C O M P U T E R   M U S I C     [ VOLUME  2 ] 
         --------------------------- 

  Rudolf  R ů ž i č k a :   Elektroakustická počítačová tvorba 

                   2 x 45 min., stereo, Dolby 
        19,05 nebo 9,5 cm/sec., stereo, čtvrtstopý záznam 
 

              Strana 1 ( A ) (zelený zaváděcí pás) 

< 1 > " Elektronia B " pro  komorní  sbor,  komorní  orchestr  a 
      elektronické zvuky, vytvořené pomocí počítače     [ 9:05 ] 
 Interpretace: sbor a orchestr členů  Státní  filharmonie  Brno, 
sbormistr: L. Mátl, dirigent: J. Hanousek 

< 2 > " Timbri " pro dechový kvintet  a  elektroakustické  zvuky 
 Interpretace: Akademické dechové kvinteto Praha        [ 6:35 ] 

< 3 > " Discordia " - elektronická počítačová skladba   [ 9:00 ] 

< 4 > " Concertino " pro harfu a elektroakustické zvuky [ 7:40 ] 
 Interpretace:  L. Váchalová 

< 5 > " Tibia " pro flétnu a elektroakustické zvuky     [ 9:35 ] 
 Interpretace:  A. Bourek 
 

              Strana 2 ( B ) (červený zaváděcí pás) 

< 1 > " Cantata ai ai a " pro mezzosoprán,  basbaryton,  komorní 
      sbor, komorní orchestr a elektroakustické zvuky  [ 13:25 ] 
 Interpretace: E. Výmolová, P. Stejskal, Moravští  madrigalisté, 
orchestr Statní opery v Brně, sbormistr: J.  Safařík,  dirigent: 
J. Zbavitel 

< 2 > " Arcanum " - elektronická počítačová skladba    [ 12:10 ] 

< 3 > " Malefica " pro  mezzosoprán,  flétnu,  klarinet,  violu, 
      cembalo a elektroakustické zvuky                 [ 18:50 ] 
 Interpretace: Ars cameralis Praha 
 

Distribuce: Petr Cibulka, Vrázova 53, 616 00 BRNO, tel. 756221 
 

 
ZPĚT