Josef Berg, Miloš Ištvan, Arnošt Parsch, 
           Alois Piňos, Rudolf Růžička, Miloš Stědroň 
  

                  T ý m o v é    s k l a d b y 

            T e a m w o r k s   -   T e a m w e r k e 
  

                         [  VOLUME  2  ] 

                    2 x 30 min., Mono, Dolby 
  

                         Side  1  ( A ) 

" Hlasová vernisáž "  pro soprán, baryton a komorní ansámbl 
" Private View of Voices "  for Soprano,  Baritone  and  Chamber 
                            Orchestra 
" Stimmen - Vernissage "  fur Sopran, Bariton und Kammerensemble 
           ( 1.část - 1.section - 1.Teil )             [ 28:00 ] 
  

                         Side  2  ( B ) 

" Hlasová vernisáž "  pro soprán, baryton a komorní ansámbl 
" Private View of Voices "  for Soprano,  Baritone  and  Chamber 
                            Orchestra 
" Stimmen - Vernissage "  fur Sopran, Bariton und Kammerensemble 
           ( 2.část - 2.section - 2.Teil )             [ 29:00 ] 
  

Interpretace  -  Interpretation : 
Jaroslava Janská, Richard Novák, sóla - soloist - Solisten 
Orchestr Studio autorů - Author's Studio Orchestra  -  Orchester 
des Studios der Autoren 
řídí - conductor - Dirigent :  Jiří Hanousek 

Uvodní texty - Introductory texts - Einleinungstexte : 
Josef Berg, Alois Piňos 
 
 
 

 
ZPĚT