C O M P U T E R   M U S I C     [ VOLUME  4 ] 
          --------------------------- 

     Carl  S t o n e :   Elektroakustická počítačová tvorba 

                   2 x 45 min., stereo, Dolby 
        19,05 nebo 9,5 cm/sec., stereo, čtvrtstopý záznam 
  

              Strana 1 ( A ) (zelený zaváděcí pás) 

< 1 > " LIM " - pro elektronicky vytvořený magnetofonový pásek 
                                                       [ 12:20 ] 

< 2 > " Distensions " - pro elektronicky vytvořený magnetofonový 
pásek                                                   [ 7:30 ] 

< 3 > " Ryoound Thygyzunz " -  pro  ženský  hlas  jako  základní 
zvukový zdroj                                          [ 14:30 ] 
  

              Strana 2 ( B ) (červený zaváděcí pás) 

     Elektroakustická počítačová tvorba z COLGATE UNIVERSITY 

             Kopie z gramofonových desek fy. REDWOOD 

< 1 > Wesley  F u l l e r : " Time Into Pieces  "  pro  klavír a 
počítač 
 Interpretace:  Dwight Peltzer                          [ 9:19 ] 

< 2 > Timothy  S u l l i v a n : " Luckeystone "  pro klarinet a 
počítač 
 Interpretace:  David Glick                             [ 8:28 ] 

< 3 > Timothy  S u l l i v a n : " Numbers, Names " pro hráče na 
bicí nástroje a počítač 
 Interpretace:  Frank Bennett                          [ 12:36 ] 

< 4 > Robert  B o y e r : "  Illusions  I  "  pro violoncello  a 
počítač 
 Interpretace:  Stephen Stalker                         [ 7:08 ] 

< 5 > Bruce  P e n n y c o o k : " If Carillons Grew Wings " pro 
magnetofonový pásek                                     [ 4:14 ] 
 
  

Distribuce: Petr Cibulka, Vrázova 53, 616 00 BRNO, tel. 756221 
 
  

 
ZPĚT