C O M P U T E R   M U S I C    [ VOLUME  1 ] 

           Ukázky z elektroakustické počítačové tvorby  

                   2 x 45 min., Stereo, Dolby 
 

                            Strana 1  

<1> Úryvek z rozhlasového pořadu  " Dveře dokořán "  -  rozhovor 
    skladatele R. Růžičky s redaktorem  J.  Veselým  s  ukázkami 
    počítačových skladeb                               [ 13:30 ] 

<2> Paul Lansky: Six Fantasies on a Poem by Thomas Campion 
    ( 2. a 3. část: Her Presence, Her Reflection ) 
 Interpretace: Hannah MacKay                            [ 7:40 ] 

<3> Curtis Roads: Field                                 [ 4:10 ] 

<4> Fabio Cifariello Ciardi: Points from a Second       [ 4:40 ] 

<5> Otto Laske: Voie Lactee  ( část skladby )           [ 7:40 ] 

<6> Carl Stone: Distensions  ( část skladby )           [ 5:30 ] 
 

                            Strana 2  

<1> Tracy Lind Petersen:  Digital Tantra II             [ 9:00 ] 
    (  1.  cena  v  International  Computer  Music   Competition 
    " NEWCOMP 1984 " v U.S.A. ) 

<2> Dexter Morrill: Six Dark Questions for soprano and computer 
 Interpretace: Neva Pilgrim   ( část skladby )          [ 6:00 ] 

<3> Dexter Morrill: Chowning, Lastel - computer generated tape 
                                                        [ 7:00 ] 
<4> Dexter Morrill:  Fantasy  Quintet  for  piano  and  computer 
 Interpretace: Dwight Peltzer ( 3. část: Ragtime )      [ 3:30 ] 

<5> Simo  Lazarov:  Momentary  dialogues  for  instruments   and 
    computer                                            [ 7:00 ] 

<6> A. Piňos, A. Parsch, R. Růžička, M. Štědroň:  Capriccio  pro 
    magnetofonový pás ( část skladby )                  [ 9:30 ] 
 

Vybral, sestavil, kontakt:   Rudolf Růžička, Seříková 32,  
                             637 00  BRNO,  tel. 781277  

Distribuce: Petr Cibulka, Vrázova 53, 616 00 BRNO, tel. 756221  
 

 
ZPĚT