Alois Piňos, Arnošt Parsch, Rudolf Růžička, Miloš Stědroň 
  

                  T ý m o v é    s k l a d b y 

            T e a m w o r k s   -   T e a m w e r k e 
  

                         [  VOLUME  1  ] 

                   2 x 45 min., Stereo, Dolby 
  

                         Side  1  ( A ) 

< 1 > Uvodní text ke skladbě  " Peripetie " 
      Introductory text to composition  " Peripetie " 
      Einleitungstext zur Komposition  " Peripetie "    [ 9:20 ] 
  

< 2 > " PERIPETIE "  pro orchestr a magnetofonový pás 
                     for Orchestra and Tape 
                     fur Orchester and Tonband         [ 16:40 ] 
  

< 3 > " DIVERTISSEMENT "  pro klavír, harfu a komorní orchestr 
                          for Piano, Harp and Chamber Orchestra 
                          fur Klavier, Harfe und Kammerorchester 
                                                       [ 15:20 ] 
  

                         Side  2  ( B ) 

< 1 > Uvodní text ke skladbě " Divertissement " 
      Introductory text to composition  " Divertissement " 
      Einleitungstext zur Komposition  " Divertissement " 
                                                        [ 4:20 ] 

< 3 > Uvodní text ke skladbě " Ecce homo " 
      Introductory text to composition  " Ecce homo " 
      Einleitungstext zur Komposition  " Ecce homo "    [ 9:10 ] 
  

< 4 > " ECCE HOMO " - vokální symfonie pro 2 hlasy,  orchestr  a 
                      magnetofonový pás 
                    - Vocal Symphony for 2 Voices, Orchestra and 
                      Tape 
                    - Vokalsymphonie fur  2  Stimmen,  Orchester 
                      und Tonband                      [ 26:10 ] 
  

Interpretace  -  Interpretation : 
Jaroslava Janská, Richard Novák, zpěv - singing - Gesang 
Cyril Klimeš, klavír - piano - Klavier 
Milena Sperlová-Konicarová, harfa - harp - Harfe 
Orchestr Studio autorů - Author's Studio Orchestra  -  Orchester 
des Studios der Autoren 
řídí - conductor - Dirigent :  Jiří Hanousek 

Texty - Texts - Texte :  Josef Berg, Alois Piňos 
 
 
 

 
ZPĚT