Causa Karel Hofer kontra Ludvík Zifčák a týdeník Strany českých komunistů Nové Bruntálsko
Trestná činost policistů na okrese Bruntál
Tříleté zpoždění  policie  ČR