C O M P U T E R   M U S I C     [ VOLUME  6 ] 
          --------------------------- 

 Elektroakustická počítačová tvorba z finále mezinárodní soutěže 
     počítačových skladeb    N E W C O M P  1987  v Bostonu 

                   2 x 45 min., stereo, Dolby 
        19,05 nebo 9,5 cm/sec., stereo, čtvrtstopý záznam 
 

              Strana 1 ( A ) (zelený zaváděcí pás) 

< 1 >  Aris  C a r a s t a t h i s :  " CONVERGENCE " pro 
saxofon a magnetofonový pásek  ( 1986 )                [ 10:00 ] 

< 2 >  Bruno  F a g a r a z z i :  " BIRDWATCHING " pro 
magnetofonový pásek  ( 1986 )                         [ 11:30 ] 

2. c e n a : 
< 3 >  Gilles  G o b e i l :  " RIVAGES "  pro magnetofonový 
pásek  ( 1986 )                                         [ 8:35 ] 

č e s t n é   u z n á n í : 
< 4 >  Richard  K a r p e n :  " EXCHANGE " pro flétnu a 
počítačem generovaný pásek  ( 1987 )                   [ 13:10 ] 
 

              Strana 2 ( B ) (červený zaváděcí pás) 

< 1 >  Ramon  G o n z a l e s - A r r o y o :  " DORIAN " pro 
magnetofonový pásek  ( 1986 )                          [ 10:15 ] 

3. c e n a : 
< 2 >  Denis  L o r a i n :  " ...BLACK IT STOOD AS NIGHT " pro 
magnetofonový pásek  ( 1985 )                          [ 14:15 ] 

1. c e n a : 
< 3 >  Tamas  U n g v a r y :  " GIPSY CHILDERN'S GIANT DANCE 
WITH ILI FOURIER "  pro magnetofonový pásek  ( 1986 )  [ 18:00 ] 
 
 

Distribuce: Petr Cibulka, Vrázova 53, 616 00 BRNO, tel. 756221 
 
 

 
ZPĚT