C O M P U T E R   M U S I C    [ VOLUME  0 ] 

         Ukázky možností hudební počítačové tvorby  

                   2 x 30 min., Stereo, Dolby 
 

                        Strana  1  ( A )  

1.část: použití počítače k napodobení zvuků hudebních  nástrojů, 
        lidských hlasů, přírodních zvuků a pod. 
<1> J.S.Bach-W.Carlos: Braniborský koncert č.5 - část  1.věty  s 
    cembalovým sólem  (hrává se  na  klavír,  na  cembalo  téměř 
    nehratelné)                                         [ 4:15 ] 
<2> J.S.Bach-W.Carlos: Knížka pro A.M.Bachovou  -  instrumentace 
    klavírních skladbiček 
    Mussette                                            [ 1:05 ] 
    Menuet                                              [ 1:40 ] 
    Pochod                                              [ 1:20 ] 
<3> popěvek amerického námořníka (část)                 [ 0:35 ] 
<4> D.Scarlatti: Sonáta s variacemi (část)              [ 1:50 ] 
<5> W.A.Mozart: Musikalisches Wuerfelspiel z r.1793  -  varianty 
    valčíků v počtu 11 na 14 - realizace z výstupu počítače SAAB 
    D21 (část)                                          [ 0:40 ] 
<6> W.Carlos:  Zvukové  roční  doby  -  část    s    napodobením 
    přibližující se bouře s deštěm                      [ 2:50 ] 

2.část: použití  počítače  pro  tvorbu  autonomních  skladeb   z 
        oblasti soudobé hudby 
<1> část rozhovoru z rozhlasového pořadu  "Dvéře  dokořán"  mezi 
    skladatelem a redaktorem  (celý pořad pojednával  o  využití 
    počítačů v umění)                                   [ 5:25 ] 
<2> zvukové  ukázky  různých  možností  počítačové  hudby    pro 
    vytváření různých skladebných  stylů  (autor:  R.Růžička)  - 
    části skladeb 
    Sonata bravura pro violoncello a klavír             [ 2:10 ] 
    Slavnostní předehra pro velký orchestr              [ 2:15 ] 
    Kantáta ai ai a pro sóla, sbor, orchestr a  elektroakustické 
       zvuky                                            [ 2:05 ] 
    Arcanum - elektronická hudba                        [ 1:40 ] 
 

                        Strana  2  ( B )  

3.část: další ukázky z počítačových skladeb  různých  skladatelů 
        (části) 
<1> J.Gahér: televizní opera "Malka"                    [ 2:15 ] 
<2> P.Boulez: Répons  -  orchestrální  dílo  předního  světového 
       skladatele a dirigenta                           [ 2:25 ] 
<3> D.Morrill: Fantasy Quintet pro klavír a  počítač  -  3.část: 
    Regtime - použití jazzových prvků                   [ 3:15 ] 

4.část: špičkové  světové  skladby  z  oblasti  elektroakustické 
        počítačové hudby (části) 
<1> P.Lansky: Six Fantasies  on  a  Poem  by  Thomas  Campion  - 
    2.část: Her Presence                                [ 3:30 ] 
<2> T.L.Petersen: Digital Tantra  II.  (1.cena  v  International 
    Computer Music Competition "NEWCOMP" 1984 v Bostonu) 
                                                        [ 4:00 ] 
<3> T.Ungvary: Gipsy Childern's Giant  Dance  with  Ili  Fourier 
    (1.cena "NEWCOMP" 1987)                             [ 3:40 ] 
<4> A.Wolman: A Circle in the Fire pro počítačem vytvořený pás a 
    basový klarinet (1.cena "NEWCOMP" 1988)             [ 5:15 ] 
<5> H.Vaggione: TAR (3.cena "NEWCOMP" 1988)             [ 3:55 ] 
 
 
                             Literatura:  

"Computer  Music  Journal"  -  časopis,  vydávaný  MIT  Press  v 
   Cambridge, Massachusetts 
Sandra  L.Tjepkema:  "A  Bibliography  of  Computer  Music"    - 
   University of Iowa Press, Iowa City 1981 
"Iskusstvo i EVM" - sborník, Moskva 1975 
Rudolf  Růžička:  "Využití  samočinných  počítačů  při    vzniku 
   uměleckých děl se zvláštním zaměřením  na  hudbu  a  soudobou 
   hudební kompozici" - Ediční středisko JAMU, Brno 1980 
 

Vybral, sestavil, kontakt:   Rudolf Růžička, Seříková 32,  
                             637 00  BRNO,  tel. 781277  
 
Distribuce: Petr Cibulka, Vrázova 53, 616 00 BRNO, tel. 756221  
 

 
ZPĚT