--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfakce u konkrétních estébáků ?
Zdroj: NN Ročník........: 0006/009 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1996
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉTNÍCH ESTÉBÁKŮ?

20. ČÁST

Jeden z našich pravidelných čtenářu a příznivců za necelé tři roky prostudoval několik desítek encyklopedií, jak předlistopadových, tak i polistopadových. V ýsledkem jeho práce je, že naši čtenáři se dozví, jaké civilní profese měli ev idovaní spolupracovníci StB, kterých seznam vydali Necenzurované noviny na zák ladě databází StB a jejich data narození jsou shodná s jejich daty narození v předlistopadových a polistopadových encyklopediích.

Z morálního a lidského hlediska nezveřejňujeme jména těch, o kterých si myslím e, že již nežijí, vzhledem k jejich datům narození, kde se jedná o ročníky 190 0 - 1919.

Jsme zvědavi, kolik z nich bude žalovat bývalé důstojníky StB, pokud mají poci t, že jsou zaevidovaní protiprávně a že jsou nevinní. ANEBO - KOLIK Z NICH SE DOKÁŽE POSTAVIT PROTI ŠPINAVÉ HRADNÍ HAVLOVSKÉ STOCE?

Údaje o jednotlivých osobách jsou čerpány z předlistopadových i polistopadovýc h encyklopedií.

Kategorie: Tajní spolupracovníci-agenti: Prof. Ing. Adam LAŠČIAK, CSc., nar. 28. 3. 1929, tajný spolupracovník-agent St B, ev. č. 9494, 949408, krycí jméno ADAM, důvěrník StB, ev. č. 9494, krycí jmé no ADAM, ekonom, VŠ pedagog. V 60. letech studium v Lenigradě, Paříži, USA. Od r. 1962 vedoucí katedry ekon.-mat. metod VŠE v Bratislavě. 1967-68 expert OSN v Tunisu, 1970-host. prof. na Ottawské univerzitě v Kanadě. Encyklopédia Slov enska K-M, 1979.

Ján LENČO, nar. 23. 10. 1933, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 4076, 407 609, bez krycího jména, důvěrník StB, ev. č. 11745, krycí jméno PROKOP, spisov atel. Od r. 1976 správce žilinského kina Úsvit. Encyklopédia slovenských spiso vateľov A-O, 1984.

Miloš LEŠIKAR, nar. 3. 12. 1922, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 13388, 33046, 338205, krycí jméno DUŠEK, synodní kurátor Českobratrské církve evange lické. Kdo je kdo 1991-92, A-M, 1991.

Jan LIGUŠ, nar. 2. 7. 1941, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 9475, 32989 , 947502, krycí jméno HONZA, kazatel církve bratrské. Církev bratrská-1980. Helena LISICKÁ, nar. 26. 11. 1930, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 1936 3, 936307, krycí jméno BOHUMIL, spisovatelka-pohádky a pověsti. Malá českoslov enská encyklopedie I-L, 1986.

František LIVORA, nar. 2. 8. 1936, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2199 3, krycí jméno SPEVÁK, důvěrník StB, ev. č. 21993, krycí jméno SPEVÁK, operní zpěvák, člen SND. Malá československá encyklopedie I-L, 1986. Václav LOHNICKÝ, nar. 5. 11. 1920, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 3032 1, krycí jméno VÁCLAV, herec, režisér. Malá československá encyklopedie I-L, 1 986.

Miroslav LUKEŠ, nar. 14. 3. 1934, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 16856 , 685688, krycí jméno LIBOR, vedoucí oddělení ČSL. Kurýr-36/1990. Jaroslav LYČKA, nar. 7. 10. 1951, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 23678 , 367807, krycí jméno JARDA, hokejista TJ Vítkovice. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Miloš MACHEK, nar. 9. 11. 1923, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 17567, krycí jméno GERSCHWIN, dirigent, hudebník, hudební skladatel. Encyklopedie jaz zu a moderní populární hudby-1990.

Viktor MALCEV, nar. 3. 11. 1920, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 12308, 230888, krycí jméno TANEČNÍK, důvěrník StB, ev. č. 22892, krycí jméno TANEČNÍ K, tanečník a pedagog HAMU. Malá československá encyklopedie M-P, 1986. Jiří MALÝ, nar. 13. 2. 1938, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 14796, 479 604, krycí jméno VÝZKUMNÍK, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994. František MAREŠ, nar. 15. 5. 1943, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 1201 3, 19909, 201305, krycí jméno SEIDL, básník a překladatel. Slovník české liter atury 1970-81, 1985.

Pavel MATUŠKA, nar. 14. 2. 1944, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 19955, 995505, krycí jméno OTA, karikaturista. Kniha-Veletucet, 1988. Jan MATYS, nar. 22. 6. 1938, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 28913, 891 306, krycí jméno MAREK, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994. Jiří MAZÁNEK, nar. 14. 3. 1952, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 34616, 461601, krycí jméno BORIS, muzikant-vedoucí skupiny Relaxace. Encyklopedie jaz zu a moderní populární hudby-1990.

Igor MAČEJOVSKÝ, nar. 21. 5. 1953, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2933 1, 933107, krycí jméno ŠACH, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994. Václav MAŘÍK, nar. 22. 1. 1947, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 13499, 349902, krycí jméno VENDA, hokejista. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986. Karel MEZERA, nar. 15. 8. 1946, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 25680, 568088, krycí jméno KUBÁT, muzikant-Classic jazz Collegium. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Josef MICHAL, nar. 21. 2. 1920, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 11245, 13050, 16749, 124588, 305088, krycí jméno SOUKENICKÝ, kazatel církve bratrské. Církev bratrská-1980.

Peter MICHALOVIČ, nar. 6. 6. 1953, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 3703 8, krycí jméno SLOVÁK, hudebník-folková skupina Slnovrat. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby.

Vladimír MIKO, nar. 22. 3. 1943, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 28781, krycí jméno JIRKA, stolní tenista, tréner. Encyklopédia Slovenska K-M 1979. Jozef MISTRÍK, nar. 2. 2. 1921, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 27065, krycí jméno SASISTA, jazykovědec. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979. Pavel MIŠKOVSKÝ, nar. 6. 12. 1943, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2236 0, 236004, krycí jméno ARTUR, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994. Alexander MLYNARČÍK, nar. 14. 10. 1934, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 7039, 23965, 41806, 180601, 396508, krycí jména DUŠAN, MIKULÁŠ, malíř, ředite l Považské galerie-Žilina. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979. Amadeo MOLNÁR, nar. 24. 1. 1923, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 7006, 16751, krycí jméno JAN, děkan Evangelické bohoslovecké fakulty. Lidové noviny- 7. 6. 1990.

Milan MUCHNA, nar. 5. 3. 1940, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 3776, 37 7688, krycí jméno RENÉ, filmový režisér. Encyklopédia filmu-1993. Ing. arch. Josef MYSLIVEC, nar. 13. 12. 1936, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 34649, 464906, krycí jméno SÍS, architekt. Od r. 1993 projektant Kovopr ojekta Brno. Kdo je kdo v architektuře-1993.

Ing. Karol MEŘINSKÝ, CSc., nar. 17. 9. 1928, tajný spolupracovník-agent StB, e v. č. 18102, krycí jméno CÍN, důvěrník StB, ev. č. 36906, krycí jméno CÍN, ele ktrotechnik. Od r. 1957 pracovník elektrotech. ústavu SAV v Bratislavě. Encykl opédia Slovenska K-M, 1979.

František NAVRÁTIL, nar. 19. 4. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2 3867, krycí jméno PETR, sochař. Malá československá encyklopedie M-P, 1986. Luděk NEKUDA, nar. 10. 10. 1942, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 4213, 421388, krycí jméno JAN, důvěrník StB, ev. č. 4213, krycí jméno JAN, zpěvák, h erec. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Prof. Ing. Milan NOGA, DrSc., nar. 2. 10. 1939, tajný spolupracovník-agent StB , ev. č. 13680, krycí jméno FYZIK, VŠ pedagog v Bratislavě. Encyklopédia Slove nska N-Q, 1980.

Karel NOSEK, nar. 19. 1. 1935, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 12397, 2 39702, krycí jméno DAVID, operní dirigent České Budějovice. Malá československ á encyklopedie M-P, 1986.

Bohuslav NOUZA, nar. 1. 11. 1922, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 16434 , krycí jméno NOVINÁŘ, fotograf. Encyklopedie českých a slovenských fotografů- 1993.

Jozef NOVAN, nar. 9. 3. 1938, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 14413, kr ycí jméno BOBBI, hudební režisér v televizi. Encyklopedie jazzu a moderní popu lární hudby-1990.

Ing. Petr OBRUBA, nar. 8. 1. 1934, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2141 2, 141204, krycí jméno ROMAN, starosta města Lovosice. Kdo je kdo 1991-92, N-Ž .

Josef OCHOTSKÝ, nar. 16. 4. 1949, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 31545 , krycí jméno KARAFIÁT, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994. Ing. Milan OGOUN, nar. 28. 1. 1921, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 253 03, 530301, krycí jméno TRENER, atlet-sprinter a středotraťař. Malá encykloped ie atletiky-1990.

Ivan OKÁLI, nar. 18. 9. 1929, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 23661, kr ycí jméno POLÁK, ekonom-ředitel ústavu v Bratislavě. Malá československá encyk lopedie M-P, 1986.

Vladimír OLERÍNY, nar. 15. 7. 1921, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 171 00, krycí jméno ROMAN, důvěrník StB, ev. č. 17100, krycí jméno ROMAN, literárn í publicista a překladatel. Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O, 1984. (POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)

Vladimír PAVLÍK