vykonal ako verejný činiteľ, už nepoužívam ochrany zákona, lebo už nie som prokurátorom. Logicky z toho plynie, že ani Vy!

Logika blbosti, za ktorú sa vždy skrýva s obľubou násilie. Je to svojvôľa, pri vysvetľovaní zákona. V tejto veci ani nie je Bratislava podľa ş 18 Tr. por. príslušnou vec realizovať ani vecne, ani miestne.

Moje trestné oznámenie sa odkladá podľa ş 159/I Tr. poriadku. Pokyny a trestný dozor vykonáva obvodný prokurátor pre Bratislavu I., ulica Zahradnícka č. 10. Vec sa tam vedie pod č. j. I Pn 145/93-6.

Netreba ani hádať, kto dal pokyn a prečo, aby sa vec realizovala takto v Bratislave, keď trestný čin bol spáchaný v Žiline. Konečne, tam má bydlisko podozrivá Pálušová a ja bývam v Považskej Bystrici.

Pán Slota je nielen poslanec NR SR, ale aj vysokým funkcionárom iných orgánov slovenského parlamentu, napr. nezanedbateľné je jeho členstvo v dozornom orgáne nad činnosťou SIS.

Vzhľadom na tieto okolnosti chápem neúčinnosť mojich trestných oznámení na reprezentáciu GP SR, ktorí zneužívali a zneužívajú svoje postavenie nielen voči mne osobne, ale aj v iných veciach dôležitých pre demokratické fungovanie štátu.

Som trestne stíhaný ako obvinený z trestného činu ohovárania, podľa ş 206/1/2 Tr. zákona. Vyšetrovateľom OÚV PZ SR v Prešove, uznesením ČVS VP 41/93 zo dňa 31. 3. 1993 na základe trestného oznámenia poslanca Slotu, lebo som ho mal lživo obviniť z antisemitizmu a rasizmu v relácii "Rádiofórum", na stanici Československo, dňa 3. 8. 1992.

Iba okrajovo som spomenul popri nezákonnostiach, ktorých sa dopúšťali komunisti vo vedení prokuratúry, sledujúc rozbitie spoločného štátu, že tento ešte v decembri 1990 predomnou povedal, že ..."Po 14. 3. 1991 bude v Žiline bytov dosť, lebo Židia a Češi budú musieť preč, lebo bude vyhlásený Slovenský štát".....

Svedčí proti mne jediný svedok, inštruktor predsedníctva KSČ a hádam predseda všetkých organizácii na prokuratúre, ktorého si Slota vybral za okresného prokurátora. Nie zadarmo....JUDr. Hadbábný.

Čas je však vždy poslom pravdy. Niekedy rýchlym, niekedy relatívne pomalým. Ale neminie sa cieľa.

Viem, že už dnes nemôžem byť na základe takýchto dôkazov odsúdený. Žiadny sudca si to nezoberie na svedomie. Ale jedná sa o moje šikanovanie po výsluchoch na polícii, nezákonné obmedzovanie mojho pohybu, blokovanie vycestovania, možnosť ma kedykoľvek zadržať, dať návrh súdu na vzatie do väzby, vyžadovanie po úradoch údajov o mojej osobe, kde vyšetrovateľ uvedie, že údaje potrebuje vedieť o mne preto, že som stíhaný ako obvinený a podobne ........

A v neposlednej rade môžem čakať vykonanie domovej prehliadky, dôvod je v tomto štádiu konania odborníkmi zvládnuteľným. Vec v Prešove dozoruje prokurátor Marián Spišák podľa inštrukcií z Košíc a Bratislavy. K vyšetrovaniu Prešov nie je vecne ani miestne príslušným (ş 18 Tr. por.), prokuratúra je orgánom vylúčeným pre zaujatosť jej komunistického vedenia, ktorí ma nenávidia pre moje vystúpenie proti ním na medzinárodných konferenciach o zločinoch komunizmu v Košiciach v r. 1992. Neklamal som, keď som prehlásil, mimo iného, že nie je náhodným, že v čele prokuratúry v tomto štáte sú komunisti, či agenti komunistickej štátnej polície, lebo perfídne s nimi zviazaní. Podľa informácii, ktoré dosiaľ nesklamali, čaká ma ďalšie trestné stíhanie z krivého obvinenia Dušana Slobodníka, lebo nezneužil svoje právomoci pri výtržnostiach, ktorých sa dopustil v Trnave na pôde trnavskej univerzity. Prokuratúra moje trestné oznámenie uznesením odložila (ş 159 Tr. por.). Moje trestné stíhanie je iba logickým dôsledkom.

Je pre mňa nepochopiteľným, ako môže Váš poslanecký klub vyhlásiť ústami svojho predsedu, že bude ďalej podporovať zotrvanie vo funkcii generálneho prokurátora komunistu Bachu. Vraj nechce dopustiť na Slovensku politické procesy. To vyhlasoval (a tak rád), keď pomáhal známym silám rozbíjať ČSFR nestíhaním Slotu, Porubca, či Pánisa, ktorí vyhrožovali zástancom spoločného štátu postavením pred súd, ako zradcov slovenského národa, či povešaním na kandelábre v suverénnom slovenskom štáte. Alebo, žeby už nastal čas? Veľa vecí mi leží na srdci. A preto som pozabudol byť stručným.

Obraciam sa na Vás, pán poslanec, ako občan s prosbou o poslaneckú interpeláciu generálneho prokurátora Bachu, aby voči mne dodržoval platné zákony tohoto štátu, aj keď nie som prokurátorom, jeho zneužívanie právomoci je okatou pomstou, ktorú vykonávajú voči mne jeho monokraticky ovládaní a menej na vlastné svedomie dbalí podriadení.

Nehodlám emigrovať v obavách o svoju slobodu ani do Čiech, ani do Švajčiarska. Nesúhlas s komunistickým režimom neznamená moje zrieknutie sa vlasti. To nikdy. Je aj z prachu mojich predkov, zakotvených v tejto zemi do hľbky vekov. Ak by som sa rozišiel so svojím svedomím, moja púť časom nemá zmyslu.

Som občan, ktorý má určité kodifikované práva, ktorých sa môžem a budem touto cestou domáhať. Je to mojou povinnosťou. To, že som kresťanom, neznamená, že sa mám nechať bezbranne šikanovať a špiniť lžami, trpieť útlak a nechať sa zbaviť slobody a demokracie, ktoré sú jedinou dôstojnou ozdobou človeka. Pán poslanec, o Vás som presvedčený, že ste jedným z mála kresťanov činných v politike, ktorí túžia aj v tomto temnom trasovisku zanechať po sebe morálné, čisté stopy, preto sa na Vás obraciam.

Posielam Vám tieto kópie novinových článkov. Prosím, aby ste mi láskavo oznámili, či na ochranu mojej osoby hodláte interpelovať v slovenskom parlamente, alebo nie. Nech Vám nie je na prekážku to, že môj názor na vznik slovenského štátu bol diametrálne rozdielný.

Vyrástli sme v rodinách, ktoré mali rozdielné skúsenosti s tým minulým slovenským štátom, zvlašť s ľuďmi, ktorí sa stali neskôr oporou komunistickej moci na Slovensku.

Ale čas vyplatil nielen mňa, ale možno aj Vás, rovnakou trpkosťou, keď do tohoto dnešného suverénneho Slovenska sa vracia komunizmus v maske národného socializmu.

Zostávam s prejavom úcty voči Vám a s poďakovaním. JUDr. Vladimír Kolník