Výzva pracovní skupiny pro kulturu  Občanského fóra v Brně ke všem 
členům  OF  při  uměleckých  a  kulturních institucích, uměleckých 
svazech, uměleckých  školách a veřejných  sdělovacích prostředcích 
            (rozhlas, televize aj.) sídlících v Brně  

     Pracovní skupina  pro kulturu Občanského  fóra v Brně,  která 
sdružuje mluvčí  OF v oblasti  kultury a umění,  připravuje vydání  
zprávy o  činnosti uvedených institucí  a jednotlivců v  období od  
roku 1948  a obzvláště od  roku 1969 do  roku 1989. Současně  chce 
připomenout  všechny pozitivní  činy,  které  v tomto  období byly 
potlačovány. 
     Pracovní skupina bude postupovat podle Programových zásad OF, 
tj. trvat na tom, aby byly napraveny křivdy, ke kterým v minulosti  
došlo v  důsledku politicky motivovaných  persekucí. V souladu  se 
Stanoviskem pracovní skupiny  pro kulturu OF v Brně  jde zejména o 
to   dát  maximální   možnost  uplatnění   uměleckým  a  kulturním 
osobnostem, které si v minulých desetiletích uchovaly svou lidskou 
a uměleckou identitu. 

     Vyzýváme  proto OF  všech uměleckých  a kulturních  institucí 
(včetně  dosavadních  uměleckých  svazů)  i  jednotlivé  umělce  a 
kulturní  pracovníky, aby  zaslali informace  a podklady  pro výše 
uvedenou zprávu na adresu: 
                              Pracovní skupina pro kulturu 
                              Občanského fóra 
                              Mečová 5 
                              602 00  BRNO 

     V  této souvislosti  doporučujeme občanským  fórům kulturních 
a uměleckých institucí 
     -   při   hodnocení   činnosti   institucí   spolupracovat  s 
      rehabilitačními   komisemi  příslušných   organizací  (pokud 
      nejsou ustaveny, doporučujeme ustavit) 
     -  trvat  na  navrácení  kádrových  materiálů  včetně posudků 
      umělců a jejich  děl do rukou pracovníků a  umělců, jichž se 
      hodnocení týká 
     - zabránit tomu, aby do  doby vydání výše uvedené zprávy byla  
 obsazována  vedoucí  místa  bývalými  vedoucími  funkcionáři  

     Schváleno na  schůzi Pracovní skupiny  pro kulturu OF  v Brně 
dne 1. února 1990. 
 

 
ZPĚT